Dizajn novih medija

Kombinirajući znanja iz područja umjetnosti, dizajna, komunikacije te računarstva i tehnologije, četverogodišnji stručni prijediplomski studij Dizajn novih medija (New Media Design, BFA), koji se izvodi u Zagrebu, stvara inovativne stručnjake za digitalne medije sadašnjosti i budućnosti.

400

sati minimalno odrađene stručne prakse

O studiju

Dizajn novih medija multidisciplinarni je američki akademski studij koji pripada skupini New Economy Major studija na RIT-u jer je osmišljen kao odgovor na trenutne i buduće potrebe brzorastućeg tržišta digitalnih medija. Studenti ovog programa uče kako stvarati, oblikovati i prezentirati sadržaj i informacije novih medija.

Studij ima četiri osnovne sastavnice: kolegije iz područja novih medija i dizajna, kolegije općeg obrazovanja, osnovne kolegije iz umjetnosti i računarstva i stručnu praksu.

Kolegiji iz područja novih medija i dizajna pokrivaju sljedeća područja: osnove dizajna, dizajn interakcija, 3D i pokretnu grafiku. Približno trećina nastave se održava u obliku predavanja, na kojima se izučavaju aktualne teorije i koncepti, a dvije trećine nastave održava se u obliku laboratorijskih vježbi, na kojima se studenti fokusiraju na praktična znanja i projekte.

Opće obrazovanje temelji se na humanističkim kolegijima koji svojim detaljnim izvedbenim planom upotpunjuju stručne predmete. Osnovni kolegiji iz umjetnosti i računarstva pokrivaju praktična znanja kao što su osnove crtanja i uvod u programiranje, čime se stvara širok temelj potreban za glavne kolegije studija.

Izvedbeni plan studija možete naći OVDJE

Skup stečenih vještina

Skup stečenih vještina osposobit će vas za: 

  • Dizajn informacija o animaciji
  • Pokretna grafika
  • Temelji za crtanje i dizajn
  • 2D i 4D dizajn
  • 3D modeliranje
  • Programiranje
  • Web i multimedijske tehnologije
  • Istraživanje upotrebljivosti
  • Dizajn korisničkog sučelja
  • Dizajn korisničkog iskustva

Povežite se s nama

Karijere i stručne prakse

Tipična zaposlenja

App Designer Motion Picture Designer
Creative Director Interactive Designer
Design Director Presentation Designer
Digital Product Designer UI/UX Designer
Graphic Designer Visual Designer

Minimalno 400 sati radnog iskustva 

Studij je orijentiran na operativno i praktično osposobljavanje studenata. Studenti Dizajna novih medija su tijekom studija obvezni odraditi ukupno minimalno 400 sati stručne prakse, što osigurava vrijedno profesionalno iskustvo i prednost prilikom zapošljavanja.

Studentske prakse moguće je ostvariti unutar brojnih renomiranih kompanija u Hrvatskoj i inozemstvu, s kojima Odjel za stručnu praksu i savjetovanje u karijerama ostvaruje redovnu suradnju. 

Kurikulum

New Media Design

Course Sem. Cr. Hrs.
First Year
FDTN-111
Drawing I
Ovaj kolegij predstavlja uvod u vizualizaciju forme, misli i izraza kroz proces crtanja. Koncepti se uvode metodom predavanja, rasprava, demonstracija, istraživanja i zadanih projekata. Osmišljen na način da osigura opsežno uvodno iskustvo, studentima će biti pružena prilika eksperimentiranja uz široku paletu medija, alata, tehnika i predmeta za razvoj stručnosti u području crtanja te vještina rješavanja problema koji se odnose na dizajn i oblikovanje. Rad tijekom kolegija ocjenjivat će se putem kritičkih osvrta, omogućavanja samoprocjene te rasta vizualnog i verbalnog vokabulara. Kolegij je usredotočen na osvještavanje o čitavom nizu načina na koje se crtanje upotrebljava kao alat za samoizražavanje i komuniciranje.
3
FDTN-121
2D Design I
Ovaj kolegij predstavlja strukturiran kumulativni uvod u osnovne elemente i načela dvodimenzionalnog dizajna. Organiziran u svrhu stvaranja širokog uvodnog iskustva, kolegij je usredotočen na razvoj kako vizualnog tako i verbalnog vokabulara kao sredstava za istraživanje, razvoj i razumijevanje dvodimenzionalnih kompozicija. Koncepti se uvode metodom predavanja, rasprava, demonstracija, istraživanja, zadanih projekata i kritičkih osvrta. Kolegij se bavi širokom paletom medija, alata i tehnika, kako tradicionalnih tako i tehnoloških, te teoretskih koncepata kako bi olakšao razvoj vještina i eksperimentiranje s procesom. Vizualno shvaćanje, mogućnost organiziranja percepcija i horizontalno razmišljanje koje spaja druge discipline i teorije ključne su temeljne komponente u razvoju vještina rješavanja problema. Akumulativni aspekti kurikuluma uključeni u istraživanje povijesnih i kulturnih tema te koncepata isprepleću se s aspektima osobne interpretacije i iskustva.
3
UWRT-100
Opće obrazovanje Izborni: Critical Reading and Writing
Ovaj je kolegij osmišljen kako bi pomogao studentima da razviju praksu opismenjavanja koje će im trebati kako bi bili uspješni u svom kolegiju First-Year Writing. Studenti će čitati, razumjeti, tumačiti i sintetizirati različite tekstove. Zadaci su osmišljeni kako bi studente intelektualno, kulturno i retorički izazvali. Kroz sekvence zadataka temeljene na upitima, studenti će poboljšati svoje pisanje razvijanjem akademskog istraživanja i prakse opismenjavanja koje će se dodatno ojačati u kolegiju First-Year Writing. Posebna pozornost posvetit će se kritičkom čitanju, konvencijama akademskog pisanja i reviziji. Rad u maloj grupi potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također ističe načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta u akademskom pisanju.
3
PHIL-103
Ethical or Social perspective; GE Izborni Critical Thinking
Svrha ovog kolegija je poboljšati vještine svakodnevnog prosuđivanja. Kritičko razmišljanje znači procjenjivanje razloga za djelovanje i uvjerenja. U idealnom slučaju smatramo da je naše djelovanje racionalno, ne arbitrarno. Međutim, ako pogledamo oko sebe, već tu možemo uočiti nesuglasje i očiglednu neracionalnost. Što to objašnjava? Ovaj kolegij istražuje kako učinkovito raspravljati, kako procjenjivati dokaze i obrazloženja te kako voditi dobru evidenciju i evidentirati obrazloženja kako bi se došlo do pouzdanih saznanja i opravdanih aktivnosti. On obuhvaća uobičajene pogreške koje ljudi rade pri kauzalnom, statističkom, moralnom i svakodnevnom prosuđivanja te poučava kako i kada se isplati skeptičnost, promišljenost i kritičnost.
3
FDTN-112
Drawing II
Ovaj kolegij predstavlja uvod u vizualizaciju forme, misli i izraza kroz proces crtanja. Koncepti se uvode metodom predavanja, rasprava, demonstracija, istraživanja i zadanih projekata. Osmišljen na način da osigura opsežno uvodno iskustvo. Studentima će biti pružena prilika eksperimentiranja s velikom lepezom medija, alata, tehnika i predmeta za razvoj stručnosti u području crtanja te vještina rješavanja problema koji se odnose na dizajn i oblikovanje. Rad tijekom kolegija ocjenjivat će se putem kritičkih osvrta, omogućavanja samoprocjene te procjene rasta vizualnog i verbalnog vokabulara. Kolegij je usredotočen na osvještavanje o čitavom nizu načina na koje se crtanje upotrebljava kao alat za samoizražavanje i komuniciranje.
3
FDTN-141
4D Design
Kolegij 4D Design daje studentima uvod u osnovne koncepte umjetnosti i dizajna u vremenu i prostoru. Kolegij istražuje elemente pokretnih slika kao što su kontinuitet, uređivanje fotografija i videosnimaka, prijelazi i sintaksa, odnosi zvuka i slike te načela kretanja. Računala, videooprema, fotografska oprema, oprema za ozvučenje i rasvjetu upotrebljavaju se za izradu kratkih uradaka koji stavljaju naglasak na vremensku dimenziju, a koji su relevantni za studente u svim glavnim kolegijima i programima potrebnim za ovaj kolegij. Kolegij se bavi povijesnim konvencijama vremena u umjetnosti i najnovijim tehnološkim dostignućima koja redefiniraju područja umjetnosti i dizajna. Fokusiranjem na odnose između vještina studenata koje se odnose na prostornu i vremensku dimenziju, kolegij 4D Design proširuje i nadopunjuje ostale temeljne kolegije te priprema studente za daljnji rad s medijima koji stavljaju naglasak na vremensku dimenziju.
3
YOPS-10
RIT 365: RIT Connection
Studenti RIT 365 sudjeluju u mogućnostima iskustvenog učenja osmišljenim da ih pokrenu u njihovoj karijeri na RIT-u, podržava ih se u stvaranju višestrukih i raznolikih veza diljem sveučilišta te uranja u procese razvoja kompetencija. Studenti će planirati i razmišljati o svojim iskustvima iz prve godine, dobiti povratne informacije i razviti osobni plan za buduće djelovanje kako bi razvili temeljnu samosvijest i prepoznali široke profesionalne kompetencije. Predavanja 1 (jesen, proljeće).
0
NMDE-112
New Media Design Digital Survey II
Formalnim istraživanjima i perceptivnim razumijevanjem, uključujući estetiku, grafičku formu, strukturu, razvoj koncepata, metode vizualne organizacije i načela interakcije, studenti će dizajnirati grafička rješenja za komunikacijske probleme za statičke i interaktivne projekte. Studenti će se usredotočiti na stvaranje odgovarajućih i upotrebljivih sustava dizajna putem uspješne primjene teorije i najboljih praksi u području dizajna. Uključeni će biti i zadaci koji istražuju aspekte grafičkih prikaza, tipografije, upotrebljivosti i produkcije za višestruke digitalne uređaje i formate.
3
NMDE-103
New Media Design Interactive I
Ovaj kolegij pruža uvod u ključne internetske, mrežne i multimedijske tehnologije. Obuhvaćene teme uključuju komunikaciju i informacije koje se temelje na računalnoj tehnologiji, osnovni HTML, Adobe Flash i softver za uređivanje WYSIWYG, osnovne internetske aplikacije poput FTP-a, osnovnu upotrebu digitalnih slika, audiotehnika i videotehnika, dizajn internetskih stranica, mrežnu animaciju za razvoj i objavljivanje.
3
PHAR-160
Intro to Digital Photography
Uvod u digitalnu fotografiju – tehnički, estetski, konceptualni – za studente čiji glavni kolegij nije fotografija. Putem tjednih zadataka studente će se upoznati s radom DSLR kamere i njezinih leća pri čemu će se istraživati osnovna načela osvjetljenja, dubine polja, dizajna, zamagljivanja/animacije, točne ekspozicije i manipulacije slike. Predavanja će obuhvaćati teme kao što su fotografska estetika, suvremene i povijesne prakse i profesionalne aplikacije. Studenti će naučiti kritički sagledavati rad putem sudjelovanja u raspravama o fotografskim zadacima. Samo studenti kojima fotografija nije glavni kolegij. **Za ovaj je kolegij obavezna naknada za materijale te dodatna naknada za korištenje kapacitetima za studente koji nisu studenti programa SPAS (studij fotografije kao znanosti i umjetnosti)**
3
Second Year
NMDE-201
New Media Design Elements II
Informacijski dizajn za statične, dinamične i interaktivne multimedije integrira sadržaj s vizualnim pokazateljima. Čitljivost i jasan protok informacija te njihov smjer kretanja važni su za uspjeh svakog dizajna korisničkog sučelja. Ovaj kolegij integrira slike, tipove, ikone, akcije, boju, vizualnu hijerarhiju i informacijsku arhitekturu kao temelj dizajniranja uspješnih interaktivnih projekata. Preduvjeti: NMDE-102 ili 112 ili jednakovrijedni kolegij i ispunjeni uvjeti programa NMDE-BFA ili HCC-BS odnosno DIGHSS-BS.
3
NMDE-202
New Media Design 3D
Sveobuhvatan kolegij vizualizacije kojim se proširuje prethodno iskustvo i vještine uključivanjem trodimenzionalnog stvaranja i dizajna. Ovaj će kolegij omogućiti istraživanje područja 3D modelinga, izvedbe i animacije za upotrebu u virtualnim prostorima, bogatim internetskim i mobilnim aplikacijama kao i u području pokretne grafike. Digitalni 3D alati upotrebljavat će se za rješavanje problema vizualnog dizajna i komunikacijskih problema. Od studenata će se očekivati da predoče dokaze o rastu u području stvaranja i upotrebe 3D sadržaja u obliku jednostavnih izvedbi proizvoda, interaktivne integracije i animacije koja se temelji na priči.
3
IGME-101
Computational Problem Solving in the Information Domain I
Ovaj kolegij studentima pruža uvod u rješavanje problema, apstrakciju i algoritamsko razmišljanje koje je relevantno u cijelom području novih medija. Studenti se upoznaju s objektno orijentiranim metodologijama dizajna kroz stvaranje medijski intenzivnih aplikacija vođenih događajima. Studenti će istražiti razvoj softvera korištenjem niza algoritamskih koncepata vezanih uz stvaranje aplikacija pisanjem nastave koja koristi temeljne strukture računalstva.
4
UWRT-150
Opće obrazovanje Izborni; Writing Intensive: FYW: Writing Seminar
Seminar pisanja je kolegij koji nosi tri boda i ograničen je na 19 studenata po grupi. Kolegij je osmišljen kako bi kod studenata prve godine razvio vještine analitičkog i retoričkog čitanja i pisanja te kritičkog mišljenja. Studenti će čitati, razumjeti i tumačiti razne neznanstvene tekstove koji predstavljaju različite kulturne perspektive i/ili akademske discipline. Ovi su tekstovi osmišljeni tako da intelektualno izazovu studente i potaknu njihovo pisanje za različite kontekste i svrhe. Kroz nizove zadataka koji se temelje na ispitivanju, studenti će razviti akademsko istraživanje i prakse opismenjavanja koje će dodatno ojačati tijekom svoje akademske karijere. Posebna pozornost posvetit će se procesu pisanja, uključujući naglasak na razgovorima predavača i studenata, kritičkom samoocjenjivanju, raspravi među studentima, recenziji, formalnom i neformalnom pisanju, istraživanju i reviziji. Mali broj studenata potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također naglašava načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta za sadašnje akademsko i buduće profesionalno pisanje.
3
NMDE-204
New Media Design Animation
Ovaj projektni kolegij pruža obuku i praktično iskustvo u produkciji dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih animiranih sekvenci s pomoću postojećeg multimedijskog softvera. Za studente je predviđen čitav niz kratkih vježbi koje uključuju originalna računalna i nedigitalna umjetnička djela. Teme uključuju animaciju (tweening), animaciju vožnje bicikla, ubrzavanja, stješnjavanja i rastezanja, pozadine, bojanje, rotoskopiranje, zvuk, maskiranje, efekte višestrukih ravnina te prostor i vrijeme. Prikazivanjem profesionalno izrađenih filmova ilustirat će i pružiti povijesna perspektiva. Preduvjeti: FDTN-141 i NMDE-202 ili jednakovrijedni kolegij.
3
NMDE-203
New Media Design Interactive II
Ovaj kolegij proširuje prethodno iskustvo i vještine interaktivnog dizajna i razvoja s ciljem stavljanja naglaska na načela i razvoj interaktivnog dizajna. Naglasak u ovom kolegiju bit će stavljen na kreativni proces planiranja i provedbe interaktivnog projekta na više platformi. Studenti će se usredotočiti na arhitekturu informacija, interaktivni dizajn, konceptualno stvaranje, digitalnu imovinu, vizualni dizajn i programiranje u svrhu interakcija. Preduvjeti: NMDE-103 ili ISTE-140 te NMDE-112 i NMDE-201 ili jednakovrijedni kolegiji.
3
IGME-102
New Media Interactive Design and Algorithmic Problem Solving II
Ovaj kolegij pruža studentima kontinuirani uvod u rješavanje problema, apstrakciju i algoritamsko razmišljanje koje je relevantno u cijelom području novih medija. Kao drugi kolegij programiranja za studente novih medija, ovaj kolegij nastavlja objektno orijentirani pristup programiranju za kreativnu praksu. Teme će uključivati ​​mogućnost ponovne upotrebe, strukture podataka, vrste bogatih medija, programiranje vođeno događajima, učitavače, XML, dizajn objekata i nasljeđivanje. Naglasak je stavljen na razvoj vještina rješavanja problema dok studenti razvijaju umjereno složene aplikacije. (Preduvjeti: C- ili bolji u IGME-101 ili ekvivalentnom kolegiju i studenti u NWMEDID-BS ili NMDE-BFA s najmanje 2. godinom studija ili studenti GAMED-MN.) Lec/Lab 6.
4
ARTH-135
Opće obrazovanje Izborni; Artistic or Global Perspective Survey: Ancient to Medieval Art
U ovom kolegiju studenti će ispitivati oblike, stilove, funkcije i značenja važnih objekata i spomenika iz pretpovijesnog razdoblja do srednjeg vijeka, te će razmatrati ta umjetnička djela u njihovom društvenim, povijesnim i kulturnim kontekstima. Primarni ciljevi ovog kolegija uključuju učenje kako promatrati, opisati i analizirati ono što vidimo te kako upotrijebiti te vještine za razumijevanje i pojašnjavanje kako umjetnost izražava značenje na vizualan način. Na kraju semestra studenti će raspolagati temeljnim znanjem o predmetu, opsegu i metodama koje se upotrebljavaju u disciplini povijesti umjetnosti. Znanje stečeno ovim uvodnim kolegijem dat će studentima smjernice i za vlastite kreativne pothvate.
3
French Immersion 8
MLFR-201
Beginner French I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje francuskog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama francuskog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na francuskom jeziku i imaju neko prethodno učenje francuskog jezika.
MLFR-202
Beginner French II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje francuskog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama francuskog govornog područja. Preduvjet: MLFR 201.
German Immersion 8
MLGR-201
Beginner German I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža studentima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje njemačkog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama njemačkog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi kolegij na njemačkom jeziku i ako imaju neko prethodno znanje njemačkog jezika.
MLGR-202
Beginner German II
Ovo je drugi kojegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža učenicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje njemačkog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama njemačkog govornog područja.
Italian Immersion 8
MLIT 201
Beginner Italian I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva kolegija. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zvučnu osnovu za učenje talijanskog jezika jer se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama talijanskog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na talijanskom jeziku i ako imaju neki prethodni studij talijanskog jezika.
MLIT 202
Beginner Italian II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zvučnu osnovu za učenje talijanskog jezika jer se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama talijanskog govornog područja. Preduvjet: MLIT 201.
Russian Immersion 8
MLRU-201
Beginner Russian I
Beginner Russian I uvodi ruski jezik i gradi temeljne vještine u govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika se uvodi unutar konverzacijskih tema. Tečaj je vrlo interaktivan i studenti uče kako komunicirati o odabranim temama, stvarajući dijaloge i glumeći situacije iz stvarnog svijeta. Studenti koji imaju prethodno znanje na ruskom jeziku trebali bi polagati test plasmana prije upisa u razred. Počevši od ruskog Uvodim ruski jezik i gradi temeljne vještine u govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika se uvodi unutar konverzacijskih tema. Tečaj je vrlo interaktivan i studenti uče kako komunicirati o odabranim temama, stvarajući dijaloge i glumeći situacije iz stvarnog svijeta. Studenti koji imaju prethodno znanje na ruskom jeziku trebaju polagati test smještaja prije upisa u grupu.
MLRU-202
Beginner Russian II.
Beginner Russian II radi na daljnjem razvoju komunikacijskih vještina unutar konverzacijskih tema. Učenici uče više vokabulara, a gramatika i pisanje zadanih tema mogu voditi razgovore, čitati i pisati na ciljnom jeziku. Studenti moraju polagati ispit za polaganje i konzultirati se sa svojim koordinatorom programa ako im je ovo prvi ruski razred, a imaju i neko prethodno proučavanje ruskog jezika. Preduvjet: MLRU-201.
Spanish Immersion 8
MLSP-201
Beginner Spanish I
Beginner Spanish IA namijenjen je pravim početnicima španjolskog: onima koji nikada nisu proučavali jezik ili ga se vrlo malo sjećaju (potonji je priznat rezultatima testova plasmana). Ovaj tečaj uvodi španjolski jezik i kulturu latinoameričkih zemalja početnicima i pruža osnovne temelje u svim vještinama na španjolskom (govoreći, slušanje, čitanje, pisanje, kultura) kroz intenzivnu praksu u raznim medijima. Jezični rad napreduje od autobiografskih informacija, preko sadašnjeg vremena, do preliminarnog rada u prošlim vremenima. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na španjolskom jeziku i imaju neki prethodni studij španjolskog jezika.
MLSP-202
Beginner Spanish II
Ovaj kolegij nastavlja osnovne gramatičke strukture, vokabular i situacije prve godine španjolskog jezika, s temeljnim radom u svim vještinama (govor, slušanje, čitanje, pisanje, kultura). Početak španjolskog II nastavlja rad u prošlim vremenima i uključuje rad na konjunktivnom raspoloženju, plus budućnost i uvjetna vremena. Učenici rade na govoru i pisanju po dužini odlomka i kreću se prema spremnosti za razgovor i kompoziciju. Preduvjeti: MLSP-201A.
Third Year
NMDE-302
New Media Design Graphical User Interface
Ovaj kolegij proučava iterativne pristupe dizajnu koji su usmjereni na korisnike, a koji se odnose na primjenu i interaktivni razvoj s naglaskom na dizajn sučelja, ispitivanje i razvoj na višestrukim uređajima. Studenti će istraživati i ispitivati ljudske faktore, vizualne metafore i razvoj prototipova za stvaranje učinkovitih i najmodernijih korisničkih sučelja. Preduvjeti: NMDE-201 i NMDE-203 ili jednakovrijedni kolegiji.
3
NMDE-305
New Media Design Motion Graphics
Ovaj kolegij bavit će se konceptima dizajna koji se odnosi na pokretne vrste grafike. Razmatrat će se utjecaj vrste grafike dok se kreće, okreće, raspršuje, skalira i blijedi. Čitljivost poruke proučavat će se u odnosu na načine isporuke. Tijekom predavanja studenti će se upoznati s dodatnim mogućnostima kompozicije, trodimenzionalnim praćenjem kamerom te posebnim tehnikama i efektima. Preduvjeti: NMDE-204 ili jednakovrijedni kolegij.
3
ARTH-136
Opće obrazovanje Izborni; Artistic or Global Perspective: Survey: Renaissance to Modern Art
U ovom kolegiju studenti će ispitivati oblike, stilove, funkcije i značenja važnih objekata i spomenika iz razdoblja renesanse do početka dvadesetog stoljeća, te će razmatrati ta umjetnička djela u njihovom društvenim, povijesnim i kulturnim kontekstima. Primarni ciljevi ovog kolegija uključuju učenje kako promatrati, opisati i analizirati ono što vidimo te kako upotrijebiti te vještine za razumijevanje i pojašnjavanje kako umjetnost izražava značenje na vizualan način. Na kraju semestra studenti će raspolagati temeljnim znanjem o predmetu, opsegu i metodama koji se upotrebljavaju u disciplini povijesti umjetnosti. Znanje stečeno ovim uvodnim kolegijem dat će studentima smjernice i za vlastite kreativne pothvate.
3
PSYC-101
Opće obrazovanje-Social Perspective: Introduction to Psychology
Uvod u područje psihologije. Pruža pregled osnovnih pojmova, teorija i istraživačkih metoda. Teme uključuju: kritičko razmišljanje s psihološkom znanošću; neuroznanost i ponašanje; osjet i percepcija; učenje; memorija; razmišljanje, jezik i inteligencija; motivacija i emocija; osobnost; psihički poremećaji i terapija i socijalna psihologija.
3
NMDE-301
Writing Intensive- New Media Design Elements III
Ovaj kolegij usredotočen je na naprednu vizualnu komunikaciju unutar trenutačnog postojećeg zanimanja dizajna novih medija. Formalnim istraživanjem i perceptivnim razumijevanjem, uključujući estetiku, grafičku formu i strukturu, razvoj koncepata i metode vizualne organizacije, studenti će dizajnirati sofisticirana rješenja komunikacijskih problema. Ovaj kolegij integrira slike, tipografiju, ikone, dizajn korisničkih sučelja, stvaranje sadržaja i informacijsku arhitekturu s ciljem dizajniranja uspješnih statičnih, pokretnih i interaktivnih iskustava. Preduvjeti: NMDE-201 i NMDE-203 ili jednakovrijedni kolegiji te ispunjen zahtjev kolegija First-Year Writing (FYW).
3
NMDE-303
New Media Design Interactive III
Istraživanje primjene teorije i prakse dizajna informacija na razvojna područja novih medija. Kartografija i ikonografija promatrat će se u kontekstu internetske upotrebe te upotrebe kioska. Istraživat će se isporuka informacija za potrošače, upotreba interaktivnih i dinamičnih medija kao što su vozila. Preduvjeti: NMDE-302 ili jednakovrijedni kolegij i ispunjeni uvjeti programa NMDE-BFA.
3
GRDE-201
Typography I
Ovaj kolegij predstavlja uvod u temeljna načela tipografije (vizualnog prikaza jezika) u svrhu učinkovitog prijenosa informacija i ideja specifičnoj publici. Fokus je stavljen na komunikativnu funkciju i estetsku prirodu tipografskog rješavanja problema. Sadržaj kolegija i predavanja obuhvatit će tipografsku terminologiju, anatomiju tipova, povijest tipografije kao i klasifikaciju tipova, mjerenje tipova te probleme čitkosti i čitljivosti. Nakon što studenti dobiju uvod u osnove tipografije, prema potrebi će uključiti i slike. Studenti će također poboljšati svoje vještine korištenja relevantnim softverom. Preduvjeti: GRDE-106 i (GRDE-107 GRDE-107 ili FDTN-141) ili jednakovrijedni kolegiji.
3
ARTH-368
Art History Elective; General Education Elective: 20th Century Art: 1900-1950
Kritička studija umjetnosti i vizualne kulture prvih pet desetljeća dvadesetog stoljeća. Glavni stilski pokreti u Europi i Americi bit će ispitani s posebnom pozornošću na inovacije u materijalima, temama i filozofiji. Središnje teme uključuju: odnos umjetnosti i politike, apstrakciju protiv figuracije, primitivizam, antimodernizam i potragu za porijeklom, reakcije na modernost i uspon tehnologije, napetost između avangarde i popularne kulture, utopijske i distopijski pogledi na umjetnost i društvo, institucionalna kritika, umjetnički odgovori na fenomenologiju, egzistencijalizam, nihilizam te posebna uloga umjetnosti i umjetnika u modernom društvu. (Uvjeti: ARTH-136 ili ekvivalentni kolegij.) Predavanje 3.
3
Language Immersion 3
MLSP-301
Intermediate Spanish I
Ovo je prvi kolegij Intermediate Spanish (druga godina). Intermediate Spanish I kolegij je govora, uz pregled gramatike i proučavanje kulture. Naglasak je na dijalozima situacije turističkog preživljavanja, različitim oblicima razgovora i registrima formalnosti. Osnovne vještine naučene na kolegijima prve godine sada se primjenjuju u praksi. Studenti moraju polagati razredbeni ispit ako im je ovo prvi RIT kolegij španjolskog jezika, a prethodno su učili španjolski. Preduvjet: MLSP-202.
MLIT-301
Intermediate Italian I
Ovo je prvi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na talijanskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog talijanskog života i kulture. Preduvjet: MLIT-202.
MLRU-301
Intermediate Russian I
Kolegij Intermediate Russian I započinje drugu godinu učenja ruskog jezika. Studenti uče nove teme sa složenijim jezičnim strukturama. Studenti se pripremaju za govor o temama, kao i za konstruiranje slobodnih razgovora na ruskom jeziku. Studenti nastavljaju razvijati svoje funkcionalne vještine na srednjoj razini. Studenti moraju pristupiti razredbenom ispitu i konzultirati se sa svojim programskim koordinatorom ako im je ovo prvi RIT sat ruskog jezika i prethodno su učili ruski. Preduvjet: MLRU-202.
MLFR-301
Intermediate French I
Ovo je prvi kolegij dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na francuskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog francuskog života i kulture, kao i kulturama frankofonog svijeta. Preduvjet: MLFR-202.
MLGR-301
Intermediate German I
Ovo je prvi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na njemačkom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog njemačkog života i kulture. Preduvjet: MLGR-202.
Forth Year
NMDE-401
New Media Design Capstone I
Ovaj će se kolegij usredotočiti na pripremu pojedinačnih karijera s pomoću tema kao što su izrada životopisa, traženje poslovnih prilika, najbolje prakse razgovora za posao i stvaranje odnosno rafiniranje internetskog portfelja. Dodatno istraživanje i osvrti uključivat će poslovne aspekte, prakse, tijek rada industrije novih medija s fokusom na odnose između dizajnera, programera i klijenta. Studenti će integrirati tijek rada, upravljanje, izgradnju tima, generiranje koncepata i izradu prototipa putem malih timskih projekata i istraživanja projekata za kolegij NMD Capstone II. Uvjeti upisa: NMDE-BFA 4YR ili NWMEDID-BS 3+.
3
NMDE-404
New Media Design Interactive IV
Studenti će stvarati inovativne interaktivne promocije i instalacije proizvoda. Projekti koji budu stvoreni tijekom kolegija obuhvaćat će novu tehnologiju, a fokus će im biti na inovativna rješenja stvarnih problema u području dizajna. Naglasak će biti na istraživanju nove tehnologije i njezinoj upotrebi zajedno s odličnim vještinama interaktivnog dizajna u svrhu stvaranja inovativnih projekata. Preduvjeti: NMDE-303 ili jednakovrijedni kolegij.
3
ENGL-210
Opće obrazovanje Izborni; Artistic Perspective & Writing Intensive: Literature and Cultural Studies
Na ovom kolegiju studenti će proučavati književnost, pokrete i pisce unutar njihovih kulturnih konteksta i u odnosu na načine književne proizvodnje i cirkulacije. Studenti će usavršiti svoje vještine pažljivog čitanja i bavit će se književnom analizom i kulturnom kritikom. Predavanja će uključivati različite književne, kulturološke i interdisciplinarne teorije--kao što su psihoanalitička teorija, feminističke i queer teorije, kritičke rasne studije i postkolonijalna teorija. Koristeći ove teorijske okvire za proučavanje tekstova, studenti će dobiti snažne temelje za analizu načina funkcioniranja književnog jezika i istraživanje međuodnosa između književnosti, kulture i povijesti. Pritom će se baviti pitanjima koja uključuju kulturu, identitet, jezik, etiku, rasu, spol, klasu i globalizam, između svega ostaloga.
3
NMDE-411
New Media Design Capstone II
Ovaj kolegij uključit će kolegij New Media Design i povezane glavne kolegije u iskustvo završne produkcije. Predavač će oformiti suradničke timove studenata koji će dizajnirati i planirati projekte novih medija, izrađivati njihove prototipove te ih implementirati. Timovi studenata ispitivat će svoj proizvod s korisnicima te će pružiti pisane povratne informacije i analizu. Studente će se ocjenjivati prema njihovom osobnom doprinosu te završnom projektu njihova tima.
3
NMDE-406
New Media Design Experimental
Ovaj projektni kolegij pruža studentima mogućnost primjene eksperimentalnog pristupa integriranju digitalno generiranog sadržaja s pomoću novih medijskih tehnika i procesa na nove i maštovite načine. Studente će se poticati da računalu pristupe kao kreativnom mediju za istraživanje pitanja narativa, identiteta, mjesta i vizualne stvarnosti, za razliku od digitalne stvarnosti. Studenti će izlagati dovršene projekte u virtualnom ili javnom forumu. Ovaj se kolegij temelji na temama i može ga se slušati više puta za bodove. Određene je teme moguće slušati samo jednom. Teme će uključivati napredne koncepte u 3D, UX digitalnoj umjetnosti te interaktivnom dizajnu. Uvjet: NMDE-404 ili jednakovrijedni kolegij.
3
ISTE-240
Web & Mobile II
Ovaj se kolegij temelji na osnovama razvoja web-stranica koje su predstavljene u kolegiju Web and Mobile I te se to znanje proširuje kako bi se usredotočilo na teorije, pitanja i tehnologije povezane s dizajnom i razvojem web-stranica. Bit će pokriven i pregled koncepata web dizajna, uključujući upotrebljivost, pristupačnost, informacijsku arhitekturu i grafički dizajn u kontekstu weba. Također će se istražiti uvod u tehnologije web-stranica, uključujući HTTP, programiranje web klijenta i poslužitelja te dinamičko generiranje stranica iz baze podataka. Obvezne su razvojne vježbe. Preduvjeti: (ISTE-120 ili CSCI-140 ili CSCI-141 ili NACA-161 ili IGME-105 ili IGME-101 ili NMAD-180 ili GCIS-123) i (ISTE-140 ili NACA-172 ili IGME-230 ili IGME-235) ili jednakovrijedni kolegij.
3
ARTH-369
Art History Elective;General Education Elective : 20th Century Art Since 1950
Kritička studija umjetnosti i vizualne kulture druge polovine dvadesetog stoljeća. Glavni stilski pokreti u Europi i Americi proučavaju se uz posebnu pozornost na inovacije u materijalima, predmetima i filozofiji. Središnje teme uključuju umejtničke pokrete: apstraktni ekspresionizam, Pop Art, West Coast Junk, Funk and Beat, Nouveau Réalisme, CoBRA i postmodernizam, Arte Povera, Earthworks, koncept specifičnosti mjesta (Site Specificity), alegoriju, konceptualizam, minimalizam, feminizam, performans, događanja, instalacije i nove medije. Preduvjeti: ARTH-136 ili jednakovrijedni kolegij.
3
ENVS-150
Opće obrazovanje, Izborni; Natural Science Inquiry Perspective; Scientific Principles Perspective; Science / Math Literacy: Ecology of the Dalmatian Coast
Ovaj kolegij predstavlja uvod u ekologiju stanovništva, zajednice i ekosustava; ističući dinamične međuodnose biljnih i životinjskih zajednica dalmatinskog primorja. Kolegij uključuje ekološke koncepte kao što su protok energije i trofičke razine u prirodnim zajednicama, populaciju i dinamiku zajednice, biogeografiju i ekologiju ekosustava. Obuhvaća terensku nastavu u lokalnim hrvatskim ekosustavima.
4
Free Elective 3

Uvjeti za upis

Saznajte više o uvjetima upisa

Međunarodno priznate diplome i visoki obrazovni standardi

Po završetku studija naši studenti dobivaju dvije diplome: međunarodno priznatu američku Bachelor of Fine Arts (BFA) diplomu koju im dodjeljuje Rochester Institute of Technology, te hrvatsku diplomu, koju im dodjeljuje RIT Croatia, s titulom prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije. To našim diplomantima otvara dodatne mogućnosti i povećava im šanse za zapošljavanje diljem Europske unije i svijeta.

Studiji i nastavni planovi na RIT Croatia u potpunosti su usklađeni s visokim standardima obrazovanja na Rochester Institute of Technology*.  

*Rochester Institute of Technology akreditira Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104(267-284-5000). Komisija srednjih država za visoko obrazovanje institucionalna je akreditiracijska agencija koju su priznali američki ministar obrazovanja i Vijeće za akreditaciju visokog obrazovanja. 

Izjave

Previous Testimonial Next Testimonial