Istraživanje

Istraživanje je u središtu akademske zajednice i jedan od temeljnih stupova u radu i razvoju RIT Croatia. Naši se nastavnici bave znanstvenim istraživanjima u pet različitih znanstvenih područja: društvenim znanostima, tehničkim znanostima, humanističkim znanostima, prirodnim znanostima i interdisciplinarnim znanostima. Istraživanjem nastojimo ostaviti pozitivan trag u zajednici.

Zbog svoje znanstvene produkcije u društvenim znanostima, tehničkim znanostima, humanističkim znanostima, prirodnim znanostima i interdisciplinarnim znanostima, RIT Croatia dobiva dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti 2020. godine. Raznoliki istraživački interesi i stručnost našeg nastavnog osoblja doveli su do brojnih konferencijskih prezentacija i publikacija, obogaćujući tako proces poučavanja. Ključni je aspekt naše istraživačke kulture suradnja između nastavnika i studenata, što često rezultira zajedničkim konferencijskim prezentacijama ili suautorskim publikacijama. Stalni znanstveni napori ključni su kako bi RIT Croatia ostao u tijeku s novim konceptima, izazovima i tehnologijama, osiguravajući studentima obrazovanje koje je utemeljeno na primjenjivosti u stvarnome životu. RIT Croatia snažno se zalaže za istraživanje koje obogaćuje poučavanje.