RIT/A.U.K Utility Workshop
MMAK-ECM Macedonia, Montenegro, Albania, Kosova – Electricity Common Market

Një seminar i organizuar nga RIT/A.U.K në bashkëpunim me KOSTT & Regional Electricity Stakeholders. Temat kryesore të diskutuara në këtë seminar ishin: tregjet e energjisë elektrike – përfitimet, modelimet, dhe planifikimi afatgjatë; tregjet e energjisë elektrike – strukturat, dhe përvoja ndërkombëtare.
Date: 
2010