Dong
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Aaron
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Neeraj
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Charlie
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Robert
Alumnus/Alumna
$4
Bernard
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jeff
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Anthony
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Jeremy
Alumnus/Alumna
$2
James
Parent/Grandparent/Guardian
$24
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jennifer
Alumnus/Alumna
$10
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kathleen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Nicola
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Jeff
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jose
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Sarah
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Nicholas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jose
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$100
William
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Tracy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Sharlena
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Laurie
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Adam
Student
$6
Brenda
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Yong Ho
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Yee
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$6
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Gregory
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Rick
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Eric
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Shelly
Parent/Grandparent/Guardian
$50
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Harold
Parent/Grandparent/Guardian
$75
William
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Jose
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Tim
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Donna
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Dale
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Su
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Phillip
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Perry
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Eliezer
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Abena
Parent/Grandparent/Guardian
$1
Steve
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Erin
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Torrey
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Francois
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Christian
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Alan
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Torrey
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jeffery
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Midhet
Parent/Grandparent/Guardian
$2
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Bill
Parent/Grandparent/Guardian
$12
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Judith
Parent/Grandparent/Guardian
$30
William
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Davis
Student
$6
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$15
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Cynthia
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Frederick
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Fernando
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Marilee
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Miguel
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Neeraj
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Karolea
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Sean
Parent/Grandparent/Guardian
$6
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Trevor
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$2
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Matthew
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Randall
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michelle
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Carrie
Faculty/Staff
$2
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Karen
Alumnus/Alumna
$2
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Dung
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jay
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Kelly
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Leo
Faculty/Staff
$2
Kim Ling
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$25
James
Parent/Grandparent/Guardian
$150
Sean
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michelle
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Laurie
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Alexandria
Student
$8
Gregory
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Josiah
Alumnus/Alumna
$175
Kurt
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Cheng
Parent/Grandparent/Guardian
$300
Takashi
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Randall
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
B. Heather
Alumnus/Alumna
$4
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Jennifer
Alumnus/Alumna
$2
Rajesh
Parent/Grandparent/Guardian
$2
James
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Dale
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Harry
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Dean
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$100
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Alumnus/Alumna
$20
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Jeanette
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Kok
Parent/Grandparent/Guardian
$50
William
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Parth Dipakkumar
Student
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Pete
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Neil
Parent/Grandparent/Guardian
$250
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$8
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Connor
Student
$10
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Ray
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Loretta
Parent/Grandparent/Guardian
$60
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$10
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Lisa
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Beth
Alumnus/Alumna
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Todd
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Curtis
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Phillip
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Penni
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Perry
Alumnus/Alumna
$50
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Stephanie
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Benjamin
Alumnus/Alumna
$2
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Alan
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Douglas
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Umasankar
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Rich
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Bremo
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Robert
Alumnus/Alumna
$4
Suhaimi
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Claire
Parent/Grandparent/Guardian
$60
John
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Calvin
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Craig
Parent/Grandparent/Guardian
$6
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Rod
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Sourabh
Student
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$150
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Alvin
Parent/Grandparent/Guardian
$200
Heinz
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Eric
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kathryn
Alumnus/Alumna
$20
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Peter
Alumnus/Alumna
$25
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Peter
Alumnus/Alumna
$175
Rafique
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Randall
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$14
Malvin
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Kitty
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Katharine
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Lisa
Parent/Grandparent/Guardian
$8
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Carol
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Deborah
Parent/Grandparent/Guardian
$100
William
Parent/Grandparent/Guardian
$1
John
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Michael
Alumnus/Alumna
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Phillip
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Cori
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jody
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Todd
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Cornelia
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Rolland
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Patricia
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Rodney
Parent/Grandparent/Guardian
$250
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Terrance
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Tracy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Sheila
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jim
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$25
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Andrew
Student
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Kent
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Nick
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Glenn
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Penni
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Tracy
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Helmuth
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Leo (Lee)
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Pete
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Raul
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Stephanie
Parent/Grandparent/Guardian
$4
B Heather
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Micheal
Parent/Grandparent/Guardian
$10
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kaizad
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Sharon
Parent/Grandparent/Guardian
$5
John
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Katherine
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$18
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Anthony
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Adam
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Craig
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Pavel
Parent/Grandparent/Guardian
$30
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Lorraine
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Judith
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Georgios
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Lloyd
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Patrick
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Dana
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Barbara
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Luana
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Joseph
Student
$2
Kokila
Student
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Erin
Student
$2
Lloyd
Parent/Grandparent/Guardian
$6
William
Alumnus/Alumna
$8
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Rajesh
Parent/Grandparent/Guardian
$50
John
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Bryan
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Scott
Faculty/Staff
$12
Samella
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Donald
Parent/Grandparent/Guardian
$14
Lance
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Marc
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Roy
Parent/Grandparent/Guardian
$20
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
John
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Matthew
Alumnus/Alumna
$2
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Douglas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
B. Heather
Alumnus/Alumna
$8
Eric
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kara
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Walter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Brent
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Rohan
Student
$4
Cheryl
Alumnus/Alumna
$100
Louise
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$12
David
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Anthony
Alumnus/Alumna
$4
Louis
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Frank
Alumnus/Alumna
$4
Walter
Parent/Grandparent/Guardian
$6
James
Parent/Grandparent/Guardian
$25
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Ryan
Student
$6
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Pramod
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Kathy
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Fred
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Patricia
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Dan
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Darla
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kathleen
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Randal
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Dwight
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Ann
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Rachel
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Randy
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Roger
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Russell
Parent/Grandparent/Guardian
$40
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Hajrudin
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Karey
Alumnus/Alumna
$4
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Robert
Alumnus/Alumna
$6
Tobie
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Albertus
Parent/Grandparent/Guardian
$125
Forrest
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Antonio
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Kurt
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Ronald
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$8
William
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Douglas
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Rick
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Angus
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kiran
Student
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Sulochana
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Ian
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Hajrudin
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Vincent
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Geydee
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeff
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$15
Anthony
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Bonnie
Faculty/Staff
$10
Hulya
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Douglas
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Ian
Parent/Grandparent/Guardian
$6
David
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Lou
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Erik
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Wayne
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Keith
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$8
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Aaron
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Donna
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Anthony
Alumnus/Alumna
$4
George
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Robin
Friend
$2
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$6
David
Parent/Grandparent/Guardian
$50
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$100
John
Parent/Grandparent/Guardian
$6
David
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Mayuresh Sanjay
Student
$2
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Kent
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Ralph
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Neil
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Fernando
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Sarah
Alumnus/Alumna
$10
Jason
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$46
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mevzad
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$6
John
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Zoli
Parent/Grandparent/Guardian
$5

Fund for RIT

Annual participation in giving is powerful proof of an institution's greatness–and its worthiness of support. Yet despite its distinction, RIT ranks below its peers in annual participation. The Fund for RIT is charged with ensuring RIT's continued excellence through widespread annual support. Our annual giving campaign runs from July 1 to June 30. Big or small, your gift will help ensure that the RIT experience is available to students today and beyond. We hope you will choose to support RIT, get involved, and play a part in helping the university to fulfill its mission of being the leading innovation university. YOU make the difference.

Make a gift today.

Why Annual Giving Matters

Why Annual Giving Matters

Each gift, no matter the amount, has enormous impact on students, faculty and the future of RIT. See how your gifts make a difference. Read more ››

Areas of Support

Areas of Support

Learn more about how you can direct your gift to a specific area of RIT that you care about most. Read more ››

Impact of Annual Giving

Impact of Annual Giving

See how your gifts make a direct impact on the university and students today. Read more ››

Programs and Events

Programs and Events

Join us for the many events and programs that we lead on campus, online and around the world to support the Fund for RIT. Read more ››

Ways to Give

Ways to Give

Gifts can be given to the university in a variety of ways. Choose the gift method that works best for you. Read more ››

Contact Us

Contact Us

Please contact us if you have any questions about how you can make it happen for students and the university today. Read more ››