Akademska izvrsnost

Akademska izvrsnost osmišljena je u odnosu na tri osnovna ideala: izvrsnosti, vodstva i stipendiranja te nagrađuje studente koji postižu zavidne rezultate.

Dekanova lista najboljih studenata

Studenti stručnih prijediplomskih studija s punom satnicom studiranja bit će stavljeni na Dekanovu listu najboljih studenata ako je njihov prosjek ocjena (GPA) veći ili jednak 3,40; nemaju ocjene "Nepotpuno", "D" ili "F", (uključujući bilo koje druge potrebne kolegije koji se ne boduju); registrirali su se i završili najmanje 12 kreditnih sati. Studenti stručnih prijediplomskih studija koji zadržavaju status studenta sa skraćenom satnicom tijekom cijele akademske godine mogu se kvalificirati za Dekanovu listu najboljih studenata ako su tijekom akademske godine odradili najmanje devet kreditnih sati (jesenski semestar, intersession, proljetni semestar i ljetni semestar) s minimalnim kumulativnim prosjekom ocjena od 3,40 ili više. To se postiže bez ocjena "Nepotpuno", "D" ili "F" i bez statusa uvjetnog upisa. Procjena dekanove listeodvija se na kraju jesenskog i ljetnog semestra ili u terminu certifikacije diplome. 

Diplomiranje s počastima

Počasti objavljene u akademskom zapisu temelje se na kumulativnom prosjeku ocjena studenata po završetku studija. Brojčani kriteriji za diplomiranje s počastima su sljedeći: summa cum laude – kumulativni prosjek 3,80, magna cum laude – kumulativni prosjek 3,60 cum laude – kumulativni prosjek 3,40. GPA Registar RIT-a (osoba odgovorna za vođenje evidencije ocjena) upisat će počasti u akademski zapis studenata.  

Nagrada Outstanding Undergraduate Scholar

Nagrada Outstanding Undergraduate Scholar osnovana je kako bi se prepoznala izvrsnost u akademskim postignućima studenata. Oni koji su odabrani za primanje te nagrade smatraju se stručnjacima, a postignuće je prepoznato kroz posebno osmišljenu nagradu za visoko akademsko postignuće. Nagrade se dodjeljuju na RIT-u na posebnoj sjednici koja se održava prije kraja svake akademske godine. Na RIT Croatia certifikati se uručuju na prijemu Dekanovog popisa najboljih studenata, nakon čega slijedi posebna večera za izvanredne prijediplomske stipendiste na kojoj dobivaju medaljone u znak prepoznavanja njihovih postignuća. Ova nagrada posebno je prestižna jer se primatelji biraju iz skupa od preko 19.000 studenata na RIT-u, od čega RIT Croatia predstavlja oko 800. 

Nagrada za izvrsnost u studentskom životu  

Nagrada za izvrsnost u studentskom životu osnovana je kako bi se odala počast studentima koji predstavljaju načela angažmana, učenosti i vodstva. Nagrada postoji kako bi se potaknulo studente da teže ciljevima angažmana u aktivnostima, izvrsnosti u studiju i praksi odgovornog vođenja. Više od 50 godina studente se bira za tu čast na temelju izvanrednog prosjeka ocjena, kao i značajnih vodećih pozicija unutar aktivnosti povezanih s RIT-om.

Honors Program

RIT Croatia Honors Program

Honors Program akademski je rigorozan program koji je otvoren kandidatima s prosječnom ocjenom od najmanje 3,5. Honors Program temelji se na honors options koje su dio postojećih kolegija koje nude nastavnici uključeni u program. Studenti se primaju na temelju svoga prosjeka ocjena, motivacijskoga pisma te dvaju pisama preporuke nastavnika.

Svrha je Honors Programa pružiti izvrsnim studentima priliku da unaprijede svoje znanje u određenome kolegiju i zasluže odgovarajuće priznanje za svoj dodatni rad.

Cilj je da studenti steknu dublje razumijevanje određene teme unutar kolegija i razviju istraživačke kompetencije kroz blisku suradnju s nastavnikom, stručnjakom u tome području.

Prednosti

 • izazov za one koji žele znati više,
 • za diplomski je studij dobro imati honors options na prijepisu ocjena,
 • obrazovanje sa svrhom – rješavanje ključnih problema,
 • uspostavljanje suradnje sa studentima sličnih interesa i nastavnicima te drugim subjektima, poput tvrtki,
 • prednost pri registraciji kolegija.

Opće smjernice

 • studenti se mogu prijaviti za honors options za kolegije na drugoj godini, a samo studenti prve godine mogu se prijaviti za kolegije na prvoj godini,
 • studenti moraju održati javnu prezentaciju svoga rada na Honors Program Colloquium i/ili drugdje (npr. izlaganje na simpoziju, sastanku kluba, nastavi, sastanku odsjeka itd.),
 • studenti moraju dobiti najmanje ocjenu B na kolegiju kako bi se honors option računala ostvarenom,
 • studenti ne mogu uzeti više od dvije honors options u semestru,
 • za završetak programa potrebno je završiti pet honors options,
 • studenti moraju uzeti jedan honors option iz općeobrazovnih kolegija,
 • studenti moraju uzeti jedan honors option iz programskih kolegija,
 • studenti mogu koristiti studij u inozemstvu ili Erasmus kao honors option,
 • studentima se nudi popis nastavnika i kolegija u Honors Programu kako bi odabrali honors options,
 • studenti se sastaju s nastavnicima svaki tjedan kako bi se pratio njihov napredak,
 • honors option može se ili proći ili pasti,
 • rad, ako je odabran kao rezultat rada na honors option, ne mora biti objavljen unutar semestra, ali treba biti predstavljen,
 • studenti koji imaju dobre ocjene mogu nastaviti biti dijelom Honors Programa; studenti koji nemaju dobre ocjene mogu biti isključeni iz Honors Programa ili stavljeni na uvjetni status,
 • studenti koji ne odaberu honors option tijekom tri semestra u nizu bit će isključeni iz Honors Programa,
 • kako bi položili honors option, studenti moraju ostvariti sljedeće ishode učenja:
  • IU1 evaluirati specifično pitanje ili aspekt pitanja unutar određenoga područja,
  • IU2 koristiti niz istraživačkih metoda,
  • IU3 osmisliti rad koji odražava temeljito istraživanje određenoga pitanja,
  • IU4 razviti kompetencije za upravljanje projektima.

Prijave

 • poziv se upućuje e-poštom studentima koji imaju traženi prosjek ocjena (najmanje 3,5),
 • studenti moraju ispunjavati sljedeće uvjete kako bi ih se uzelo u obzir:
  • kumulativni prosjek ocjena od 3,5 nadalje,
  • dva pisma preporuke nastavnika (studenti navode imena dvaju nastavnika koje su pitali za preporuku, a koordinatori Honors Programa šalju obrasce za preporuke nastavnicima da ih ispune),
  • studentima moraju preostati najmanje dvije godine studija na RIT-ju, počevši od nadolazećeg jesenskog semestra,
 • prijava za Honors Program obuhvaća sljedeće:
  • studenti moraju opisati kako će sudjelovanje u Honors Programu doprinijeti njihovim obrazovnim, profesionalnim ili istraživačkim ciljevima (kratko motivacijsko pismo),
  • studenti moraju navesti imena dvaju nastavnika koje su pitali za preporuku, a koordinatori Honors Programa poslat će obrasce za preporuke nastavnicima da ih ispune,
 • odluku o primanju u Honors Program donose koordinatori Honors Programa.

Kontakt

Jakob Patekar (jakob.patekar@rit.edu)

Marija Šušak Mišetić (marija.susak@rit.edu)

Contact

Jakob Patekar (jakob.patekar@rit.edu)
Marija Šušak Mišetić (marija.susak@rit.edu