Međunarodno poslovanje

Pripremite svoj način razmišljanja za globalno upravljanje, financije i marketing! Četverogodišnji stručni prijediplomski studij Međunarodno poslovanje (Global Business Management, BS), koji se izvodi u Zagrebu, studentima pruža znanje i razumijevanje glavnih gospodarskih funkcija međunarodnog poslovanja i međunarodnog strateškog upravljanja. 

84%

diplomanata pronašlo je zaposlenje i/ili je nastavilo s obrazovanjem unutar šest mjeseci od diplomiranja (generacija 2023.)

800

sati minimalno odrađene stručne prakse

AACSB

Program Međunarodno poslovanje (GBM) zadovoljava visoke međunarodne standarde obrazovanja o čemu svjedoči akreditacija ugledne organizacije AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), najdugovječnije globalne organizacije posvećene unapređenju obrazovanja o upravljanju širom svijeta, koja akreditira 786 najboljih svjetskih poslovnih škola u 53 zemlje i teritorija

Pregled

Studij je osmišljen s ciljem da studentima pruži poseban uvid u globalno poslovanje te razumijevanje međunarodnog strateškog menadžmenta. Proučavaju se politički, pravni, ekonomski i tehnološki  konteksti međunarodnog poslovanja, koristeći teorijska znanja i stručnu praksu koja studente priprema za izazove poslovanja na dinamičnom globalnom tržištu.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a studentima su na odabir ponuđeni i dodatni strani jezici (njemački, talijanski, španjolski ili francuski).

Po završetku treće godine studija, studenti mogu odabrati jedan od tri smjera:

 • marketing 
 • financije 
 • menadžment 

Više informacija o izvedbenom planu studija možete pronaći  OVDJE

Skup stečenih vještina

Vještine koje ćete usvojiti: 

 • upravljati malim i srednjim poduzećima, 
 • upravljati i organizirati razne organizacije i njihove dijelove, 
 • uspješno upravljanje međunarodnim projektima (međunarodni menadžment), 
 • planirati i izvršavati poslovne planove i strategije za globalno tržište, 
 • upravljati financijama i računovodstvom na globalnom tržištu, 
 • razvijati i dizajnirati proizvode i usluge te pokrenuti njihovo lansiranje na globalno tržište, 
 • razvijati i provoditi marketinške planove za globalno tržište, 
 • primijeniti informacijsku tehnologiju u poslovnim procesima, 
 • primijeniti načela mikro i makroekonomije u poslovanju, 
 • donositi odluke na temelju statističke analize podataka, 
 • razumjeti globalne poslovne probleme, rizike i izazove s kojima se suočavaju tvrtke na globalnom tržištu. 

Odaberite Minor i proširite svoje znanje o području koje vas zanima

U američkom sustavu visokog obrazovanja postoje osnovni (majors) i sporedni (minors) smjerovi. Major predstavlja područje kojim ćete se baviti po završetku studija, a minor je dodatno područje koje vas zanima i o kojem želite naučiti više za vrijeme studija. Primjerice, studenti mogu odabrati minor iz područja sociologije ili antropologije koji mogu kombinirati s kolegijima Međunarodnog poslovanja.
Prednosti odabira minora su višestruke; ocjene iz odabranih kolegija vidljive su na službenom prijepisu ocjena te studenti odabirom minora imaju mogućnost razvijanja znanja i vještina u (dodatnim) područjima od osobnog i/ili profesionalnog interesa.

Više detalja o minorima koji se nude za studij Međunarodno poslovanje možete pronaći na ovom LINKU.

Povežite se s nama

Karijere i stručne prakse

Tipična zaposlenja

Account i Brand manager Business Development manager
Konzultant Projekt manager
Voditelj marketinga Izvršni direktor

 

Minimalno 800 sati radnog iskustva 

Studij je orijentiran na operativno i praktično osposobljavanje studenata. Studenti su tijekom studija obvezni odraditi ukupno minimalno 800 sati stručne prakse, što osigurava vrijedno profesionalno iskustvo i prednost prilikom zapošljavanja.

Studentske prakse moguće je ostvariti unutar brojnih renomiranih kompanija u Hrvatskoj i inozemstvu s kojima Odjel za stručnu praksu i savjetovanje u karijerama ostvaruje redovnu suradnju. Prakse se obično odrađuju tijekom ljeta nakon druge i nakon treće godine studija. 

Kurikulum

GBM/IB Curriculum

Course Sem. Cr. Hrs.
First Year
ACCT-110
Financial Accounting
Uvod u način na koji korporacije izvješćuju o svojim financijskim rezultatima zainteresiranim dionicima kao što su ulagači i vjerovnici. Pokrivenost računovodstvenog ciklusa, općeprihvaćena računovodstvena načela i analitički alati pomažu studentima da postanu informirani korisnici financijskih izvješća. (Ovaj je kolegij dostupan studentima prijediplomskog studija RIT-a.) Predavanja 3 (proljeće, svibanjski semestar).
3
ACCT-210
Management Accounting
Uvod u upotrebu računovodstvenih informacija za voditelje unutar poduzeća. Istražuje vrijednost računovodstvenih informacija za planiranje i kontrolu operacija, procjenu troškova proizvoda/usluge, ocjenu učinka voditelja i strateško donošenje odluka. (Preduvjeti: ACCT-110) Predavanja 3 (proljeće, svibanjski semestar).
3
ECON-101
Opće obrazovanje,Global Perspective: Principles of Microeconomics
Mikroekonomija proučava djelovanje pojedinih tržišta. Odnosno, ispituje interakciju između potrošača dobara i usluga i dobavljača tih dobara i usluga. Istražuje kako ponašanje potrošača (potražitelja), ponašanje proizvođača (dobavljača) i razina tržišne konkurencije utječu na tržišne rezultate. Predavanja 3 (jesen).
3
ECON-201
Opće obrazovanje, Izborni: Principles of Macroeconomics
Makroekonomija proučava agregatno ekonomsko ponašanje. Kolegij započinje predstavljanjem modela proizvodnih mogućnosti. Nakon toga slijedi rasprava o osnovnim makroekonomskim pojmovima uključujući inflaciju, nezaposlenost te gospodarski rast i fluktuacije. Sljedeća tema je računovodstvo nacionalnog dohotka, što je mjerenje makroekonomskih varijabli. Posljednji dio kolegija fokusiran je na razvoj jednog ili više makroekonomskih modela, raspravu o ulozi novca u makroekonomiji, okviru agregatne ponude i agregatne potražnje i drugim temama koje pojedinačni predavač može odabrati. (Preduvjeti: ECON-101) Predavanja 3 (proljeće).
3
MGIS-101
Computer-based Analysis
Ovaj kolegij studentima pruža praktično iskustvo s analitičkim softverskim alatima i tehnikama koje se upotrebljavaju u današnjem poslovanju. Naglasak će biti na primjeni modela proračunskih tablica za podršku menadžerskog odlučivanja. Različiti slučajevi temeljeni na proračunskim tablicama u istraživanju tržišta, financijskoj analizi, računovodstvenim aplikacijama i drugim poslovnim domenama upotrebljavat će se kako bi se pokazalo kako učinkovito analizirati i rješavati poslovne probleme pomoću alata proračunskih tablica.
1
MGMT-101
Business 1: Introduction to Business Communication, Planning & Analysis
Ovo je prvi dio dvojnog kolegija koji na godišnjoj razini nosi 4 boda. U Business 1, studenti će se upoznati s ključnim funkcionalnim područjima poslovanja, raspravljati o aktualnim čimbenicima, događajima i trendovima koji utječu na poslovanje, izgraditi profesionalne, osobne vještine vodstva, komunikacije i timskog rada te analizirati poslovne odluke i proces poslovnog planiranja. Razumijevanjem ključnih funkcija poslovanja i analizom poslovnih odluka u kolegiju Business 1, studenti će moći razvijati vlastite poslovne ideje u kolegiju Business 2. (Dodatni uvjeti: MGIS-101 ili jednakovrijedni kolegij).
3
MGMT-102
Business 2: Business Planning and Professional Development
Ovaj kolegij, drugi Business kolegij prve godine, primjenjuje tehnološke alate za izradu dobro definiranih i cjelovitih poslovnih planova. Studenti će izrađivati web stranice i druge marketinške i procesne alate kako bi svoj poslovni koncept opisan u kolegiju Business 1 doveli do konačnog poslovnog plana koji će pregledati vanjska komisija. (Preduvjeti: MGMT-101 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja 3 (proljeće).
3
UWRT-100
Opće obrazovanje Izborni: Critical Reading and Writing
Ovaj je kolegij osmišljen kako bi pomogao studentima da razviju praksu opismenjavanja koje će im trebati kako bi bili uspješni u svom kolegiju First-Year Writing. Studenti će čitati, razumjeti, tumačiti i sintetizirati različite tekstove. Zadaci su osmišljeni kako bi studente intelektualno, kulturno i retorički izazvali. Kroz sekvence zadataka temeljene na upitima, studenti će poboljšati svoje pisanje razvijanjem akademskog istraživanja i prakse opismenjavanja koje će se dodatno ojačati u kolegiju First-Year Writing. Posebna pozornost posvetit će se kritičkom čitanju, konvencijama akademskog pisanja i reviziji. Rad u maloj grupi potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također ističe načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta u akademskom pisanju.
3
MATH-101
Opće obrazovanje - Izborni - College Algebra
Ovaj kolegij pruža pozadinu za kolegij računanja koji se ne temelji na trigonometriji. Teme uključuju pregled osnova algebre: rješenja linearnih, frakcijskih i kvadratnih jednadžbi, funkcija i njihovih grafova, polinomskih, eksponencijalnih, logaritamskih i racionalnih funkcija te sustava linearnih jednadžbi. Predavanja 3 (jesen).
3
MATH-161
Applied Calculus
Ovaj je kolegij uvod u proučavanje diferencijalnog i integralnog računa, uključujući proučavanje funkcija i grafova, granica, kontinuiteta, derivacija, formula derivacija, primjene derivacija, određenog integrala, temeljnog teorema računa, osnovnih tehnika integrala aproksimacija, eksponencijalne i logaritamske funkcije, osnovne tehnike integracije, uvod u diferencijalne jednadžbe i geometrijske nizove. Uključuje primjene u poslovanju, znanostima o upravljanju i znanostima o životu s naglaskom na manipulativne vještine. Preduvjet: ocjena C ili veća iz MATH-101, MATH-111, MATH-131, NMTH-260, NMTH-272 ili NMTH-275 ili rezultat na razredbenom ispitu iz matematike veći ili jednak 45.
4
ENVS-150
Opće obrazovanje, Izborni; Natural Science Inquiry Perspective; Scientific Principles Perspective; Science / Math Literacy: Ecology of the Dalmatian Coast
Ovaj kolegij predstavlja uvod u ekologiju stanovništva, zajednice i ekosustava; ističući dinamične međuodnose biljnih i životinjskih zajednica dalmatinskog primorja. Kolegij uključuje ekološke koncepte kao što su protok energije i trofičke razine u prirodnim zajednicama, populaciju i dinamiku zajednice, biogeografiju i ekologiju ekosustava. Obuhvaća terensku nastavu u lokalnim hrvatskim ekosustavima.
4
YOPS-10
RIT 365: RIT Connection
Studenti RIT 365 sudjeluju u mogućnostima iskustvenog učenja osmišljenim da ih pokrenu u njihovoj karijeri na RIT-u, podržava ih se u stvaranju višestrukih i raznolikih veza diljem sveučilišta te uranja u procese razvoja kompetencija. Studenti će planirati i razmišljati o svojim iskustvima iz prve godine, dobiti povratne informacije i razviti osobni plan za buduće djelovanje kako bi razvili temeljnu samosvijest i prepoznali široke profesionalne kompetencije. Predavanja 1 (jesen, proljeće).
0
Second Year
MKTG-230
Principles of Marketing
Uvod u područje marketinga s naglaskom na njegovu ulogu u organizaciji i društvu. Naglasak je na određivanju potreba i želja kupaca i na to kako trgovac može zadovoljiti te potrebe kroz marketinške varijable proizvoda, cijene, promocije i distribucije koje se mogu kontrolirati. (Ovaj predmet je ograničen na studente prijediplomskog studija najmanje 2. godine.) Predavanja 3, (jesen).
3
MGIS-130
Information Systems & Technology
Za uspjeh u našem globalno umreženom poslovnom okruženju, suvremeni stručnjaci za menadžment moraju imati snažnu potporu u načelima informacija i informacijske tehnologije. Ovaj kolegij pruža uvod u područje upravljačkih informacijskih sustava (MIS), uključujući alate i tehnike za upravljanje informacijama i informacijskim tehnologijama unutar organizacija. Poseban naglasak stavljamo na prirodu sustava, ulogu informacija u poslovnim procesima, upravljanje podacima i planiranje projekata dizajna MIS-a. Predavanja 3 (proljeće).
3
INTB-225
Opće obrazovanje,Izborni: Global Business Environment
Biti informirani građanin svijeta zahtijeva razumijevanje globalnog poslovnog okruženja. Organizacije ključne za razvoj globalnog poslovnog okruženja uključuju profitne tvrtke, neprofitne, vladine, nevladine organizacije i nadnacionalne agencije. Ovaj kolegij uvodi studente u međuovisne odnose između organizacija i globalnog poslovnog okruženja. Holističkim se pristupom provodi ispitivanje različitih ekonomskih, političkih, pravnih, kulturnih i financijskih sustava koji utječu na organizacije i globalno poslovno okruženje. (Ovaj kolegij dostupan je studentima dodiplomskog studija RIT-a ). Predavanja 3 (proljeće).
3
STAT-145
Opće obrazovanje, Mathematical Perspective A: Introduction to Statistics I
Ovaj kolegij uvodi statističke metode izdvajanja značenja iz podataka i osnovne inferencijalne statistike. Teme koje se obrađuju uključuju podatke i integritet podataka, istraživačku analizu podataka, vizualizaciju podataka, numeričke sažete mjere, normalnu distribuciju, distribucije uzorkovanja, intervale pouzdanosti i testiranje hipoteza. Naglasak kolegija je na statističkom razmišljanju, a ne na računanju. Koristi se statistički softver. (Preduvjet: MATH-101.) Predavanja 3 (jesen, svibanjski semestar).
3
STAT-146
Opće obrazovanje, Mathematical Perspective B: Introduction to Statistics II
Ovaj je kolegij osnovni uvod u teme regresije i analize varijance. Za pojačanje ovih tehnika koristit će se statistički softverski paket Minitab. Fokus ovog kolegija je na poslovnim aplikacijama. Ovo je opći uvodni kolegij statistike i namijenjen je širokom rasponu programa. (Preduvjeti: STAT-145 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja 6 (proljeće, ljeto).
4
MGMT-035
Careers in Business
Ovaj se kolegij sastoji od niza radionica koje su osmišljene da upoznaju studente poslovnog svijeta s vještinama potrebnim za uspjeh u traženju posla i stručne prakse te prijavama za diplomski studij. Studenti će postaviti svoje ciljeve u karijeri, izraditi materijal (npr. životopis, motivacijsko pismo) i steći vještine potrebne za postizanje tih ciljeva. (AL2,3,4-DegS) Predavanja 15 (jesen).
0
FINC-220
Financial Management
Osnovni kolegij financijskog menadžmenta. Pokriva poslovnu organizaciju, vremensku vrijednost novca, vrednovanje vrijednosnih papira, pravila odlučivanja o kapitalnom proračunu, odnos rizika i povrata, model određivanja cijene kapitalne imovine, financijske pokazatelje, globalne financije i upravljanje obrtnim kapitalom. Preduvjeti: (ECON-101 ili ECON-201) i ACCT-110 i (STAT-145 ili STAT-251 ili CQAS-251 ili MATH-251 ili MATH-252 ili STAT-205).
3
MGMT-215
Organizational Behavior
Kao uvodni kolegij u upravljanje i vođenje organizacija, ovaj kolegij daje pregled ljudskog ponašanja u organizacijama na individualnoj, grupnoj i organizacijskoj razini s naglaskom na povećanje organizacijske učinkovitosti. Teme uključuju individualne razlike, radne timove, motivaciju, komunikaciju, vodstvo, rješavanje sukoba, organizacijsku kulturu i organizacijske promjene. (Ovaj je kolegij ograničen na studente dodiplomskog studija najmanje 2. godine.) Predavanja 3 (jesen).
3
UWRT-150
Opće obrazovanje Izborni; Writing Intensive: FYW: Writing Seminar
Seminar pisanja je kolegij koji nosi tri boda i ograničen je na 19 studenata po grupi. Kolegij je osmišljen kako bi kod studenata prve godine razvio vještine analitičkog i retoričkog čitanja i pisanja te kritičkog mišljenja. Studenti će čitati, razumjeti i tumačiti razne neznanstvene tekstove koji predstavljaju različite kulturne perspektive i/ili akademske discipline. Ovi su tekstovi osmišljeni tako da intelektualno izazovu studente i potaknu njihovo pisanje za različite kontekste i svrhe. Kroz nizove zadataka koji se temelje na ispitivanju, studenti će razviti akademsko istraživanje i prakse opismenjavanja koje će dodatno ojačati tijekom svoje akademske karijere. Posebna pozornost posvetit će se procesu pisanja, uključujući naglasak na razgovorima predavača i studenata, kritičkom samoocjenjivanju, raspravi među studentima, recenziji, formalnom i neformalnom pisanju, istraživanju i reviziji. Mali broj studenata potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također naglašava načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta za sadašnje akademsko i buduće profesionalno pisanje.
3
General Education - Foreign Languages (choose one language) 8
MLSP-201
Beginner Spanish I
Beginner Spanish IA namijenjen je pravim početnicima španjolskog: onima koji nikada nisu proučavali jezik ili ga se vrlo malo sjećaju (potonji je priznat rezultatima testova plasmana). Ovaj tečaj uvodi španjolski jezik i kulturu latinoameričkih zemalja početnicima i pruža osnovne temelje u svim vještinama na španjolskom (govoreći, slušanje, čitanje, pisanje, kultura) kroz intenzivnu praksu u raznim medijima. Jezični rad napreduje od autobiografskih informacija, preko sadašnjeg vremena, do preliminarnog rada u prošlim vremenima. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na španjolskom jeziku i imaju neki prethodni studij španjolskog jezika.
MLSP-202
Beginner Spanish II
Ovaj kolegij nastavlja osnovne gramatičke strukture, vokabular i situacije prve godine španjolskog jezika, s temeljnim radom u svim vještinama (govor, slušanje, čitanje, pisanje, kultura). Početak španjolskog II nastavlja rad u prošlim vremenima i uključuje rad na konjunktivnom raspoloženju, plus budućnost i uvjetna vremena. Učenici rade na govoru i pisanju po dužini odlomka i kreću se prema spremnosti za razgovor i kompoziciju. Preduvjeti: MLSP-201A.
MLFR-201
Beginner French I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje francuskog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama francuskog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na francuskom jeziku i imaju neko prethodno učenje francuskog jezika.
MLFR-202
Beginner French II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje francuskog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama francuskog govornog područja. Preduvjet: MLFR 201.
MLIT 201
Beginner Italian I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva kolegija. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zvučnu osnovu za učenje talijanskog jezika jer se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama talijanskog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na talijanskom jeziku i ako imaju neki prethodni studij talijanskog jezika.
MLIT 202
Beginner Italian II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zvučnu osnovu za učenje talijanskog jezika jer se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama talijanskog govornog područja. Preduvjet: MLIT 201.
MLRU-201
Beginner Russian I
Beginner Russian I uvodi ruski jezik i gradi temeljne vještine u govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika se uvodi unutar konverzacijskih tema. Tečaj je vrlo interaktivan i studenti uče kako komunicirati o odabranim temama, stvarajući dijaloge i glumeći situacije iz stvarnog svijeta. Studenti koji imaju prethodno znanje na ruskom jeziku trebali bi polagati test plasmana prije upisa u razred. Počevši od ruskog Uvodim ruski jezik i gradi temeljne vještine u govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika se uvodi unutar konverzacijskih tema. Tečaj je vrlo interaktivan i studenti uče kako komunicirati o odabranim temama, stvarajući dijaloge i glumeći situacije iz stvarnog svijeta. Studenti koji imaju prethodno znanje na ruskom jeziku trebaju polagati test smještaja prije upisa u grupu.
MLRU-202
Beginner Russian II.
Beginner Russian II radi na daljnjem razvoju komunikacijskih vještina unutar konverzacijskih tema. Učenici uče više vokabulara, a gramatika i pisanje zadanih tema mogu voditi razgovore, čitati i pisati na ciljnom jeziku. Studenti moraju polagati ispit za polaganje i konzultirati se sa svojim koordinatorom programa ako im je ovo prvi ruski razred, a imaju i neko prethodno proučavanje ruskog jezika. Preduvjet: MLRU-201.
MLGR-201
Beginner German I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža studentima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje njemačkog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama njemačkog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi kolegij na njemačkom jeziku i ako imaju neko prethodno znanje njemačkog jezika.
MLGR-202
Beginner German II
Ovo je drugi kojegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža učenicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje njemačkog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama njemačkog govornog područja.
Third Year
DECS-310
Operations Management
Pregled operacija i upravljanja opskrbnim lancem koji se odnosi na organizacije koje proizvode usluge i proizvode. Teme uključuju operacije i strategije opskrbnog lanca; etičko ponašanje; predviđanje; dizajn proizvoda i usluga, uključujući inovacije i održivost; upravljanje kapacitetima i zalihama; racionalno poslovanje; upravljanje projektima; osiguranje kvalitete; globalne opskrbne lance i utjecaje tehnologije. (Preduvjeti: STAT-145 ili MATH-251 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja 3 (proljeće).
3
MGMT-340
Opće obrazovanje-Ethical Perspective: Business Ethics and Corporate Social Responsibility
Ovaj kolegij primjenjuje koncepte etike u poslovanju na makro- i mikrorazini. Na makrorazini se u okviru kolegija ispituju konkurentske poslovne ideologije istražujući etička pitanja kapitalizma kao i ulogu poslovanja u društvu. Na mikrorazini se u okviru kolegija ispituje uloga menadžera u uspostavljanju etičke klime s naglaskom na razvoj etičkog vodstva u poslovnim organizacijama. Obično se raspravlja o sljedećim temama: teorija dionika tvrtke, korporativno upravljanje, marketinška i reklamna etika, prava i odgovornosti zaposlenika, sigurnost proizvoda, etičko razmišljanje, poslovna odgovornost prema okolišu, prelazak s kulture usklađenosti na kulturu integriteta i etičko vodstvo. Ovaj kolegij ograničen je na studente dodiplomskog studija najmanje druge godine.
3
PSYC-101
Opće obrazovanje-Social Perspective: Introduction to Psychology
Uvod u područje psihologije. Pruža pregled osnovnih pojmova, teorija i istraživačkih metoda. Teme uključuju: kritičko razmišljanje s psihološkom znanošću; neuroznanost i ponašanje; osjet i percepcija; učenje; memorija; razmišljanje, jezik i inteligencija; motivacija i emocija; osobnost; psihički poremećaji i terapija i socijalna psihologija.
3
INTB-315
Exporting and Global Sourcing
Praksa međunarodnog poslovanja usmjerena je na detalje i složena je jer prekogranična trgovina i ulaganja podliježu različitim tržišnim silama i državnim propisima. U okviru ovog kolegija studenti će proučavati pitanja usklađenosti, procjene rizika, izvora međunarodnih informacija, logističkih složenosti i posrednika te međunarodnih plaćanja i financiranja. Po završetku kolegija studenti će imati potrebnu bazu znanja i vještine kako bi postali uspješni u praksi prekograničnih transakcija. (Preduvjeti: INTB-225 ili jednakovrijedni kolegij).
3
COMM-253
Communication
Uvod u komunikacijske kontekste i procese s naglaskom na konceptualnu i praktičnu dimenziju. Studenti se bave javnim govorom, rješavanjem problema u malim grupama i vođenjem te vježbama pisanja dok stječu teorijsku pozadinu prikladnu za razumijevanje ovih vještina. Predavanja 3 (jesen).
3
MKTG-330
Global marketing
Praktični kolegij usmjeren na razvoj marketinških strategija za ulazak na tržište i tržišno natjecanje u stranim zemljama. Teme uključuju procjenu prilika na stranom tržištu, razvoj komercijalizacije i strategija ulaska na tržište, razumijevanje stranih kupaca i distribucijskih kanala te komuniciranje vrijednosti oglašavanjem i promocijom na različitim tržištima. (Preduvjeti: MKTG-230 ili jednakovrijedni kolegij).
3
ENGL-312
Opće obrazovanje-Artistic Perspective: American Literature
Ovaj kolegij bavi se proučavanjem američke književnosti kritičkom analizom tekstova koji su proizašli iz geografije, povijesti i kultura koje čine moderne Sjedinjene Američke Države. To uključuje djela kolonijalnih pisaca, indijanskih pisaca, afroameričkih pisaca i pisaca iz mnogih drugih etničkih i rasnih skupina koje su emigrirale u Ameriku i dijelom su njezine kulture. Jedan od ciljeva kolegija jest analiza i rasprava o djelima u njihovom društveno-povijesnom kontekstu, s posebnim naglaskom na načine na koje pojedina djela pripadaju izrazito američkoj književnoj tradiciji. Konkretna književna djela koja se proučavaju razlikuju se ovisno o predavaču.
3
General Education - foreign languages (choose one language): 6
MLSP-301
Intermediate Spanish I
Ovo je prvi kolegij Intermediate Spanish (druga godina). Intermediate Spanish I kolegij je govora, uz pregled gramatike i proučavanje kulture. Naglasak je na dijalozima situacije turističkog preživljavanja, različitim oblicima razgovora i registrima formalnosti. Osnovne vještine naučene na kolegijima prve godine sada se primjenjuju u praksi. Studenti moraju polagati razredbeni ispit ako im je ovo prvi RIT kolegij španjolskog jezika, a prethodno su učili španjolski. Preduvjet: MLSP-202.
MLSP-302
Intermediate Spanish II
Ovo je drugi kolegij Intermediate Spanish (druga godina). Intermediate Spanish II kolegij je pisanja, s naglaskom na pregled gramatike, pisanje, pisanje poslovnih pisama, poslovni španjolski i kulturu, a uključuje i govor i slušanje. Osnovne vještine naučene na kolegijima prve godine sada se primjenjuju u praksi. Uz jezični rad, postoji značajan rad na kulturnim temama zemalja španjolskog govornog područja na Intermediate razini: formalna i neformalna kultura (umjetnost i svakodnevno ponašanje). Studenti moraju polagati razredbeni ispit ako im je ovo prvi RIT kolegij španjolskog jezika, a prethodno su učili španjolski. Preduvjet: MLSP-301.
MLIT-301
Intermediate Italian I
Ovo je prvi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na talijanskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog talijanskog života i kulture. Preduvjet: MLIT-202.
MLIT-302
Intermediate Italian II
Ovo je drugi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na talijanskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog talijanskog života i kulture. Preduvjet: MLIT-301.
MLRU-301
Intermediate Russian I
Kolegij Intermediate Russian I započinje drugu godinu učenja ruskog jezika. Studenti uče nove teme sa složenijim jezičnim strukturama. Studenti se pripremaju za govor o temama, kao i za konstruiranje slobodnih razgovora na ruskom jeziku. Studenti nastavljaju razvijati svoje funkcionalne vještine na srednjoj razini. Studenti moraju pristupiti razredbenom ispitu i konzultirati se sa svojim programskim koordinatorom ako im je ovo prvi RIT sat ruskog jezika i prethodno su učili ruski. Preduvjet: MLRU-202.
MLRU-302
Intermediate Russian II
Kolegij Intermediate Russian II nastavlja drugu godinu učenja ruskog jezika. Studenti uče više novih tema i nastavljaju razvijati konverzacijske i funkcionalne vještine na Intermediate razini. Sposobni su razgovarati o raznim temama. Studenti počinju čitati složeniji tekst i pisati eseje o temi. Studenti moraju pristupiti razredbenom ispitu i konzultirati se sa svojim programskim koordinatorom ako im je ovo prvi RIT sat ruskog jezika i prethodno su učili ruski. Preduvjet: MLRU-301.
MLFR-301
Intermediate French I
Ovo je prvi kolegij dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na francuskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog francuskog života i kulture, kao i kulturama frankofonog svijeta. Preduvjet: MLFR-202.
MLFR-302
Intermediate French II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda na srednjoj razini. Slijed pruža studentima alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na francuskom jeziku. Komunikativne aktivnosti, suvremeni tekstovi, studij vokabulara i gramatika koriste se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebno usmenog znanja. Ovaj niz nastavlja se baviti pitanjima suvremenog francuskog života i kulture, kao i kulturama frankofonog svijeta.
MLGR-301
Intermediate German I
Ovo je prvi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na njemačkom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog njemačkog života i kulture. Preduvjet: MLGR-202.
MLGR-302
Intermediate German II
Ovo je drugi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na njemačkom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog njemačkog života i kulture. Preduvjet: MLGR-301.
Forth Year
MGMT-560
Strategic Management
Završni kolegij koji se oslanja na glavne poslovne funkcije - računovodstvo, financije, marketing, upravljanje operacijama i organizacijsku teoriju te kako strateški menadžeri integriraju funkcionalne teorije i koncepte kako bi stvorili konkurentsku prednost Kolegij pruža integriranu perspektivu poslovnih organizacija prema postizanju povećane profitabilnosti i održive konkurentske prednosti. Teme uključuju analizu poslovnog okruženja, privlačnost industrije i konkurentsku dinamiku. Studenti uče kako formulirati i implementirati učinkovite strategije na poslovnoj razini, korporativnoj razini i globalne strategije upotrebom teorije, slučajeva i simulacije. (Preduvjeti: MGMT-215 i MKTG-230 i FINC-220 i DECS-310 ili jednakovrijedni kolegiji.) Predavanja 3 (jesen).
3
ENVS-151
Opće obrazovanje - Scientific Principles Perspective, Scientific Inquiry in Environmental Science
Ovaj je kolegij dio dvosemestralnog kolegija koji u kombinaciji predstavlja integrirani pristup međusobno povezanim, interdisciplinarnim principima znanosti o okolišu kroz studije slučaja, posjete gradilištima i terenski rad. Kroz zadanu literaturu, raspravu na predavanjima i studije slučaja koji se bave globalnim ekološkim problemima, kao i ekološkim problemima vezanim uz dalmatinsku obalu, studenti će naučiti kako kritički analizirati ekološke probleme iz multidisciplinarne perspektive i predlagati rješenja.
4
PHIL-202
Opće obrazovanje -Ethical Perspective - Foundation of Moral Philosophy
Ovaj kolegij nudi pregled temeljnih i normativnih pristupa moralnoj filozofiji i njihovim motivirajućim moralnim pitanjima. Teme će uključivati etiku vrlina, deontologiju, konsekvencijalizam i druge pristupe. Neka od pitanja koja će se istražiti: Kako je ljudska priroda povezana s moralom? Koji su temelji moralnih obveza? Postoji li ultimativno moralno načelo? Kako razmišljamo o tome što učiniti? Može li razum odrediti kako bismo trebali živjeti? Što su moralne prosudbe? Postoje li univerzalna dobra? Što čini moralno vrijedan život? Može li se sam moral osporiti? Predavanja 3 (proljeće).
3
PHIL-311
Opće obrazovanje-Ethical, Global, Social Perspective -East Asian Philosophy
Ovaj kolegij nudi uvod u podrijetlo i razvoj filozofskih tradicija, prvenstveno Kine i Japana, razmatranjem odabranih mislilaca, škola i klasičnih tekstova taoizma, konfucijanizma, budizma i zena. Naglašena su pitanja metafizike, epistemologije i etike s obzirom na prirodu stvarnosti i osobe, društveni sklad i samoostvarenje, kauzalnost, ispravno djelovanje i prosvjetljenje. Također su moguće usporedbe sa zapadnjačkim filozofima, kako suvremenim tako i klasičnim.
3
INTB-550
Competing Globally
U okviru ovog kolegija istražuju se prilike i izazovi s kojima se poduzeća susreću stvarajući i hvatajući vrijednost u globalnom okruženju. Naglasak je, među ostalim, na: predviđanju tržišta; zašto se poduzeća globaliziraju; analizi globalnih konkurenata; stupnju globalizacije ili regionalizacije; stvaranju vrijednosti za tvrtku na globalnoj razini što uključuje upravljanje načinom ulaska na tržište, odlukama o lokaciji i vremenu, ulozi tehnologije i načinu rada.
3
Choose two of the following: 6
PSYC-236
Osobnost
Ovaj tečaj namijenjen je studentima koji su zainteresirani za učenje povijesti i trenutnog statusa teorija ličnosti. Učenici će naučiti snage i slabosti glavnih teorija ličnosti, kao i kako procijeniti, istražiti i primijeniti te teorije. Što je više moguće, raspravljat će se o primjeni na stvarne životne situacije. Preduvjeti: PSYC-101 ili PSYC-101H ili završetak jednog (1) 200 razina PSYC tečaja.
ANTH-328
Baština i turizam
Turizam je globalna industrija i važan dio ljudskog iskustva. Postoje mnoge sile unutar turizma ™koje djeluju na živote ljudi, a posebno na njihove sredine, gospodarstva, kulturnu baštinu i identitet. Ovaj tečaj će istražiti turizam i njegove brojne dimenzije. Počevši od ispitivanja vrsta turizma, ovaj tečaj raspakira turističke ™drevne trgovačke i hodočasničke korijene, kao i klasnu dinamiku postindustrijalizacije. Ostali aspekti turizma koje treba istražiti uključuju strategije i učinke razvoja i proizvodnje turizma, nacionalizma i kulturnog identiteta, segmentizacije i marketinga kulture te etike razvoja, rada i infrastrukturnih promjena, društvenih nejednakosti, ekološkog utjecaja, održivog turizma, iskustva turista, rituala i autentičnosti te odnosa turista i turističkih djelatnika. Ovaj tečaj pruža mogućnosti za međukulturnu analizu turističkih lokaliteta, za promatranje sudionika turističkog iskustva te za vrednovanje i preporuku razvoja turističkih lokacija u Rochesteru i okolici.
ACCT-430
Računovodstvo troškova
Pokrivenost operativnog proračuna na srednjoj razini i evaluacija uspješnosti. Razvoj i upotreba podataka o troškovima za vanjsko izvješćivanje te interno planiranje i kontrolu. Teme uključuju planiranje operativnog proračuna, procjenu uspješnosti, troškove posla, troškove procesa, zajednički trošak proizvoda i nusproizvoda, raspodjelu troškova odjela usluga, standardne troškove, troškove temeljene na aktivnostima, povratne troškove i transferne cijene. Također se razmatra razvoj relevantnih informacija o troškovima za posebne namjene. Preduvjeti: ACCT-210 ili NACC-206 ili ekvivalentni tečaj.
ANTH-350
Globalno gospodarstvo i lokalno stanovništvo
Ekonomska globalizacija rodila je globalne lokalne društvene pokrete. Ovaj tečaj ispituje kako se globalna ekonomska integracija ostvaruje multilateralnim institucijama, multinacionalnim korporacijama, outsourcingom, trgovinskim sporazumima, međunarodnim kreditiranjem i neoliberalnim reformama. Razmatramo utjecaje (kulturne, ekonomske i zdravstvene) ovih trendova na zaposlenike, poljoprivrednike, mala poduzeća, potrošače i okoliš u razvijenim svjetovima i svjetovima u razvoju (s posebnim naglaskom na Latinsku Ameriku). Ispitujemo uvjerenja, alternativne vizije i strategije pokreta na lokalnoj razini koji odgovaraju na ove izazove.
PSYC-234
Industrijska i organizacijska psihologija
Industrijska i organizacijska (I/O) psihologija je grana primijenjene psihologije koja se bavi učinkovitim upravljanjem industrijskom radnom snagom, a posebno problemima s kojima se susreću radnici u mehaniziranom okruženju. Posebna područja uključuju analizu radnih mjesta, definiranje i mjerenje uspješnosti posla, procjenu uspješnosti, testove, razgovore za zapošljavanje, odabir i osposobljavanje zaposlenika te ljudske čimbenike. Ovaj tečaj pokriva osnovna načela gore navedenih područja kao i primjenu trenutnih istraživanja u I/O psihologiji. Preduvjeti: PSYC-101 ili PSYC-101H ili završetak jednog (1) 200 razina PSYC tečaja.
Choose one set of minor courses
Marketing Minor
MKTG-350
Ponašanje potrošača MKTG-350
<p>Studija odrednica ponašanja pri kupnji. &nbsp;Naglasak je na identificiranju ciljnih tržišta i potreba kupaca, unutarnjih i vanjskih utjecaja na način života i razumijevanju procesa odlučivanja o kupnji. Preduvjeti: MKTG-230 ili NBUS-227 ili ekvivalentni tečaj.</p>
MKTG 370
Upravljanje oglašavanjem i promocijom
<p>Dubinski pogled na alate upravljanja promocijom: oglašavanje, promocija prodaje, odnosi s javnošću, osobna prodaja, izravni marketing i internetski &nbsp;marketing, kao i novi i alternativni mediji. &nbsp; Preduvjeti: MKTG-230 ili NBUS-227 ili ekvivalentni tečaj.</p>
MKTG 320
MKTG 320 Digitalni marketing
<p>Internetski marketing ključan je za cjelokupnu strategiju organizacije. Ovaj se tečaj usredotočuje na taktike i strategije koje trgovcima omogućuju da u potpunosti iskoriste internet. &nbsp;Teme uključuju cjelokupno okruženje internetskog marketinga, tehnologije, segmentiranje i ciljanje kupaca, pretraživanje, analitiku i nove platforme za internetski marketing. Preduvjeti: MKTG-230 ili NBUS-227 ili ekvivalentni tečaj.</p>
MKTG-360
MKTG-360 Profesionalna prodaja
<p>O prodaji koncepata, alata, strategija i taktika raspravlja se kako se primjenjuju na vanjske i interne kupce. Studenti uče i doživljavaju neke probleme s kojima se suočavaju i nagrade koje zarađuju oni u profesionalnoj prodaji. Upravljanje odnosima s kupcima / partnerstvo s kupcima i istinsko nastojanje da se ispune njihovi zahtjevi raspravlja se kao o ključu dugoročnog uspjeha. Preduvjeti: MKTG-230 ili NBUS-227 ili ekvivalentni tečaj i 3. godina stajanja.</p>
Finance Minor
FINC-352
Financijsko upravljanje FINC-352 II
<p>&nbsp;Obuhvaća analizu novčanog toka projekta, izdavanje vrijednosnih papira, trošak kapitala, dužničku politiku, politiku dividende i tržišnu učinkovitost Preduvjeti: FINC-220 ili ekvivalentni tečaj.</p>
FINC-362
FINC-362 Međuprostorna ulaganja
<p>Usredotočuje se na probleme financijskih ulaganja s kojima se suočavaju pojedinci i institucije. Teorijske teme uključuju određivanje cijena imovine, zaštitu od rizika i arbitražu. Teme primjene uključuju upravljanje rizicima u kontekstu portfelja obveznica i dionica. Uključena je i rasprava o opcijama, ročnicama i zamjenama.</p>
FINC-430
Napredno korporativno financijsko planiranje
<p>Ovaj tečaj se fokusira na strateško financijsko upravljanje korporacijom. &nbsp;Koristi pedagogije koje naglašavaju analizu i procjenu primijenjenih financijskih problema. &nbsp;Teme uključuju upravljanje obrtnim kapitalom, analizu financijskih izvještaja, vrednovanje, odluke o proračunu kapitala i upravljanje rizicima. Preduvjeti: FINC-352 ili ekvivalentni tečaj.</p>
FINC-420
Međunarodne financije
<p>Raspravlja se o problemima koje predstavlja međunarodno financijsko okruženje u kojem korporacije posluju. Konkretno, studenti uče kvantificirati i upravljati rizicima koji proizlaze iz pomicanja tečaja. Ostale teme uključuju tečajne sustave, financiranje međunarodne trgovine, međunarodno planiranje kapitala, analizu rizika zemlje i dugoročno međunarodno financiranje.</p>
Management Minor
HRDE-380
Upravljanje ljudskim resursima
<p>Ljudski resursi unutar organizacije pružaju dimenzije dodane vrijednosti organizaciji, što zauzvrat utječe na veće društvo unutar kojeg organizacija postoji. Upravljanje tim ljudskim resursima ključna je funkcija unutar bilo koje organizacije. &nbsp;Cilj odjela upravljanja ljudskim resursima (HRM) je privući kvalificirane zaposlenike, upravljati sustavima koji zadovoljavaju njihove potrebe te uspostaviti politike i protokole za zadržavanje i promicanje angažmana zaposlenika. &nbsp;Ovaj napor razvija radnu snagu koja može ispuniti organizacijske strateške ciljeve za rast i kontinuiranu važnost u svijetu rada. &nbsp;Ovaj tečaj pruža pregled HRM-a i konteksta unutar kojeg HRM funkcionira u organizacijama.</p>
MGMT-320
Vještine organizacijske učinkovitosti
<p>Ovaj kolegij studentima pruža radna znanja i praksu profesionalnih i međuljudskih vještina učinkovitih organizacijskih članova. Vještine uključuju umrežavanje, predstavljanje i profesionalno pisanje, davanje i primanje povratnih informacija, rješavanje sukoba i iskorištavanje raznolikosti. &nbsp;Poseban naglasak stavljen je na primjenu ovih vještina u virtualnom radnom okruženju.<br /> Preduvjeti: MGMT-215 ili ekvivalentni tečaj.</p>
MGMT-310
Vodeći timovi visokih performansi
<p>Podučavana u iskustvenom, timskom formatu, ova se klasa usredotočuje na vodeće timove i razvoj snažne dinamike tima, posebno u okruženju visoke tehnologije. Tečaj će pružiti praktično iskustvo u vođenju i sudjelovanju u timovima jer će studenti biti raspoređeni u više timova s određenom ulogom u svakom timu, uključujući voditelja tima. Kada je to moguće, razred uključuje virtualni timski projekt sa studentima na globalnim kampusima-a.</p>
MGMT-330
Razmišljanje o dizajnu i razvoj koncepta
<p>Dizajnersko razmišljanje proces je koji pomaže suradnji između dizajnera, tehnologa i poslovnih profesionalaca. Proces pruža strukturirani kreativni proces za otkrivanje i razvoj proizvoda, usluga i sustava za profitne i neprofitne aplikacije. Studenti će primijeniti širok raspon alata za dizajn u praktičnom projektu. Teme uključuju uokvirivanje problema, istraživanje krajnjih korisnika, vizualizaciju, metode za generiranje kreativnih ideja i izradu prototipova.</p>

Uvjeti za upis

Saznajte više o uvjetima za upis

Međunarodno priznate diplome i visoki obrazovni standardi

Po završetku studija naši studenti dobivaju dvije diplome: međunarodno priznatu američku Bachelor of Science (BS) diplomu koju im dodjeljuje Rochester Institute of Technology, te hrvatsku diplomu, koju im dodjeljuje RIT Croatia, s titulom prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) međunarodnog poslovanja. To našim diplomantima otvara dodatne mogućnosti i povećava im šanse za zapošljavanje diljem Europske unije i svijeta.

Studiji i nastavni planovi RIT Croatia u potpunosti su usklađeni s visokim standardima obrazovanja i akademskim programima američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology*.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a većinu predavača čine američki i europski profesori s bogatim profesionalnim i stručnim iskustvom. Kvalitetu studija potvrđuju i brojne međunarodne institucije i mediji.

*Rochester Institute of Technology akreditirala je organizacija Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104 (267-284-5000). Middle States Commission on Higher Education je agencija za vrednovanje visokoškolskih institucija koju odobrava američko ministarstvo prosvjete (U.S. Secretary of Education), kao i Vijeće za akreditiranje visokoškolskih institucija (Council for Higher Education Accreditation).

Izjave

Previous Testimonial Next Testimonial