MLTC Library sorted by: Type

Title Media Thumbnail Languagesort descending Subtitles Author/Director MLTC ID
Yi dai zong shi (The Grandmaster) Blu-Ray Disc Chinese English Kar-Wai Wong 2601
The Wisdom of Chinese Characters DVD Chinese None 2114
Yi dai zong shi (The Grandmaster) DVD Chinese English Kar-Wai Wong 2132
Ruan Lingyu (Center Stage) Blu-Ray Disc Chinese English Kam Pang, Stanley Kwan 2605
Shan he gu ren (Mountains May Depart) Blu-Ray Disc Chinese English Jia Zhangke 2602
Integrated Chinese Level 2, Part1 DVD Chinese English, Chinese Cheng & Tsui Company 2123
Fearless DVD Chinese English Ronny Yu 2113
Yi Yi Blu-Ray Disc Chinese English Edward Yang 2603
Gu ling jie shao nian sha ren shi jian (A Brighter Summer Day) Blu-Ray Disc Chinese English Edward Yang 2607
Lu bian ye can (Kaili Blues) Blu-Ray Disc Chinese English Bi Gan 2604
Cape No. 7 ( 海角七号) DVD Chinese English, Chinese Wei Te-Sheng 2125
Travel Guide-BEIJING DVD Chinese None 2107
Faa yeung nin wa (In the Mood for Love) Blu-Ray Disc Chinese English Kar Wai Wong 2606
Common Chinese (2 DVD + MP3 + MP4 + BOOK) DVD Chinese English, Chinese Qilu Video Publishing House 2111
Wong Fei Hung (Once Upon a Time in China) DVD Chinese English Hark Tsui 2140
Tour Chinese (2 DVD+MP3+MP4+BOOK) DVD Chinese English, Chinese Qilu Video Publishing House 2110
Wong Fei Hung II: Nam yee tung chi keung (Once Upon a Time in China II) DVD Chinese English Hark Tsui 2141
China Heavyweight DVD Chinese English Yung Chang 2133
Campus Chinese (2 DVD+MP3+MP4+BOOK) DVD Chinese English, Chinese Qilu Video Publishing House 2109
Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba (Once Upon a Time in China III) DVD Chinese English Hark Tsui 2142

Pages