Torrey
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Brent
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Phillip
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$25
David
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Zoli
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Donald
Parent/Grandparent/Guardian
$14
Carol
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Dale
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Russell
Parent/Grandparent/Guardian
$40
Peter
Alumnus/Alumna
$175
Stephanie
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Peter
Alumnus/Alumna
$25
Micheal
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Judith
Parent/Grandparent/Guardian
$10
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Patricia
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Lloyd
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Jason
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Fernando
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Robert
Alumnus/Alumna
$6
Neeraj
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Sean
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jeffery
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Davis
Student
$6
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$24
Donna
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Sheila
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Perry
Alumnus/Alumna
$50
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Sharon
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$46
Judith
Parent/Grandparent/Guardian
$30
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Randall
Parent/Grandparent/Guardian
$2
William
Parent/Grandparent/Guardian
$1
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Gregory
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kiran
Student
$2
Robert
Alumnus/Alumna
$4
Rodney
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Sourabh
Student
$2
Angus
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Carrie
Faculty/Staff
$2
Tracy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Leo (Lee)
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Christian
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Deborah
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Erin
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Leo
Faculty/Staff
$2
Rolland
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Sean
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Kathryn
Alumnus/Alumna
$20
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Eric
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$25
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$100
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Benjamin
Alumnus/Alumna
$2
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Lloyd
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Albertus
Parent/Grandparent/Guardian
$125
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Erik
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Dan
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Rich
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Anthony
Alumnus/Alumna
$4
Kara
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Rod
Parent/Grandparent/Guardian
$8
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Anthony
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Douglas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Bernard
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Jim
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Douglas
Parent/Grandparent/Guardian
$6
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$100
James
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Sharlena
Parent/Grandparent/Guardian
$5
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Sarah
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Walter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Matthew
Parent/Grandparent/Guardian
$6
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Lorraine
Parent/Grandparent/Guardian
$2
William
Parent/Grandparent/Guardian
$50
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mayuresh Sanjay
Student
$2
Randal
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Alumnus/Alumna
$20
Hajrudin
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Dana
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Dean
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Adam
Student
$6
Terrance
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Forrest
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Pavel
Parent/Grandparent/Guardian
$30
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Umasankar
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Tim
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Craig
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kim Ling
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$2
B. Heather
Alumnus/Alumna
$8
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$150
Dale
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Heinz
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Cornelia
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Andrew
Student
$2
Jay
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Jennifer
Alumnus/Alumna
$10
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$10
B. Heather
Alumnus/Alumna
$4
Darla
Parent/Grandparent/Guardian
$4
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Katherine
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Frank
Alumnus/Alumna
$4
Loretta
Parent/Grandparent/Guardian
$60
Pete
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Bremo
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Barbara
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Charlie
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Rachel
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Patrick
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Beth
Alumnus/Alumna
$4
Jose
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Cynthia
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Vincent
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jose
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Sulochana
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jody
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Karen
Alumnus/Alumna
$2
Eliezer
Parent/Grandparent/Guardian
$250
James
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Tracy
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Phillip
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Roy
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Scott
Faculty/Staff
$12
Fred
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Rajesh
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Robert
Alumnus/Alumna
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Rafique
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Randall
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$20
William
Parent/Grandparent/Guardian
$5
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Curtis
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Marilee
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Nicholas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Karey
Alumnus/Alumna
$4
Calvin
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kurt
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$18
William
Alumnus/Alumna
$8
Neil
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Mevzad
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Fernando
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Katharine
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Ryan
Student
$6
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$6
John
Parent/Grandparent/Guardian
$250
James
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Eric
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Alan
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Geydee
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Tracy
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Lance
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$10
John
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Louise
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Gregory
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Wayne
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Stephanie
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Kelly
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Francois
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Lisa
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Dong
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Cori
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Samella
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kitty
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Trevor
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Douglas
Parent/Grandparent/Guardian
$2
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Ian
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Stephen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Anthony
Alumnus/Alumna
$4
Karolea
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Jeremy
Alumnus/Alumna
$2
William
Parent/Grandparent/Guardian
$5
David
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Parth Dipakkumar
Student
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Laurie
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Lou
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kent
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Penni
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Alexandria
Student
$8
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Midhet
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Ralph
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Jeff
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Jennifer
Alumnus/Alumna
$2
Frederick
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Randall
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Patricia
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Michelle
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$250
William
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Connor
Student
$10
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Kok
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Eric
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Rick
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Marc
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$50
John
Parent/Grandparent/Guardian
$100
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jose
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Adam
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Luana
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$15
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Keith
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Walter
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Claire
Parent/Grandparent/Guardian
$60
Joseph
Student
$2
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Takashi
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Miguel
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Dung
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Nicola
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Rajesh
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Nick
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Douglas
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Craig
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Jeff
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Antonio
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kathleen
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Alan
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Kent
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kathleen
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Penni
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Pete
Parent/Grandparent/Guardian
$4
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$8
William
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Kurt
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Anthony
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Alumnus/Alumna
$4
Neeraj
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Tobie
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Neil
Parent/Grandparent/Guardian
$50
John
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Brenda
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Anthony
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$50
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Cheng
Parent/Grandparent/Guardian
$300
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Roger
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Bryan
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Harry
Parent/Grandparent/Guardian
$6
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Erin
Student
$2
Raul
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$14
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Rick
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Gary
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Sarah
Alumnus/Alumna
$10
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Ronald
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Abena
Parent/Grandparent/Guardian
$1
Bonnie
Faculty/Staff
$10
Frank
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Dennis
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Kevin
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Malvin
Parent/Grandparent/Guardian
$175
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Helmuth
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$50
James
Parent/Grandparent/Guardian
$150
David
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Scott
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Hulya
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Rohan
Student
$4
Francis
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Steve
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Lisa
Parent/Grandparent/Guardian
$5
Perry
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Michelle
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Andrew
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Cheryl
Alumnus/Alumna
$100
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$6
James
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Robin
Friend
$2
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$2
John
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Jeff
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Glenn
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$6
William
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Joseph
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Laurie
Parent/Grandparent/Guardian
$4
John
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Matthew
Alumnus/Alumna
$2
Christopher
Parent/Grandparent/Guardian
$4
B Heather
Parent/Grandparent/Guardian
$2
William
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$10
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Aaron
Parent/Grandparent/Guardian
$2
David
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Ian
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Todd
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeanette
Parent/Grandparent/Guardian
$10
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Yee
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Ann
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Steven
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Todd
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Su
Parent/Grandparent/Guardian
$175
John
Parent/Grandparent/Guardian
$20
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Ray
Parent/Grandparent/Guardian
$250
Peter
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Charles
Parent/Grandparent/Guardian
$25
George
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kaizad
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Hajrudin
Parent/Grandparent/Guardian
$10
Robert
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Georgios
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Josiah
Alumnus/Alumna
$175
Brian
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Harold
Parent/Grandparent/Guardian
$75
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Randy
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Phillip
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Jeffrey
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Paul
Parent/Grandparent/Guardian
$4
David
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Pramod
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Bruce
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Daniel
Parent/Grandparent/Guardian
$15
Bill
Parent/Grandparent/Guardian
$12
Torrey
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Yong Ho
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kathy
Parent/Grandparent/Guardian
$100
Timothy
Parent/Grandparent/Guardian
$8
Dwight
Parent/Grandparent/Guardian
$6
Suhaimi
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Kokila
Student
$4
Louis
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Donna
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Edward
Parent/Grandparent/Guardian
$4
Aaron
Parent/Grandparent/Guardian
$10
James
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Shelly
Parent/Grandparent/Guardian
$50
David
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Kenneth
Parent/Grandparent/Guardian
$25
Mark
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Raymond
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Thomas
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Richard
Parent/Grandparent/Guardian
$50
Michael
Parent/Grandparent/Guardian
$2
Alvin
Parent/Grandparent/Guardian
$200

Fund for RIT

Annual participation in giving is powerful proof of an institution's greatness–and its worthiness of support. Yet despite its distinction, RIT ranks below its peers in annual participation. The Fund for RIT is charged with ensuring RIT's continued excellence through widespread annual support. Our annual giving campaign runs from July 1 to June 30. Big or small, your gift will help ensure that the RIT experience is available to students today and beyond. We hope you will choose to support RIT, get involved, and play a part in helping the university to fulfill its mission of being the leading innovation university. YOU make the difference.

Make a gift today.

Why Annual Giving Matters

Why Annual Giving Matters

Each gift, no matter the amount, has enormous impact on students, faculty and the future of RIT. See how your gifts make a difference. Read more ››

Areas of Support

Areas of Support

Learn more about how you can direct your gift to a specific area of RIT that you care about most. Read more ››

Impact of Annual Giving

Impact of Annual Giving

See how your gifts make a direct impact on the university and students today. Read more ››

Programs and Events

Programs and Events

Join us for the many events and programs that we lead on campus, online and around the world to support the Fund for RIT. Read more ››

Ways to Give

Ways to Give

Gifts can be given to the university in a variety of ways. Choose the gift method that works best for you. Read more ››

Contact Us

Contact Us

Please contact us if you have any questions about how you can make it happen for students and the university today. Read more ››