MLTC Library sorted by: Type

Title Media Thumbnail Languagesort descending Subtitles Author/Director MLTC ID
Yi dai zong shi (The Grandmaster) Blu-Ray Disc Chinese English Kar-Wai Wong 2601
The Silk Road DVD Chinese None Ian Cross 2122
Up the Yangtze DVD Chinese English, French, Chinese Yung Chang 2116
Yi dai zong shi (The Grandmaster) DVD Chinese English Kar-Wai Wong 2132
Shan he gu ren (Mountains May Depart) Blu-Ray Disc Chinese English Jia Zhangke 2602
Common Chinese (2 DVD + MP3 + MP4 + BOOK) DVD Chinese English, Chinese Qilu Video Publishing House 2111
Yi Yi Blu-Ray Disc Chinese English Edward Yang 2603
Skip Beat DVD Chinese English, Chinese Taiwanese TV Series - Various Directors 2121
Tour Chinese (2 DVD+MP3+MP4+BOOK) DVD Chinese English, Chinese Qilu Video Publishing House 2110
Lu bian ye can (Kaili Blues) Blu-Ray Disc Chinese English Bi Gan 2604
Integrated Chinese Level 2 (Part2) DVD Chinese English, Chinese Cheng & Tsui Company 2124
Campus Chinese (2 DVD+MP3+MP4+BOOK) DVD Chinese English, Chinese Qilu Video Publishing House 2109
Daily Chinese (2DVD+MP3+MP4+BOOK) DVD Chinese English, Chinese Qilu Video Publishing House 2108
The Wedding Banquet DVD Chinese English Ang Lee 2126
Hero DVD Chinese English, French, Spanish Yimou Zhang 2104
Pushing Hands DVD Chinese English Ang Lee 2127
Chinese Language Video for the Classroom (Beginning Level) DVD Chinese None 2103
Eat Drink Man Woman DVD Chinese English Ang Lee 2128
Integrated Chinese Level 1 Part 2/Third Edition DVD Chinese English, Chinese 2101
Integrated Chinese Lesson 1 Part 1/3rd Edition DVD Chinese English, Chinese 2100

Pages