Projekti i bespovratna sredstva

Na RIT Croatia koristimo svaku priliku da ostvarimo pozitivan utjecaj. Naši cijenjeni nastavnici kontinuirano pronalaze mogućnosti za daljnji razvoj i doprinos, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini.

Aktualni projekti

MONI.CA – Air MONItoring aCross Adriatic (EU Interreg Italija-Hrvatska, 2023.–)

"Cilj projekta MONI.CA je doprinijeti rješavanju novih problema kvalitete zraka i proaktivno obratiti pažnju na zdravlje urbanog stanovništva učinkovitim rješavanjem problema koristeći pametne tehnologije. Nadamo se da će prikupljene informacije biti korisne gradskim vlastima u otkrivanju izvora zagađenja i poduzimanju preventivnih mjera za dobrobit lokalnog stanovništva." – dr. sc. Martin Žagar, RIT Croatia.

Global Gamemakers: Cross-Cultural Interactive Design through UEFN (Global Faculty Research Grant, 2024.-)

"Kroz ovu inicijativu želimo integrirati prednosti dva nevjerojatna programa, programa 3D digitalnog dizajna i programa New Media Design: stvaranje virtualnog okruženja kombiniranjem razvoja igara s interaktivnim dizajnom i dizajnom sučelja. Cilj nam je osnažiti sljedeću generaciju dizajnera za stvaranje impresivnih iskustava koja odjekuju kod publike širom svijeta" - dr. sc. Ante Poljičak.

Shaun Foster (RIT), Jason Arena (RT), Ante Poljičak (RIT Croatia), Jurica Dolić (RIT Croatia)