Craig
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$6
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Randall
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Lawrence
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Anita
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Nathan
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Keith
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Barry
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Dave
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Bengt
Parent/Grandparent/Guardian
$6
John
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Roy
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Theodore
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jonathan
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Michele
Alumnus/Alumna
$168
Max
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Joel
Parent/Grandparent/Guardian
$6
David
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Karen
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Cynthia
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Maurice
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Cornelius
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Jonathan
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Manuel
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Sergey
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Joel
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Allen
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Jeff
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Elizabeth
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Gary
Alumnus/Alumna
$2
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$4
George
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jacquie
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Lynanne
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$6
John
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Theresa
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Russell
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daryl
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Elva
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Todd
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Connie
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Nancy
Alumnus/Alumna
$50
John
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Sharon
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Matthew
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Marc
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Deborah
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Larry
Alumnus/Alumna
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Craig
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Eric
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jason
Alumnus/Alumna
$250
Lee
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Barbara
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Nik
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Miguel
Parent/Grandparent/Guardian
$100
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$100
James
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Joaquin
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Liviu
Parent/Grandparent/Guardian
$5
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Alexander
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Clay
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Chyuan Jye
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Donald
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Keith
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Hilary
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kelly
Parent/Grandparent/Guardian
$30
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$175
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Amy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Boris
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Tim
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Felix
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Todd
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Adrian
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Roswell
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Aron
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Russell
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Nicholas
Student
$8
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Cheryl
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Tarek
Parent/Grandparent/Guardian
$25
John
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Maria
Parent/Grandparent/Guardian
$6
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Wayne
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Gregory
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Gigi
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Joe
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Warren
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Doreen
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Rudolph
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Warren
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Andrea
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Albert
Parent/Grandparent/Guardian
$200
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jon
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Randi
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Laszio
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Itamar
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Berisford
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$14
Joerg
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Brenda
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Hai
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Sheryl
Alumnus/Alumna
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Eric
Parent/Grandparent/Guardian
$250
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Sheri
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Daniel
Alumnus/Alumna
$25
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Patrick
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jason
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Terri
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Debra
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Brenda
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Dean
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$6
William
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jonathan
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Leonard
Parent/Grandparent/Guardian
$200
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Rohit Dilip
Student
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Andrea
Faculty/Staff
$4
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jon
Parent/Grandparent/Guardian
$14
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jens
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Glenn
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Roselia
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Cody
Student
$8
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$6
James
Parent/Grandparent/Guardian
$20.16
Owe
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Bradford
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Laney
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$30
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Wendy
Alumnus/Alumna
$12
Desiree
Student
$2
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Neil
Alumnus/Alumna
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Dwane
Parent/Grandparent/Guardian
$15
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Cynthia
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Russ
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Dale
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$8
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Larry
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Carolyn
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Gerald
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Aaron
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Ronald
Parent/Grandparent/Guardian
$2
William
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Louis
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Patrick
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Benjamin
Student
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Anthony
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Carole
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Sal
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Neil
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Madhusudan
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Maria Del Carmen
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Pat
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Harry
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Donggil
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$20
John
Parent/Grandparent/Guardian
$20
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Alan
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$15
Jimmy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Courtney
Student
$2
Anthony
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$10
John
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Sathiyan
Student
$2
Joel
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Warren
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Alumnus/Alumna
$50
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$6
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Radhika
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Glen
Alumnus/Alumna
$250
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mike
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Sharon
Alumnus/Alumna
$50
Ana
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Shelley
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Elaine
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$25
John
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Nathaniel
Parent/Grandparent/Guardian
$25
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jason
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Samuel
Parent/Grandparent/Guardian
$50
David
Parent/Grandparent/Guardian
$30
Dayton
Parent/Grandparent/Guardian
$10
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$30
Stan
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Roxanne
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$120
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Craig
Parent/Grandparent/Guardian
$25
John
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Raman
Parent/Grandparent/Guardian
$6
John
Alumnus/Alumna
$300
Daryl
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Pasquale
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Harold
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Carlos
Student
$2
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Grant
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Gregg
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jay
Parent/Grandparent/Guardian
$200
Anela
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Cynthia
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Grant
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Kelly
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Iain
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Thorp
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Phillip
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Donald
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Oscar
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Daniel
Alumnus/Alumna
$4
Kent
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Neil
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Jonathan
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Chih-Ming
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Hisham
Parent/Grandparent/Guardian
$200
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Mark
Alumnus/Alumna
$2
Ralph
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Scott
Student
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Gregory
Parent/Grandparent/Guardian
$50
James
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Steve
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Friend
$4
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Tracy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Hannelisa
Alumnus/Alumna
$2
D.
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Archie
Parent/Grandparent/Guardian
$20
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Patrick
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$8
John
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Dana
Parent/Grandparent/Guardian
$25
John
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Keith
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Edmond
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Karl
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Guy
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Alan
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Ruth
Alumnus/Alumna
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Samuel
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Edmond
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Dale
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Lynn
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Kuldip
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$8
James
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jose
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Jed
Alumnus/Alumna
$4
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Duane
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Eduardo
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$300
Russell
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Daniel
Alumnus/Alumna
$25
Mario
Parent/Grandparent/Guardian
$2
William
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$200
Conner
Student
$2
Micheal
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Eugene
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Gregory
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$2
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Colin
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Christopher
Alumnus/Alumna
$4
Jerry
Parent/Grandparent/Guardian
$8
James
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Sanders
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Anna
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Daryl
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Alfred
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$30
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$5
James
Alumnus/Alumna
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Patrick
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Sean
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Patrick
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$25
John
Parent/Grandparent/Guardian
$50
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Bernard
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Robyn
Alumnus/Alumna
$25
Phillip
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Chandra
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Susan
Alumnus/Alumna
$4
Ronald
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Linda
Friend
$2
Mary
Alumnus/Alumna
$4
Harold
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Walter
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$4

Fund for RIT

Annual participation in giving is powerful proof of an institution's greatness–and its worthiness of support. Yet despite its distinction, RIT ranks below its peers in annual participation. The Fund for RIT is charged with ensuring RIT's continued excellence through widespread annual support. Our annual giving campaign runs from July 1 to June 30. Big or small, your gift will help ensure that the RIT experience is available to students today and beyond. We hope you will choose to support RIT, get involved, and play a part in helping the university to fulfill its mission of being the leading innovation university. YOU make the difference.

Make a gift today.

Why Annual Giving Matters

Why Annual Giving Matters

Each gift, no matter the amount, has enormous impact on students, faculty and the future of RIT. See how your gifts make a difference. Read more ››

Areas of Support

Areas of Support

Learn more about how you can direct your gift to a specific area of RIT that you care about most. Read more ››

Impact of Annual Giving

Impact of Annual Giving

See how your gifts make a direct impact on the university and students today. Read more ››

Programs and Events

Programs and Events

Join us for the many events and programs that we lead on campus, online and around the world to support the Fund for RIT. Read more ››

Ways to Give

Ways to Give

Gifts can be given to the university in a variety of ways. Choose the gift method that works best for you. Read more ››

Contact Us

Contact Us

Please contact us if you have any questions about how you can make it happen for students and the university today. Read more ››