Akademska izvrsnost

Akademska izvrsnost osmišljena je oko tri osnovna ideala izvrsnosti, vodstva i stipendiranja te nagrađuje studente koji postižu zavidne rezultate.

Dekanova lista najboljih studenata

Studenti stručnih prijediplomskih studija s punom satnicom studiranja bit će stavljeni na Dekanovu listu najboljih studenata ako je njihov prosjek ocjena (GPA) veći ili jednak 3,40; nemaju ocjene "Nepotpuno", "D" ili "F", (uključujući bilo koje druge nekreditne, ali potrebne kolegije); registrirali su se i završili najmanje 12 kreditnih sati. Studenti stručnih prijediplomskih studija koji zadržavaju status studenta sa skraćenom satnicom tijekom cijele akademske godine mogu se kvalificirati za Dekanovu listu najboljih studenata ako su tijekom akademske godine odradili najmanje devet kreditnih sati (jesenski semestar, intersession, proljetni semestar i ljetni semestar) s minimalnim kumulativnim prosjekom ocjena od 3,40 ili više. To se postiže bez ocjena "Nepotpuno", "D" ili "F" i bez stavljanja na uvjetnu kaznu. Procjena ove dekanove liste dogodit će se na kraju ljetnog semestra ili u terminu certifikacije diplome. 

Diplomiranje s počastima

Počasti objavljene u akademskom zapisu temelje se na kumulativnom prosjeku ocjena studenata po završetku studija. Brojčani kriteriji za diplomiranje s počastima su sljedeći: Summa cum laude – 3.80 Cumulative GPA Magna cum laude – 3.60 Cumulative GPA Cum laude – 3.40 Cumulative. GPA Registar RIT-a (osoba odgovorna za vođenje evidencije ocjena) objavit će počasti u akademski zapis studenata.  

Nagrada Outstanding Undergraduate Scholar

Nagrada Outstanding Undergraduate Scholar osnovana je kako bi se prepoznala izvrsnost u akademskim postignućima studenata. Oni koji su odabrani za primanje nagrade označeni su kao stipendisti, a postignuće je prepoznato kroz posebno osmišljenu nagradu za visoko akademsko postignuće. Nagrade se dodjeljuju na RIT-u na posebnom sazivu održanom prije kraja svake akademske godine. Na RIT Croatia certifikati se uručuju na prijemu Dekanove liste najboljih studenata, nakon čega slijedi posebna večera izvanrednih prijediplomskih stipendista na kojoj dobivaju medaljone u znak prepoznavanja njihovih postignuća. Ova nagrada posebno je prestižna jer se primatelji biraju iz bazena od preko 19.000 studenata na RIT-u, od čega RIT Croatia predstavlja oko 800.  

Nagrada za izvrsnost u studentskom životu  

Nagrada za izvrsnost u studentskom životu osnovana je kako bi se odala počast studentima koji predstavljaju načela angažmana, stipendije i vodstva. Nagrada postoji kako bi se potaknulo i potaknulo studente da teže ciljevima angažmana u aktivnostima, izvrsnosti u stipendiranju i praksi odgovornog vođenja. Više od 50 godina studenti su odabirani za ovu čast na temelju izvanrednog prosjeka ocjena, kao i značajnih vodećih pozicija unutar aktivnosti povezanih s RIT-om. 

Honors Program

RIT Croatia Honors Program

Honors Program akademski je rigorozan program koji je otvoren kandidatima s prosječnom ocjenom od najmanje 3,5. Honors Program temelji se na honors options koje su dio postojećih kolegija koje nude nastavnici uključeni u program. Studenti se primaju na temelju svoga prosjeka ocjena, motivacijskoga pisma te dvaju pisama preporuke svojih nastavnika.

Svrha je Honors Programa pružiti izvrsnim studentima priliku da unaprijede svoje znanje u određenome kolegiju i zasluže odgovarajuće priznanje za svoj dodatni rad.

Cilj je da studenti steknu dublje razumijevanje određene teme unutar kolegija i razviju istraživačke kompetencije kroz blisku suradnju s nastavnikom, stručnjakom u tome području.

Prednosti

 • Izazov za one koji žele znati više.
 • Za diplomski je studij dobro imati honors options na prijepisu ocjena.
 • Obrazovanje sa svrhom – rješavanje ključnih problema.
 • Uspostavljanje suradnje sa studentima sličnih interesa i nastavnicima te drugim subjektima, poput tvrtki.
 • Prednost pri registraciji kolegija.

Opće smjernice

 • Studenti se mogu prijaviti za honors options za kolegije na drugoj godini, a samo studenti prve godine mogu se prijaviti za kolegije na prvoj godini.
 • Studenti moraju održati javnu prezentaciju svoga rada na Honors Program Colloquium i/ili drugdje (npr. izlaganje na simpoziju, sastanku kluba, na nastavi, sastanku odsjeka itd.).
 • Studenti moraju dobiti ocjenu najmanje B– na kolegiju kako bi se honors option računala ostvarenom.
 • Studenti ne mogu uzeti više od dvije honors options u semestru.
 • Za završetak programa potrebno je završiti pet honors options.
 • Studenti moraju uzeti jedan honors option iz općeobrazovnih kolegija.
 • Studenti moraju uzeti jedan honors option iz programskih kolegija.
 • Studenti mogu koristiti studij u inozemstvu ili Erasmus kao honors option.
 • Studentima se nudi popis nastavnika i kolegija u Honors Programu kako bi odabrali honors options.
 • Studenti se sastaju s nastavnicima svaki tjedan kako bi se pratio njihov napredak.
 • Honors option može se ili proći ili pasti.
 • Rad, ako je odabran kao rezultat rada na honors option, ne mora biti objavljen unutar semestra, ali treba biti predstavljen.
 • Studenti koji imaju dobre ocjene mogu nastaviti biti dijelom Honors Programa. Studenti koji nemaju dobre ocjene mogu biti isključeni iz Honors Programa ili stavljeni na uvjetni status.
 • Studenti koji ne odaberu honors option tijekom tri semestra u nizu bit će iskuljučeni iz Honors Programa.
 • Kako bi položili honors option, studenti moraju ostvariti sljedeće ishode učenja:
  • IU1 Evaluirati specifično pitanje ili aspekt pitanja unutar određenoga područja.
  • IU2 Koristiti niz istraživačkih metoda.
  • IU3 Osmisliti rad koji odražava temeljito istraživanje određenoga pitanja.
  • IU4 Razviti kompetencije za upravljanje projektima.

Prijave

 • Poziv se upućuje e-mailom studentima koji imaju traženi prosjek ocjena (najmanje 3,5).
 • Studenti moraju ispunjavati sljedeće uvjete kako bi bili uzeti u obzir:
  • Kumulativni prosjek ocjena od 3,5 nadalje.
  • Dva pisma preporuke nastavnika (studenti navode imena dvaju nastavnika koje su pitali za preporuku, a koordinatori Honors Programa šalju obrasce za preporuke nastavnicima da ih ispune).
  • Studentima moraju preostati najmanje dvije godine studija na RIT-ju, počevši od nadolazećeg jesenskog semestra.
 • Prijava za Honors Program uključuje sljedeće:
  • Studenti moraju opisati kako će sudjelovanje u Honors Programu doprinijeti njihovim obrazovnim, profesionalnim ili istraživačkim ciljevima (kratko motivacijsko pismo).
  • Studenti moraju navesti imena dvaju nastavnika koje su pitali za preporuku, a koordinatori Honors Programa poslat će obrasce za preporuke nastavnicima da ih ispune.
 • Odluku o primanju u Honors Program donose koordinatori Honors Programa.

Kontakt

Jakob Patekar (jakob.patekar@rit.edu)

Marija Šušak Mišetić (marija.susak@rit.edu)

Contact

Jakob Patekar (jakob.patekar@rit.edu)
Marija Šušak Mišetić (marija.susak@rit.edu