Visual Communication Design, MFA Showcase

View the graduate thesis showcase from the Visual Communication Design MFA program. From mobile applications to narrative stories, see what the future of your interactive world may be like. The showcase will feature the research and projects of the following MFA candidates: Adrianna Petrus, Anirudh Srinivasan, Ben McLauchlin, Beth Hiler, Brooke Collins, Caitlyn Childress, Christy Chan, Chuhan Peng, Harendar Pharswan, Jiahua Li, Libo Jiang, Megan Wade, Ming Hui Lin, Olivia Zhu, Pallavi Singh, Peiwen He, Pranav Shinde, Rina Gao, Rong Zhao, RuiJun Li, Shenyu Zhang, Shiyan Sun, William Truran, Xiangyu Han, Yanjie Zhang, Effie Wang, Yinting Fan, Yuan Zheng, Yue Yuan, Yunsheng Zhou, Zhenhua Yu, Zhichao Zhou, Zihao Li, Ziyi Tao.

Visual Communication Design, MFA

Topics

Exhibitors
Mike Strobert,
Adam Smith

Advisor(s)
Adam Smith

Exhibit Website


Thank you to all of our sponsors!

grid of festival sponsor logos.grid of festival sponsor logos.