Informacijske tehnologije

Programiranje u najboljem izdanju! Četverogodišnji stručni prijediplomski studij Informacijske tehnologije (Web and Mobile Computing, BS) koji se nudi na kampusima RIT Croatia u Dubrovniku i Zagrebu, priprema studente za perspektivna i tražena zanimanja iz područja programiranja, dizajna web i mobilnih aplikacija te modeliranja baza podataka. 

84%

diplomanata pronašlo je zaposlenje i/ili je nastavilo s obrazovanjem unutar šest mjeseci od diplomiranja (generacija 2023.)

800

sati minimalno odrađene stručne prakse

O studiju

RIT je prvi uveo program visokog obrazovanja u informacijskim tehnologijama u Sjedinjenim Američkim Državama, prihvaćajući prve prijediplomske studente u jesen 1992. godine, a i danas je ostao lider u obrazovanju IT stručnjaka, nastavljajući kontinuirano postavljati trendove u industriji.

Izvedbeni plan studija Informacijeke tehnologije je sveobuhvatan. Tijekom studija razvit ćete vještine u računalnom programiranju, razvoju softvera, razvoju mobilnih aplikacija i weba te naučiti kako integrirati pozadinski kôd s prednjim korisničkim iskustvom na nekoliko jezika i platformi. Sva nastava provodi se na engleskom jeziku. Osim naprednog poslovnog engleskog jezika, studenti uče još jedan strani jezik i mogu birati između njemačkog, talijanskog, španjolskog ili francuskog jezika.

Tijekom studija studenti pohađaju ova dva smjera:

  • razvoj aplikacija za mobilne uređaje
  • razvoj web aplikacija

Ovdje možete pronaći više informacija o izvedbenom planu studija za IT/WMC program u Dubrovniku IT/WMC program u Zagrebu

Skup stečenih vještina 

Vještine koje ćete usvojiti: 

  • primjena developerskih vještina
  • oblikovanje i razvoj web aplikacija i baza podataka
  • oblikovanje i razvoj mobilnih aplikacija
  • korištenje postojećih te razvoj novih web servisa
  • planiranje, instaliranje, konfiguriranje, razvoj i upravljanje web poslužiteljima
  • razumijevanje skalabilnosti, izvedbe i sigurnosti sadržaja i aplikacija za web

Odaberite Minor i proširite znanje o području koje vas zanima

U američkom sustavu visokog obrazovanja postoje osnovni (majors) i sporedni (minors) smjerovi. Major predstavlja područje kojim ćeš se baviti po završetku studija, a minor je dodatno područje koje te zanima i o kojem želiš naučiti više za vrijeme studija. Na primjer, studenti mogu odabrati minor iz područja sociologije/antropologije koji mogu kombinirati s kolegijima Informacijskih tehnologija.

Prednosti odabira minora su višestruke; ocjene iz odabranih kolegija vidljive su na službenom prijepisu ocjena te studenti odabirom minoraimaju mogućnost razvijanja znanja i vještina u (dodatnim) područjima od osobnog i/ili profesionalnog interesa.

Više detalja o minorima koji se nude za program Informacijske tehnologije možete pronaći na ovom LINKU.

Povežite se s nama

Karijere i stručne prakse

Tipični nazivi radnih mjesta

Frontend & Backend developer Software developer
Full Stack developer Product manager
NET i ASP developer  

Minimalno 800 sati radnog iskustva 

Studij je orijentiran na operativno i praktično osposobljavanje studenata. Studenti su tijekom studija obvezni odraditi ukupno minimalno 800 sati stručne prakse, što osigurava vrijedno profesionalno iskustvo i prednost prilikom zapošljavanja.

Studentske prakse moguće je ostvariti unutar brojnih renomiranih kompanija u Hrvatskoj i inozemstvu, s kojima Odjel za stručnu praksu i savjetovanje u karijerama ostvaruje redovnu suradnju. Prakse se obično odrađuju tijekom ljeta nakon druge i nakon treće godine studija. 

Kurikulum

Web and Mobile Computing

Course Sem. Cr. Hrs.
First Year
IGME-101
Computational Problem Solving in the Information Domain I
Ovaj kolegij studentima pruža uvod u rješavanje problema, apstrakciju i algoritamsko razmišljanje koje je relevantno u cijelom području novih medija. Studenti se upoznaju s objektno orijentiranim metodologijama dizajna kroz stvaranje medijski intenzivnih aplikacija vođenih događajima. Studenti će istražiti razvoj softvera korištenjem niza algoritamskih koncepata vezanih uz stvaranje aplikacija pisanjem nastave koja koristi temeljne strukture računalstva.
4
MATH-131
Opće obrazovanje - Mathematical Perspective A: Discrete Mathematics
Ovaj je kolegij uvod u teme diskretne matematike, a obuhvaća brojevne sustave, skupove i logiku, relacije, kombinatorne metode, teoriju grafova, regularne skupove, vektore i matrice. Predavanja 4 (jesen).
4
MATH-161
Applied Calculus
Ovaj je kolegij uvod u proučavanje diferencijalnog i integralnog računa, uključujući proučavanje funkcija i grafova, granica, kontinuiteta, derivacija, formula derivacija, primjene derivacija, određenog integrala, temeljnog teorema računa, osnovnih tehnika integrala aproksimacija, eksponencijalne i logaritamske funkcije, osnovne tehnike integracije, uvod u diferencijalne jednadžbe i geometrijske nizove. Uključuje primjene u poslovanju, znanostima o upravljanju i znanostima o životu s naglaskom na manipulativne vještine. Preduvjet: ocjena C ili veća iz MATH-101, MATH-111, MATH-131, NMTH-260, NMTH-272 ili NMTH-275 ili rezultat na razredbenom ispitu iz matematike veći ili jednak 45.
4
ISTE-140
Web & Mobile I
Ovaj kolegij studentima daje uvod u internetske i mrežne tehnologije te u razvoj na Macintosh/UNIX računalnim platformama. Teme obuhvaćaju HTML i CSS, CSS3 značajke, digitalne slike, dizajn web-stranica i objavljivanje web-stranica. Naglasak je stavljen na osnove, koncepte i standarde. Dodatne teme uključuju korisničko iskustvo, pitanja dizajna mobilnih uređaja i razmatranje autorskih prava/intelektualnog vlasništva. Obvezne su vježbe i projekti. Predavanja/vježbe 3 (jesen).
3
ISTE-230
Introduction to Database and Data Modeling
Prikaz temeljnih koncepata i teorija u organiziranju i strukturiranju podataka. Kolegij pokriva proces modeliranja podataka, osnovni relacijski model, teoriju normalizacije, relacijsku algebru i preslikavanje podatkovnog modela u shemu baze podataka. Za ilustraciju prijenosa podatkovnog modela u fizičku organizaciju podataka upotrebljava se SQL (Structured Query Language). Obvezni su zadaci modeliranja i programiranja. Napomena: studenti bi trebali imati jedan kolegij objektno orijentiranog programiranja. (Preduvjeti: ISTE-120). Predavanja/vježbe (proljeće).
3
ISTE-240
Web & Mobile II
Ovaj se kolegij temelji na osnovama razvoja web-stranica koje su predstavljene u kolegiju Web and Mobile I te se to znanje proširuje kako bi se usredotočilo na teorije, pitanja i tehnologije povezane s dizajnom i razvojem web-stranica. Bit će pokriven i pregled koncepata web dizajna, uključujući upotrebljivost, pristupačnost, informacijsku arhitekturu i grafički dizajn u kontekstu weba. Također će se istražiti uvod u tehnologije web-stranica, uključujući HTTP, programiranje web klijenta i poslužitelja te dinamičko generiranje stranica iz baze podataka. Obvezne su razvojne vježbe. Preduvjeti: (ISTE-120 ili CSCI-140 ili CSCI-141 ili NACA-161 ili IGME-105 ili IGME-101 ili NMAD-180 ili GCIS-123) i (ISTE-140 ili NACA-172 ili IGME-230 ili IGME-235) ili jednakovrijedni kolegij.
3
UWRT-100
Opće obrazovanje Izborni: Critical Reading and Writing
Ovaj je kolegij osmišljen kako bi pomogao studentima da razviju praksu opismenjavanja koje će im trebati kako bi bili uspješni u svom kolegiju First-Year Writing. Studenti će čitati, razumjeti, tumačiti i sintetizirati različite tekstove. Zadaci su osmišljeni kako bi studente intelektualno, kulturno i retorički izazvali. Kroz sekvence zadataka temeljene na upitima, studenti će poboljšati svoje pisanje razvijanjem akademskog istraživanja i prakse opismenjavanja koje će se dodatno ojačati u kolegiju First-Year Writing. Posebna pozornost posvetit će se kritičkom čitanju, konvencijama akademskog pisanja i reviziji. Rad u maloj grupi potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također ističe načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta u akademskom pisanju.
3
UWRT-150
Opće obrazovanje Izborni; Writing Intensive: FYW: Writing Seminar
Seminar pisanja je kolegij koji nosi tri boda i ograničen je na 19 studenata po grupi. Kolegij je osmišljen kako bi kod studenata prve godine razvio vještine analitičkog i retoričkog čitanja i pisanja te kritičkog mišljenja. Studenti će čitati, razumjeti i tumačiti razne neznanstvene tekstove koji predstavljaju različite kulturne perspektive i/ili akademske discipline. Ovi su tekstovi osmišljeni tako da intelektualno izazovu studente i potaknu njihovo pisanje za različite kontekste i svrhe. Kroz nizove zadataka koji se temelje na ispitivanju, studenti će razviti akademsko istraživanje i prakse opismenjavanja koje će dodatno ojačati tijekom svoje akademske karijere. Posebna pozornost posvetit će se procesu pisanja, uključujući naglasak na razgovorima predavača i studenata, kritičkom samoocjenjivanju, raspravi među studentima, recenziji, formalnom i neformalnom pisanju, istraživanju i reviziji. Mali broj studenata potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također naglašava načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta za sadašnje akademsko i buduće profesionalno pisanje.
3
YOPS-10
RIT 365: RIT Connection
Studenti RIT 365 sudjeluju u mogućnostima iskustvenog učenja osmišljenim da ih pokrenu u njihovoj karijeri na RIT-u, podržava ih se u stvaranju višestrukih i raznolikih veza diljem sveučilišta te uranja u procese razvoja kompetencija. Studenti će planirati i razmišljati o svojim iskustvima iz prve godine, dobiti povratne informacije i razviti osobni plan za buduće djelovanje kako bi razvili temeljnu samosvijest i prepoznali široke profesionalne kompetencije. Predavanja 1 (jesen, proljeće).
0
GCIS -123
Software Development and Problem Solving I
<p>Prvi kolegij koji studente upoznaje s osnovama računalnog rješavanja problema. Studenti će naučiti sustavan pristup rješavanju problema, uključujući kako uokviriti problem u računalnom smislu, kako razgraditi veće probleme na manje komponente, kako implementirati inovativna softverska rješenja koristeći suvremeni programski jezik, kako kritički otkloniti njihove pogreške i kako procijeniti adekvatnost softverskog rješenja. Dodatne teme uključuju uvod u objektno orijentirano programiranje i strukture podataka. Studenti će obavljati zadatke u razredu i izvan učionice.</p>
4
GCIS -124
Software Development and Problem Solving II
<p>Drugi kolegij koji se dalje bavi računalnim rješavanjem problema, sada s naglaskom na objektno orijentiranu perspektivu. Stalni je naglasak na osnovnom dizajnu softvera, testiranju i provjeri te postupnom razvoju. Ključne teme uključuju teorijske apstrakcije kao što su klase, objekti, kapsulacija, nasljeđivanje, sučelja, polimorfizam, dizajn softvera koji se sastoji od više klasa s UML-om, strukture podataka (npr. popisi, drveće, skupovi, karte i grafikoni), rukovanje iznimkama / pogreškama, ulazno/izlazno uključujući datoteke i umrežavanje, valuta i grafička korisnička sučelja. Dodatne teme uključuju osnovna načela dizajna softvera (povezivanje, kohezija, informacijski stručnjak, princip otvorenog zatvaranja itd.), Razvoj temeljen na ispitivanju, obrasci dizajna, integritet podataka i sigurnost podataka.</p>
4
Second Year
ISTE-99
School of Information Second Year Seminar
Ovaj kolegij pomaže studentima da se pripreme za suradničko zapošljavanje razvijanjem pristupa traženju i materijalima za zapošljavanje. Studenti će istražiti trenutačne i nove aspekte IST polja kako bi usmjeriti svoje strategije razvoja vještina. Studenti se upoznaju s Uredom za stručnu praksu i razvoj karijera te uče o svojim profesionalnim i etičkim odgovornostima za svoju stručnu praksu i kasnija profesionalna iskustva. Studenti će zajedno raditi na izradi životopisa, motivacijskih pisama i pripremi za intervju. (Preduvjeti: Ovaj je kolegij ograničen na studente najmanje 2. godine studija.) Predavanja 1 (jesen).
0
ISTE-222
Computational Problem Solving in the Information Domain III
Treći kolegij u nizu programiranja proširuje bazu znanja studenata o programskim konceptima više razine uključujući podatkovne strukture, razvoj i analizu algoritama, Big-O notaciju, usmjerene grafove, redove prioriteta te lakše dizajniranje performansi i bolje razumijevanje složenosti softvera. Obvezni su zadaci programiranja. (Preduvjeti: ISTE-121 ili ISTE-200 ili CSCI-142 ili CSCI-140 ili IGME-106 ili CSCI-242 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja 3 (jesen, proljeće).
3
ISTE-252
Foundations of Mobile Design
Ovaj kolegij predstavlja uvod u dizajn, izradu prototipova i izradu aplikacija i web-aplikacija za mobilne uređaje. Ovi uređaji uključuju jedinstven skup hardverskih i komunikacijskih mogućnosti, uključuju nova sučelja, prepoznaju lokaciju i omogućuju stalnu povezanost. Teme koje se obrađuju uključuju obrasce korisničke interakcije, povezivost, dizajn sučelja, uzorke dizajna softvera i arhitekturu aplikacija. Obvezni su projekti programiranja. (Preduvjeti: ISTE-24) Predavanja/vježbe 3 (proljeće).
3
ISTE-260
Designing the User Experience
Korisničko iskustvo važan je element dizajna u razvoju interaktivnih sustava. Ovaj kolegij predstavlja temelje načela dizajna usmjerenog na korisnika u kontekstu interakcije čovjek-računalo (HCI). Studenti će istraživati i prakticirati HCI metode koje obuhvaćaju životni ciklus razvoja od analize zahtjeva i stvaranja vizije proizvoda/usluge preko izrade prototipa sustava i testiranja upotrebljivosti. Ispituju se vodeće tehnologije sučelja. Obvezne su grupne vježbe i dizajnerski projekti. (Preduvjeti: ISTE-140) Predavanja/vježbe 3 (proljeće).
3
ISTE-330
Database Connectivity and Access
U ovom kolegiju studenti će izrađivati aplikacije koje komuniciraju s bazama podataka. Kroz vježbe programiranja studenti će raditi s više baza podataka i programski pozvati napredne operacije obrade baze podataka koje su sastavni dio suvremenih računalnih aplikacija. Teme uključuju upravljačke programe baze podataka, podatkovni sloj, operacije povezivanja, sigurnost i integritet te kontrolu pristupa bazi podataka. (Preduvjeti: ISTE-230) Predavanja/vježbe 3 (proljeće).
3
ISTE-340
Client Programming
Ovaj će kolegij istražiti analizu, dizajn, razvoj i implementaciju programiranja na strani klijenta u kontekstu internetskih tehnologija, mobilnih uređaja, klijentskih sustava temeljenih na webu i desktop aplikacija. Studenti će naučiti dizajnirati i izraditi upotrebljive i učinkovite interaktivne sustave, klijente i sučelja. Ključne značajke koje se obrađuju uključuju kompatibilnost preglednika i platforme, mogućnost ponovne upotrebe objekata, propusnost i komunikacijske probleme, razvojna okruženja, privatnost i sigurnost te povezane tehnologije i API-je. Programiranje je obvezno. (Preduvjeti: STE-240 i ISTE-121) Predavanja/vježbe 3 (proljeće).
3
NSSA-290
Networking Essentials for Developers
Ovo je kolegij o osnovama mrežne komunikacije za programere. Teme će uključivati 7-slojni model OSI i njegovu realizaciju u nizu protokola TCP/IP. Studenti će također učiti o imenovanju i razlučivosti naziva kako se upotrebljava na internetu, plus osnove usmjeravanja i prebacivanja. Fokus će u svemu ovome biti na analizi načina na koji razlučivost naziva, usmjeravanje i prebacivanje funkcioniraju iz perspektive programera. Specifičnosti načina na koji se sloj prijenosa utičnice pojavljuje programeru i kako funkcionira bit će ključna tema. Na kraju će biti dan pregled mehanizama provjere autentičnosti i niz primjera sigurnosnih propusta postojećih komunikacijskih protokola kako bi se studenti uputili u inherentne rizike komunikacije putem INTERNETA. (Preduvjeti: ISTE-121) Predavanja 3 (jesen).
3
SWEN-383
Software Design Principles and Patterns
Kvalitetan softverski dizajn i arhitektura odražavaju principe softverskog inženjeringa koji predstavljaju najbolju suvremenu praksu. Ovaj se kolegij usredotočuje na objašnjavanje ovih temeljnih načela, ispitivanje skupa dizajna i uzoraka arhitekture koji utjelovljuju načela i primjenu uzoraka koji odgovaraju problemu dizajna u danom kontekstu. Ograničeno samo na IST smjerove. (Preduvjeti: ISTE-240 ili jednakovrijedni kolegij. Dodatni uvjeti: ISTE-340 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja/vježbe 3 (proljeće).
3
ISTE-499
Undergraduate Co-op (ljeto)
Studenti obavljaju plaćenu, stručnu praksu vezanu uz studijski program. Studenti rade puno radno vrijeme tijekom semestra u kojem su prijavljeni za stručnu praksu. Studenti moraju ispuniti izvješće o stručnoj praksi za svaki semestar za koji su prijavljeni; studente također svaki semestar ocjenjuje njihov poslodavac. Zadovoljavajuća ocjena daje se iz stručne prakse po primitku ispunjenog izvješća o stručnoj praksi i odgovarajućeg izvješće poslodavca o zadovoljavajućem uspjehu studenta. (Za upis ovog kolegija potrebna je dozvola odjela koji nudi kolegij.) Stručna praksa (jesen, proljeće, ljeto).
0
General Education - Foreign Languages (choose one language) 4
MLFR-201
Beginner French I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje francuskog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama francuskog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na francuskom jeziku i imaju neko prethodno učenje francuskog jezika.
MLFR-202
Beginner French II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje francuskog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama francuskog govornog područja. Preduvjet: MLFR 201.
MLGR-201
Beginner German I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža studentima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje njemačkog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama njemačkog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi kolegij na njemačkom jeziku i ako imaju neko prethodno znanje njemačkog jezika.
MLGR-202
Beginner German II
Ovo je drugi kojegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža učenicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje njemačkog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama njemačkog govornog područja.
MLIT 201
Beginner Italian I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva kolegija. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zvučnu osnovu za učenje talijanskog jezika jer se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama talijanskog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na talijanskom jeziku i ako imaju neki prethodni studij talijanskog jezika.
MLIT 202
Beginner Italian II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zvučnu osnovu za učenje talijanskog jezika jer se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama talijanskog govornog područja. Preduvjet: MLIT 201.
MLRU-201
Beginner Russian I
Beginner Russian I uvodi ruski jezik i gradi temeljne vještine u govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika se uvodi unutar konverzacijskih tema. Tečaj je vrlo interaktivan i studenti uče kako komunicirati o odabranim temama, stvarajući dijaloge i glumeći situacije iz stvarnog svijeta. Studenti koji imaju prethodno znanje na ruskom jeziku trebali bi polagati test plasmana prije upisa u razred. Počevši od ruskog Uvodim ruski jezik i gradi temeljne vještine u govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika se uvodi unutar konverzacijskih tema. Tečaj je vrlo interaktivan i studenti uče kako komunicirati o odabranim temama, stvarajući dijaloge i glumeći situacije iz stvarnog svijeta. Studenti koji imaju prethodno znanje na ruskom jeziku trebaju polagati test smještaja prije upisa u grupu.
MLRU-202
Beginner Russian II.
Beginner Russian II radi na daljnjem razvoju komunikacijskih vještina unutar konverzacijskih tema. Učenici uče više vokabulara, a gramatika i pisanje zadanih tema mogu voditi razgovore, čitati i pisati na ciljnom jeziku. Studenti moraju polagati ispit za polaganje i konzultirati se sa svojim koordinatorom programa ako im je ovo prvi ruski razred, a imaju i neko prethodno proučavanje ruskog jezika. Preduvjet: MLRU-201.
MLSP-201
Beginner Spanish I
Beginner Spanish IA namijenjen je pravim početnicima španjolskog: onima koji nikada nisu proučavali jezik ili ga se vrlo malo sjećaju (potonji je priznat rezultatima testova plasmana). Ovaj tečaj uvodi španjolski jezik i kulturu latinoameričkih zemalja početnicima i pruža osnovne temelje u svim vještinama na španjolskom (govoreći, slušanje, čitanje, pisanje, kultura) kroz intenzivnu praksu u raznim medijima. Jezični rad napreduje od autobiografskih informacija, preko sadašnjeg vremena, do preliminarnog rada u prošlim vremenima. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na španjolskom jeziku i imaju neki prethodni studij španjolskog jezika.
MLSP-202
Beginner Spanish II
Ovaj kolegij nastavlja osnovne gramatičke strukture, vokabular i situacije prve godine španjolskog jezika, s temeljnim radom u svim vještinama (govor, slušanje, čitanje, pisanje, kultura). Početak španjolskog II nastavlja rad u prošlim vremenima i uključuje rad na konjunktivnom raspoloženju, plus budućnost i uvjetna vremena. Učenici rade na govoru i pisanju po dužini odlomka i kreću se prema spremnosti za razgovor i kompoziciju. Preduvjeti: MLSP-201A.
Third Year
ISTE-341
Server Programming
Ovaj kolegij omogućuje dubinski rad programiranja na strani poslužitelja. Studenti će razvijati dinamičke web-stranice i sustave usmjerene na podatke te informacijske usluge na strani poslužitelja koje će biti dostupne klijentima implementirane u različitim softverskim tehnologijama. Teme uključuju XML parsiranje, generiranje i potrošnju; web-konfiguraciju i sigurnost; uzorke dizajna; strukture web servisa i sigurnost aplikacija. Obvezni su projekti programiranja. (Preduvjeti: ISTE-340 i STE-230 i SWEN-383) Predavanja/vježbe 3 (jesen, proljeće).
3
ISTE-422
Application Development Practices
U ovom će kolegiju studenti steći iskustvo s procesima, praksama i alatima koje profesionalni programeri upotrebljavaju za isporuku robusnih aplikacija s mogućnošću održavanja. Studenti će primijeniti ove prakse i alate za izradu manjih aplikacija i sustava proizvodne kvalitete. Teme uključuju razvojne životne cikluse, kontrolu verzija, razvoj i upotrebu testne baze, pomoćne programe za izradu, rukovanje pogreškama, alate za implementaciju i dokumentaciju. (Preduvjeti: ISTE-121 ili ISTE-200 ili CSCI-142 ili CSCI-140 ili IGME-106 ili CSCI-242 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja/vježbe 3 (jesen, proljeće).
3
ISTE-499
Undergraduate Co-op (ljeto)
Studenti obavljaju plaćenu, stručnu praksu vezanu uz studijski program. Studenti rade puno radno vrijeme tijekom semestra u kojem su prijavljeni za stručnu praksu. Studenti moraju ispuniti izvješće o stručnoj praksi za svaki semestar za koji su prijavljeni; studente također svaki semestar ocjenjuje njihov poslodavac. Zadovoljavajuća ocjena daje se iz stručne prakse po primitku ispunjenog izvješća o stručnoj praksi i odgovarajućeg izvješće poslodavca o zadovoljavajućem uspjehu studenta. (Za upis ovog kolegija potrebna je dozvola odjela koji nudi kolegij.) Stručna praksa (jesen, proljeće, ljeto).
0
ENVS-150
Opće obrazovanje, Izborni; Natural Science Inquiry Perspective; Scientific Principles Perspective; Science / Math Literacy: Ecology of the Dalmatian Coast
Ovaj kolegij predstavlja uvod u ekologiju stanovništva, zajednice i ekosustava; ističući dinamične međuodnose biljnih i životinjskih zajednica dalmatinskog primorja. Kolegij uključuje ekološke koncepte kao što su protok energije i trofičke razine u prirodnim zajednicama, populaciju i dinamiku zajednice, biogeografiju i ekologiju ekosustava. Obuhvaća terensku nastavu u lokalnim hrvatskim ekosustavima.
4
ISTE-144
Design for Developers
<p>Ovo je kolegij koji uvodi osnovne elemente, principe i metode vizualnog dizajna za digitalne aplikacije. Studenti će eksperimentirati s tehnikama dizajnerskog razmišljanja, ideje i razvoja koncepta dok istražuju računalo kao ilustrativni alat za generiranje slike. Naglasak je na učinkovitim vještinama vizualne komunikacije i dizajna kroz digitalno stvaranje slike, grafičku organizaciju i tipografiju za izlaz temeljen na ekranu.</p>
3
Cultural Anthropology Immersion (student must complete 3 courses) 9
ANTH-210
Opće obrazovanje - Kultura i globalizacija
Istražujući kritična pitanja globalizirajuće kulture, ispitujemo kako se ideje, stavovi i vrijednosti razmjenjuju ili prenose preko konvencionalnih granica. Kako su proizvodnju, artikulaciju i širenje kulturnih oblika (slike, jezici, prakse, uvjerenja) oblikovali globalni kapitalizam, medijska industrija, komunikacijske tehnologije, migracije i turistička putovanja? Kako se kulturni imaginari krivotvore, razmjenjuju i cirkuliraju među globalnom potrošačkom javnošću? Kako je internacionalizacija vijesti, računalnih tehnologija, web stranica za razmjenu videozapisa, web stranica za bloganje i drugih permutacija izravnih poruka poslužila za ubrzavanje kulturne globalizacije? Studenti će se upoznati s antropološkim perspektivama kulturne globalizacije, prijenosom kulture na globalnoj razini i kasnijim učincima na društvene svjetove, narode, zajednice i nacije.
ANTH-301
Opće obrazovanje - socijalna i kulturna teorija
Ovaj tečaj istražuje utjecajne klasične i suvremene teorije o društvu i kulturi. Studenti će procijeniti korisnost različitih teorija u rješavanju ključnih trajnih pitanja u vezi s ljudskim ponašanjem, organizacijom društva, prirodom kulture, odnosom pojedinca i društva, društvenom kontrolom i društvenim sukobima, društvenim skupinama i društvenom hijerarhijom, djelovanjem moći, kulturnim i društvenim promjenama te međudjelovanjem globalnog i lokalnog. Teorije će biti marširane kako bi se rasvijetlili suvremeni društveni i kulturni fenomeni i problemi poput kriminala, nasilja, iskorištavanja, modernosti i globalizacije.
ANTH-380
Opće obrazovanje - nacionalizam i identitet
Nacionalizam se često opisuje u smislu snažnih osjećaja i djela samoodređenja od strane članova naroda kao različit od države koja je nužno teritorijalno i politički definiran entitet. Ovaj tečaj istražit će vodeće teorije vezane uz podrijetlo suvremenog nacionalizma i važnost nacionalizma u kontekstu državnih društava, posebno u Europi. Povijest kao izmišljena povijesna ili zamišljena stvarnost bit će istaknuta, jer izmišljene prošlosti doprinose zahtjevima za ekskluzivnu nacionalnu kulturu i isključive i osporavane identitete. Odnosi između kulture, pismenosti i kapitalizma primijenit će se na razumijevanje odabranih povijesnih i etnografskih slučajeva nacionalizma.
ANTH-350
Globalno gospodarstvo i lokalno stanovništvo
Ekonomska globalizacija rodila je globalne lokalne društvene pokrete. Ovaj tečaj ispituje kako se globalna ekonomska integracija ostvaruje multilateralnim institucijama, multinacionalnim korporacijama, outsourcingom, trgovinskim sporazumima, međunarodnim kreditiranjem i neoliberalnim reformama. Razmatramo utjecaje (kulturne, ekonomske i zdravstvene) ovih trendova na zaposlenike, poljoprivrednike, mala poduzeća, potrošače i okoliš u razvijenim svjetovima i svjetovima u razvoju (s posebnim naglaskom na Latinsku Ameriku). Ispitujemo uvjerenja, alternativne vizije i strategije pokreta na lokalnoj razini koji odgovaraju na ove izazove.
PHIL-202
Opće obrazovanje -Ethical Perspective - Foundation of Moral Philosophy
Ovaj kolegij nudi pregled temeljnih i normativnih pristupa moralnoj filozofiji i njihovim motivirajućim moralnim pitanjima. Teme će uključivati etiku vrlina, deontologiju, konsekvencijalizam i druge pristupe. Neka od pitanja koja će se istražiti: Kako je ljudska priroda povezana s moralom? Koji su temelji moralnih obveza? Postoji li ultimativno moralno načelo? Kako razmišljamo o tome što učiniti? Može li razum odrediti kako bismo trebali živjeti? Što su moralne prosudbe? Postoje li univerzalna dobra? Što čini moralno vrijedan život? Može li se sam moral osporiti? Predavanja 3 (proljeće).
ISTE-442
Siguran razvoj web aplikacija
Prilikom izrade web aplikacija većih razmjera postoji bezbroj zabrinutosti koje se kreću od tehnologije, sigurnosti, okvira i odabira arhitekture do optimizacije performansi tijekom izvođenja. Ovaj se tečaj usredotočuje na razvoj sigurnih integriranih web aplikacija koje troše informacije koje se poslužuju iz jednog ili više izvora. Identificiraju se i procjenjuju trendovi u razvoju web aplikacija. Potrebni su projekti programiranja. (Preduvjeti: ISTE-341 ili ekvivalentni tečajevi.) Lec/Lab 3 (proljeće).
ISTE-444
Razvoj i administracija web-poslužitelja
Web programeri često moraju ići dalje od izrade web stranica i programiranja klijentskog poslužitelja kako bi planirali, instalirali, konfigurirali, razvili i održavali web-poslužitelje na kojima se nalaze njihova web-mjesta. Moraju razumjeti pitanja skalabilnosti, performansi i sigurnosti kako se primjenjuju na uvođenje prisutnosti na webu. Ovaj tečaj pruža praktičan praktični praktični pristup razvoju, konfiguraciji i administraciji platformi web poslužitelja. Teme uključuju pitanja i pristupe skalabilnosti, više poslužiteljskih sustava, sigurnosti i nadzora, kao i brojne dostupne mogućnosti konfiguracije, module i alternative poslužitelja. (Preduvjeti: ISTE-341 ili ekvivalentni tečaj.) Lec/Lab 3 (proljeće).
Modern Language Immersion 6
MLFR-301
Intermediate French I
Ovo je prvi kolegij dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na francuskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog francuskog života i kulture, kao i kulturama frankofonog svijeta. Preduvjet: MLFR-202.
MLFR-302
Intermediate French II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda na srednjoj razini. Slijed pruža studentima alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na francuskom jeziku. Komunikativne aktivnosti, suvremeni tekstovi, studij vokabulara i gramatika koriste se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebno usmenog znanja. Ovaj niz nastavlja se baviti pitanjima suvremenog francuskog života i kulture, kao i kulturama frankofonog svijeta.
MLGR-301
Intermediate German I
Ovo je prvi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na njemačkom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog njemačkog života i kulture. Preduvjet: MLGR-202.
MLGR-302
Intermediate German II
Ovo je drugi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na njemačkom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog njemačkog života i kulture. Preduvjet: MLGR-301.
MLRU-301
Intermediate Russian I
Kolegij Intermediate Russian I započinje drugu godinu učenja ruskog jezika. Studenti uče nove teme sa složenijim jezičnim strukturama. Studenti se pripremaju za govor o temama, kao i za konstruiranje slobodnih razgovora na ruskom jeziku. Studenti nastavljaju razvijati svoje funkcionalne vještine na srednjoj razini. Studenti moraju pristupiti razredbenom ispitu i konzultirati se sa svojim programskim koordinatorom ako im je ovo prvi RIT sat ruskog jezika i prethodno su učili ruski. Preduvjet: MLRU-202.
MLRU-302
Intermediate Russian II
Kolegij Intermediate Russian II nastavlja drugu godinu učenja ruskog jezika. Studenti uče više novih tema i nastavljaju razvijati konverzacijske i funkcionalne vještine na Intermediate razini. Sposobni su razgovarati o raznim temama. Studenti počinju čitati složeniji tekst i pisati eseje o temi. Studenti moraju pristupiti razredbenom ispitu i konzultirati se sa svojim programskim koordinatorom ako im je ovo prvi RIT sat ruskog jezika i prethodno su učili ruski. Preduvjet: MLRU-301.
MLSP-301
Intermediate Spanish I
Ovo je prvi kolegij Intermediate Spanish (druga godina). Intermediate Spanish I kolegij je govora, uz pregled gramatike i proučavanje kulture. Naglasak je na dijalozima situacije turističkog preživljavanja, različitim oblicima razgovora i registrima formalnosti. Osnovne vještine naučene na kolegijima prve godine sada se primjenjuju u praksi. Studenti moraju polagati razredbeni ispit ako im je ovo prvi RIT kolegij španjolskog jezika, a prethodno su učili španjolski. Preduvjet: MLSP-202.
MLSP-302
Intermediate Spanish II
Ovo je drugi kolegij Intermediate Spanish (druga godina). Intermediate Spanish II kolegij je pisanja, s naglaskom na pregled gramatike, pisanje, pisanje poslovnih pisama, poslovni španjolski i kulturu, a uključuje i govor i slušanje. Osnovne vještine naučene na kolegijima prve godine sada se primjenjuju u praksi. Uz jezični rad, postoji značajan rad na kulturnim temama zemalja španjolskog govornog područja na Intermediate razini: formalna i neformalna kultura (umjetnost i svakodnevno ponašanje). Studenti moraju polagati razredbeni ispit ako im je ovo prvi RIT kolegij španjolskog jezika, a prethodno su učili španjolski. Preduvjet: MLSP-301.
Forth Year
ISTE-500
Senior Development Project I
Prvi kolegij u glavnom projektu razvoja sustava koji se sastoji od dva kolegija, više razine. Studenti formiraju projektne timove i rade sa sponzorima na definiranju zahtjeva sustava. Timovi zatim stvaraju arhitekture i dizajne, a ovisno o projektu, također mogu započeti razvoj softvera. Pregledavaju se prakse otkrivanja zahtjeva i razvoja uvedene u prethodnom kolegiju i uvode se dodatne metode i procesi. Studentski timovi imaju znatnu slobodu u načinu na koji organiziraju i provode projektni rad. (Ovaj je kolegij ograničen na studente WMC-BS, HCC-BS, CMIT-BS s najmanje 2 dovršene stručne prakse.) Predavanja 3 (jesen, proljeće).
3
STE-501
Senior Development Project II (WI-PR)
Prvi kolegij u glavnom projektu razvoja sustava koji se sastoji od dva kolegija, više razine. Studenti formiraju projektne timove i rade sa sponzorima na definiranju zahtjeva sustava. Timovi zatim stvaraju arhitekture i dizajne, a ovisno o projektu, također mogu započeti razvoj softvera. Pregledavaju se prakse otkrivanja zahtjeva i razvoja uvedene u prethodnom kolegiju i uvode se dodatne metode i procesi. Studentski timovi imaju znatnu slobodu u načinu na koji organiziraju i provode projektni rad. Predavanja 3 (jesen).
3
ISTE-454
Mobile Application Development I
Ovaj kolegij proširuje materijal pokriven kolegijem Foundations of Mobile Design i studentima pruža iskustvo stvaranja zanimljivih aplikacija za manje mobilne uređaje kao što su pametni telefoni. Ovi su uređaji iznimno prenosivi, imaju jedinstvene skupove hardvera i komunikacijskih mogućnosti, uključuju nova sučelja, prepoznaju lokaciju i omogućuju trajnu povezanost. Studente se potiče na kreativnu upotrebu ovih jedinstvenih karakteristika uređaja i radnih svojstava za razvoj inovativnih aplikacija. Obvezni su projekti programiranja. (Preduvjeti: ISTE-252 i ISTE-340) Predavanja/vježbe 3 (jesen).
3
ISTE-456
Mobile Application Development II
Ovaj se kolegij nadovezuje na kolegij Foundations of Mobile Design na način da će studenti naučiti primijeniti vještine mobilnog dizajna za razvoj aplikacija na platformi Android. Studenti će dizajnirati, razvijati i testirati mobilne aplikacije upotrebom Android Studio IDE. Ovaj kolegij pokriva glavne komponente kao što su aktivnosti, primatelji, pružatelji sadržaja, dopuštenja, namjere, fragmenti, pohrana podataka i sigurnost. Obvezni su projekti programiranja (Preduvjeti: ISTE-252 i ISTE-340). Predavanja/vježbe 3 (proljeće).
3
ENVS-151
Opće obrazovanje - Scientific Principles Perspective, Scientific Inquiry in Environmental Science
Ovaj je kolegij dio dvosemestralnog kolegija koji u kombinaciji predstavlja integrirani pristup međusobno povezanim, interdisciplinarnim principima znanosti o okolišu kroz studije slučaja, posjete gradilištima i terenski rad. Kroz zadanu literaturu, raspravu na predavanjima i studije slučaja koji se bave globalnim ekološkim problemima, kao i ekološkim problemima vezanim uz dalmatinsku obalu, studenti će naučiti kako kritički analizirati ekološke probleme iz multidisciplinarne perspektive i predlagati rješenja.
4

Uvjeti za upis

Saznajte više o uvjetima za upis

Međunarodno priznate diplome i visoki obrazovni standardi

Po završetku studija naši studenti dobivaju dvije diplome: međunarodno priznatu američku Bachelor of Science (BS) diplomu koju im dodjeljuje Rochester Institute of Technology, te hrvatsku diplomu, koju im dodjeljuje RIT Croatia, s titulom prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) informacijskih tehnologija. To našim diplomantima otvara dodatne mogućnosti i povećava im šanse za zapošljavanje diljem Europske unije i svijeta.

Studiji i nastavni planovi RIT Croatia u potpunosti su usklađeni s visokim standardima obrazovanja i akademskim programima američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology*.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a većinu predavača čine američki i europski profesori s bogatim profesionalnim i stručnim iskustvom. Kvalitetu studija potvrđuju i brojne međunarodne institucije i mediji.

*Rochester Institute of Technology akreditirala je organizacija Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104 (267-284-5000). Middle States Commission on Higher Education je agencija za vrednovanje visokoškolskih institucija koju odobrava američko ministarstvo prosvjete (U.S. Secretary of Education), kao i Vijeće za akreditiranje visokoškolskih institucija (Council for Higher Education Accreditation).

Izjave

Previous Testimonial Next Testimonial