Service management

Upravljanje unutar industrije uslužnih djelatnosti, u kombinaciji s tehnologijom i analitikom podataka za poboljšanje iskustva gostiju i preoblikovanje turizma i ostalih uslužnih djelatnosti širom svijeta, okosnica su ovog studija. Četverogodišnji stručni prijediplomski studij Service management (Hospitality and Tourism Management, BS) na RIT Croatia, koji se izvodi u Dubrovniku, priprema studente za profesionalna i menadžerska mjesta u gospodarstvu i turizmu. 

96%

diplomanata pronašlo je zaposlenje i/ili je nastavilo s obrazovanjem unutar šest mjeseci od diplomiranja (generacija 2023.)

800

sati minimalno odrađene stručne prakse

29%

svih registriranih stručnih praksi vezanih uz Service management (HTM) studij provodi se na međunarodnoj razini

O studiju

Program ovog studija multidisciplinaran je te nudi idealnu kombinaciju praktičnog iskustva i teorijskog znanja iz područja ekonomije, turizma i hotelijerstva. Proučavaju se discipline kao što su turizam, turističko upravljanje, upravljanje u hotelijerstvu, marketing u turizmu, financije, upravljanje događajima, mikro i makro ekonomija, poduzetništvo i njihova primjena u turizmu. Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a studentima su na odabir ponuđeni i dodatni strani jezici (njemački, talijanski, španjolski ili francuski).

Na kraju druge godine studenti biraju jednu od dvije koncentracije: 

 • Poduzetništvo  
 • Dizajniranje luksuznog iskustva 

Više informacija o izvedbenom planu studija možete pronaći  OVDJE

Skup stečenih vještina

Usvojene vještine naučit će vas kako: 

 • upravljati malim i srednjim poduzećima, 
 • izraditi učinkovit poslovni plan i strategiju, 
 • prepoznati trendove u turizmu i kako oni utječu na poslovanje, 
 • izraditi strateške planove i upravljati destinacijama, odmaralištima, hotelima i putničkim agencijama, 
 • osmisliti i provesti marketinške strategije, 
 • upravljati integriranim marketinškim komunikacijama, 
 • primijeniti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima, 
 • organizirati događaje kao što su konferencije, sportski događaji i sastanci, 
 • upravljati financijama i računovodstvom, 
 • upravljati međunarodnim standardima kvalitete, 
 • upravljati ljudskim resursima, 
 • primijeniti suvremena mikro i makroekonomska poslovna načela, 
 • izraditi učinkovit poslovni plan i strategiju, 
 • pozicionirati tvrtku ili turistički subjekt na globalnom tržištu. 

Odaberite Minor i proširite znanje o području koje vas zanima

U američkom sustavu visokog obrazovanja postoje osnovni (majors) i sporedni (minors) smjerovi. Major predstavlja područje kojim ćeš se baviti po završetku studija, a minor je dodatno područje koje te zanima i o kojem želiš naučiti više za vrijeme studija. Na primjer, studenti mogu odabrati minor iz područja sociologije ili antropologije koji mogu kombinirati s kolegijima Service managementa.
Prednosti odabira minora su višestruke; ocjene iz odabranih kolegija vidljive su na službenom prijepisu ocjena te studenti odabirom minora imaju mogućnost razvijanja znanja i vještina u (dodatnim) područjima od osobnog i/ili profesionalnog interesa. 

Više detalja o minorima koji se nude za program Service management možete pronaći na ovom LINKU.

Povežite se s nama

Karijere i stručne prakse

Tipična zaposlenja

Event manager Organizator događaja i vjenčanja
F&B manager Generalni direktor hotela
Prodaja i marketing hotela Voditelj projekata EU
Konzultant Upravitelj operacija

 

Minimalno 800 sati radnog iskustva 

Studij je orijentiran na operativno i praktično osposobljavanje studenata. Studenti su tijekom studija obvezni odraditi ukupno minimalno 800 sati stručne prakse, što osigurava vrijedno profesionalno iskustvo i prednost prilikom zapošljavanja.

Studentske prakse moguće je ostvariti unutar brojnih renomiranih kompanija u Hrvatskoj i inozemstvu, s kojima Odjel za stručnu praksu i savjetovanje u karijerama ostvaruje redovnu suradnju. Prakse se obično odrađuju tijekom ljeta nakon druge i nakon treće godine studija. 

Kurikulum

HTM Curriculum

Course Sem. Cr. Hrs.
First Year
ACCT-110
Financial Accounting
Uvod u način na koji korporacije izvješćuju o svojim financijskim rezultatima zainteresiranim dionicima kao što su ulagači i vjerovnici. Pokrivenost računovodstvenog ciklusa, općeprihvaćena računovodstvena načela i analitički alati pomažu studentima da postanu informirani korisnici financijskih izvješća. (Ovaj je kolegij dostupan studentima prijediplomskog studija RIT-a.) Predavanja 3 (proljeće, svibanjski semestar).
3
ACCT-210
Management Accounting
Uvod u upotrebu računovodstvenih informacija za voditelje unutar poduzeća. Istražuje vrijednost računovodstvenih informacija za planiranje i kontrolu operacija, procjenu troškova proizvoda/usluge, ocjenu učinka voditelja i strateško donošenje odluka. (Preduvjeti: ACCT-110) Predavanja 3 (proljeće, svibanjski semestar).
3
HSPT-225
Hospitality and Tourism Management Fundamentals
Ugostiteljstvo i turizam jedna je od najvećih industrija u svijetu. Ovaj uvodni kolegij daje studentima pregled ugostiteljstva i segmenata putovanja i turizma. Studenti se upoznaju s mogućnostima za razvoj karijere te vještinama potrebnima za uspjeh u određenim područjima ugostiteljstva i turizma. Studenti ispituju rast i razvoj industrijskih segmenata i njihove prepoznatljive karakteristike, aktualna pitanja i trendove. Studenti će naučiti o međuovisnosti različitih sudionika u industriji i ulogama tih različitih sudionika unutar industrije. Ispituju se i raspravljaju koncepti i prakse hotelijerskog menadžmenta. Predavanja 3 (jesen).
3
HSPT-155
Food and Travel
Ovaj kolegij upoznaje studente s konceptom hrane u ugostiteljstvu i uslužnoj djelatnosti kao reprezentativnom za kulturu i vrijednosti lokacije. Kolegij analizira postojeću i nadolazeću bazu klijenata i duboko zadire u temu trendova i mogućnosti koje se temelje na hrani i piću. Studenti će ispitati važnost uslužnih lanaca u kojima razumijevanje i poznavanje regionalne/međunarodne kuhinje igra ključnu ulogu u razvoju novih proizvoda. Ovaj kolegij istražuje kombinacije hrane i iskustva putovanja, pružajući studentima skup znanja potrebnih za ispunjavanje želja i očekivanja današnjih međunarodnih putnika gurmana. Predavanja 3 (proljeće).
3
MGMT-101
Business 1: Introduction to Business Communication, Planning & Analysis
Ovo je prvi dio dvojnog kolegija koji na godišnjoj razini nosi 4 boda. U Business 1, studenti će se upoznati s ključnim funkcionalnim područjima poslovanja, raspravljati o aktualnim čimbenicima, događajima i trendovima koji utječu na poslovanje, izgraditi profesionalne, osobne vještine vodstva, komunikacije i timskog rada te analizirati poslovne odluke i proces poslovnog planiranja. Razumijevanjem ključnih funkcija poslovanja i analizom poslovnih odluka u kolegiju Business 1, studenti će moći razvijati vlastite poslovne ideje u kolegiju Business 2. (Dodatni uvjeti: MGIS-101 ili jednakovrijedni kolegij).
3
MGMT-102
Business 2: Business Planning and Professional Development
Ovaj kolegij, drugi Business kolegij prve godine, primjenjuje tehnološke alate za izradu dobro definiranih i cjelovitih poslovnih planova. Studenti će izrađivati web stranice i druge marketinške i procesne alate kako bi svoj poslovni koncept opisan u kolegiju Business 1 doveli do konačnog poslovnog plana koji će pregledati vanjska komisija. (Preduvjeti: MGMT-101 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja 3 (proljeće).
3
MATH-101
Opće obrazovanje - Izborni - College Algebra
Ovaj kolegij pruža pozadinu za kolegij računanja koji se ne temelji na trigonometriji. Teme uključuju pregled osnova algebre: rješenja linearnih, frakcijskih i kvadratnih jednadžbi, funkcija i njihovih grafova, polinomskih, eksponencijalnih, logaritamskih i racionalnih funkcija te sustava linearnih jednadžbi. Predavanja 3 (jesen).
3
MATH-161
Applied Calculus
Ovaj je kolegij uvod u proučavanje diferencijalnog i integralnog računa, uključujući proučavanje funkcija i grafova, granica, kontinuiteta, derivacija, formula derivacija, primjene derivacija, određenog integrala, temeljnog teorema računa, osnovnih tehnika integrala aproksimacija, eksponencijalne i logaritamske funkcije, osnovne tehnike integracije, uvod u diferencijalne jednadžbe i geometrijske nizove. Uključuje primjene u poslovanju, znanostima o upravljanju i znanostima o životu s naglaskom na manipulativne vještine. Preduvjet: ocjena C ili veća iz MATH-101, MATH-111, MATH-131, NMTH-260, NMTH-272 ili NMTH-275 ili rezultat na razredbenom ispitu iz matematike veći ili jednak 45.
4
UWRT-100
Opće obrazovanje Izborni: Critical Reading and Writing
Ovaj je kolegij osmišljen kako bi pomogao studentima da razviju praksu opismenjavanja koje će im trebati kako bi bili uspješni u svom kolegiju First-Year Writing. Studenti će čitati, razumjeti, tumačiti i sintetizirati različite tekstove. Zadaci su osmišljeni kako bi studente intelektualno, kulturno i retorički izazvali. Kroz sekvence zadataka temeljene na upitima, studenti će poboljšati svoje pisanje razvijanjem akademskog istraživanja i prakse opismenjavanja koje će se dodatno ojačati u kolegiju First-Year Writing. Posebna pozornost posvetit će se kritičkom čitanju, konvencijama akademskog pisanja i reviziji. Rad u maloj grupi potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također ističe načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta u akademskom pisanju.
3
UWRT-150
Opće obrazovanje Izborni; Writing Intensive: FYW: Writing Seminar
Seminar pisanja je kolegij koji nosi tri boda i ograničen je na 19 studenata po grupi. Kolegij je osmišljen kako bi kod studenata prve godine razvio vještine analitičkog i retoričkog čitanja i pisanja te kritičkog mišljenja. Studenti će čitati, razumjeti i tumačiti razne neznanstvene tekstove koji predstavljaju različite kulturne perspektive i/ili akademske discipline. Ovi su tekstovi osmišljeni tako da intelektualno izazovu studente i potaknu njihovo pisanje za različite kontekste i svrhe. Kroz nizove zadataka koji se temelje na ispitivanju, studenti će razviti akademsko istraživanje i prakse opismenjavanja koje će dodatno ojačati tijekom svoje akademske karijere. Posebna pozornost posvetit će se procesu pisanja, uključujući naglasak na razgovorima predavača i studenata, kritičkom samoocjenjivanju, raspravi među studentima, recenziji, formalnom i neformalnom pisanju, istraživanju i reviziji. Mali broj studenata potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također naglašava načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta za sadašnje akademsko i buduće profesionalno pisanje.
3
YOPS-10
RIT 365: RIT Connection
Studenti RIT 365 sudjeluju u mogućnostima iskustvenog učenja osmišljenim da ih pokrenu u njihovoj karijeri na RIT-u, podržava ih se u stvaranju višestrukih i raznolikih veza diljem sveučilišta te uranja u procese razvoja kompetencija. Studenti će planirati i razmišljati o svojim iskustvima iz prve godine, dobiti povratne informacije i razviti osobni plan za buduće djelovanje kako bi razvili temeljnu samosvijest i prepoznali široke profesionalne kompetencije. Predavanja 1 (jesen, proljeće).
0
Second Year
ECON-101
Opće obrazovanje,Global Perspective: Principles of Microeconomics
Mikroekonomija proučava djelovanje pojedinih tržišta. Odnosno, ispituje interakciju između potrošača dobara i usluga i dobavljača tih dobara i usluga. Istražuje kako ponašanje potrošača (potražitelja), ponašanje proizvođača (dobavljača) i razina tržišne konkurencije utječu na tržišne rezultate. Predavanja 3 (jesen).
3
ECON-201
Opće obrazovanje, Izborni: Principles of Macroeconomics
Makroekonomija proučava agregatno ekonomsko ponašanje. Kolegij započinje predstavljanjem modela proizvodnih mogućnosti. Nakon toga slijedi rasprava o osnovnim makroekonomskim pojmovima uključujući inflaciju, nezaposlenost te gospodarski rast i fluktuacije. Sljedeća tema je računovodstvo nacionalnog dohotka, što je mjerenje makroekonomskih varijabli. Posljednji dio kolegija fokusiran je na razvoj jednog ili više makroekonomskih modela, raspravu o ulozi novca u makroekonomiji, okviru agregatne ponude i agregatne potražnje i drugim temama koje pojedinačni predavač može odabrati. (Preduvjeti: ECON-101) Predavanja 3 (proljeće).
3
STAT-145
Opće obrazovanje, Mathematical Perspective A: Introduction to Statistics I
Ovaj kolegij uvodi statističke metode izdvajanja značenja iz podataka i osnovne inferencijalne statistike. Teme koje se obrađuju uključuju podatke i integritet podataka, istraživačku analizu podataka, vizualizaciju podataka, numeričke sažete mjere, normalnu distribuciju, distribucije uzorkovanja, intervale pouzdanosti i testiranje hipoteza. Naglasak kolegija je na statističkom razmišljanju, a ne na računanju. Koristi se statistički softver. (Preduvjet: MATH-101.) Predavanja 3 (jesen, svibanjski semestar).
3
STAT-146
Opće obrazovanje, Mathematical Perspective B: Introduction to Statistics II
Ovaj je kolegij osnovni uvod u teme regresije i analize varijance. Za pojačanje ovih tehnika koristit će se statistički softverski paket Minitab. Fokus ovog kolegija je na poslovnim aplikacijama. Ovo je opći uvodni kolegij statistike i namijenjen je širokom rasponu programa. (Preduvjeti: STAT-145 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja 6 (proljeće, ljeto).
4
SOCI-102
Opće obrazovanje, Social Perspective: Foundation of Sociology
Sociologija je proučavanje društvenog svijeta i procesa socijalizacije. Sociolozi proučavaju širu sliku o tome kako su društva strukturirana i organizirana kroz makrosociološku analizu kao i kako pojedinci simbolički stvaraju vlastitu društvenu stvarnost kroz svoje interakcije s drugima u mikrosociološkoj analizi. Studenti će na ovom kolegiju naučiti osnove svakog pristupa i doći do sociološkog okvira koji mogu kritički primijeniti na vlastite živote. Predavanja 3 (jesen).
3
MKTG-230
Principles of Marketing
Uvod u područje marketinga s naglaskom na njegovu ulogu u organizaciji i društvu. Naglasak je na određivanju potreba i želja kupaca i na to kako trgovac može zadovoljiti te potrebe kroz marketinške varijable proizvoda, cijene, promocije i distribucije koje se mogu kontrolirati. (Ovaj predmet je ograničen na studente prijediplomskog studija najmanje 2. godine.) Predavanja 3, (jesen).
3
MGMT-035
Careers in Business
Ovaj se kolegij sastoji od niza radionica koje su osmišljene da upoznaju studente poslovnog svijeta s vještinama potrebnim za uspjeh u traženju posla i stručne prakse te prijavama za diplomski studij. Studenti će postaviti svoje ciljeve u karijeri, izraditi materijal (npr. životopis, motivacijsko pismo) i steći vještine potrebne za postizanje tih ciljeva. (AL2,3,4-DegS) Predavanja 15 (jesen).
0
FINC-220
Financial Management
Osnovni kolegij financijskog menadžmenta. Pokriva poslovnu organizaciju, vremensku vrijednost novca, vrednovanje vrijednosnih papira, pravila odlučivanja o kapitalnom proračunu, odnos rizika i povrata, model određivanja cijene kapitalne imovine, financijske pokazatelje, globalne financije i upravljanje obrtnim kapitalom. Preduvjeti: (ECON-101 ili ECON-201) i ACCT-110 i (STAT-145 ili STAT-251 ili CQAS-251 ili MATH-251 ili MATH-252 ili STAT-205).
3
INTB-225
Opće obrazovanje,Izborni: Global Business Environment
Biti informirani građanin svijeta zahtijeva razumijevanje globalnog poslovnog okruženja. Organizacije ključne za razvoj globalnog poslovnog okruženja uključuju profitne tvrtke, neprofitne, vladine, nevladine organizacije i nadnacionalne agencije. Ovaj kolegij uvodi studente u međuovisne odnose između organizacija i globalnog poslovnog okruženja. Holističkim se pristupom provodi ispitivanje različitih ekonomskih, političkih, pravnih, kulturnih i financijskih sustava koji utječu na organizacije i globalno poslovno okruženje. (Ovaj kolegij dostupan je studentima dodiplomskog studija RIT-a ). Predavanja 3 (proljeće).
3
French Immersion 8
MLFR-201
Beginner French I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje francuskog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama francuskog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na francuskom jeziku i imaju neko prethodno učenje francuskog jezika.
MLFR-202
Beginner French II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje francuskog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama francuskog govornog područja. Preduvjet: MLFR 201.
German Immersion 8
MLGR-201
Beginner German I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža studentima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje njemačkog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama njemačkog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi kolegij na njemačkom jeziku i ako imaju neko prethodno znanje njemačkog jezika.
MLGR-202
Beginner German II
Ovo je drugi kojegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža učenicima bez prethodnog izlaganja jeziku zdravu osnovu za učenje njemačkog jezika kakav se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama njemačkog govornog područja.
Italian Immersion 8
MLIT 201
Beginner Italian I
Ovo je prvi kolegij u nizu od dva kolegija. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zvučnu osnovu za učenje talijanskog jezika jer se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama talijanskog govornog područja. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na talijanskom jeziku i ako imaju neki prethodni studij talijanskog jezika.
MLIT 202
Beginner Italian II
Ovo je drugi kolegij u nizu od dva slijeda. Slijed pruža polaznicima bez prethodnog izlaganja jeziku zvučnu osnovu za učenje talijanskog jezika jer se danas koristi u svojim govornim i pisanim oblicima. Cilj slijeda je poznavanje komunikacijskih vještina s naglaskom na usmeno znanje. Slijed također upoznaje studente sa suvremenom kulturom i životom u zemljama talijanskog govornog područja. Preduvjet: MLIT 201.
Russian Immersion 8
MLRU-201
Beginner Russian I
Beginner Russian I uvodi ruski jezik i gradi temeljne vještine u govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika se uvodi unutar konverzacijskih tema. Tečaj je vrlo interaktivan i studenti uče kako komunicirati o odabranim temama, stvarajući dijaloge i glumeći situacije iz stvarnog svijeta. Studenti koji imaju prethodno znanje na ruskom jeziku trebali bi polagati test plasmana prije upisa u razred. Počevši od ruskog Uvodim ruski jezik i gradi temeljne vještine u govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika se uvodi unutar konverzacijskih tema. Tečaj je vrlo interaktivan i studenti uče kako komunicirati o odabranim temama, stvarajući dijaloge i glumeći situacije iz stvarnog svijeta. Studenti koji imaju prethodno znanje na ruskom jeziku trebaju polagati test smještaja prije upisa u grupu.
MLRU-202
Beginner Russian II.
Beginner Russian II radi na daljnjem razvoju komunikacijskih vještina unutar konverzacijskih tema. Učenici uče više vokabulara, a gramatika i pisanje zadanih tema mogu voditi razgovore, čitati i pisati na ciljnom jeziku. Studenti moraju polagati ispit za polaganje i konzultirati se sa svojim koordinatorom programa ako im je ovo prvi ruski razred, a imaju i neko prethodno proučavanje ruskog jezika. Preduvjet: MLRU-201.
Spanish Immersion 8
MLSP-201
Beginner Spanish I
Beginner Spanish IA namijenjen je pravim početnicima španjolskog: onima koji nikada nisu proučavali jezik ili ga se vrlo malo sjećaju (potonji je priznat rezultatima testova plasmana). Ovaj tečaj uvodi španjolski jezik i kulturu latinoameričkih zemalja početnicima i pruža osnovne temelje u svim vještinama na španjolskom (govoreći, slušanje, čitanje, pisanje, kultura) kroz intenzivnu praksu u raznim medijima. Jezični rad napreduje od autobiografskih informacija, preko sadašnjeg vremena, do preliminarnog rada u prošlim vremenima. Studenti moraju polagati ispit za polaganje ako im je ovo prvi razred na španjolskom jeziku i imaju neki prethodni studij španjolskog jezika.
MLSP-202
Beginner Spanish II
Ovaj kolegij nastavlja osnovne gramatičke strukture, vokabular i situacije prve godine španjolskog jezika, s temeljnim radom u svim vještinama (govor, slušanje, čitanje, pisanje, kultura). Početak španjolskog II nastavlja rad u prošlim vremenima i uključuje rad na konjunktivnom raspoloženju, plus budućnost i uvjetna vremena. Učenici rade na govoru i pisanju po dužini odlomka i kreću se prema spremnosti za razgovor i kompoziciju. Preduvjeti: MLSP-201A.
Third Year
HSPT-375
Customer Experience Management
Opći ciljevi ovog kolegija su dvojaki. Ovaj kolegij prvo ispituje razvoj, upravljanje i poboljšanje sustava pružanja usluga kojega upotrebljavaju uslužne organizacije (tj. hoteli, restorani, putničke agencije i zdravstvena skrb) na strani ponude kroz objektiv upravljanja kvalitetom. Drugo, kolegij ispituje zahtjeve kupaca na strani potražnje fokusirajući se na to kako dizajn korisničkog iskustva oblikuje misli, radnje i procese odlučivanja kupaca. Studenti će naučiti tehnike koje se upotrebljavaju za dijagnozu, mjerenje i kontinuirano poboljšanje uspješnog korisničkog iskustva. Postoje tri glavna dijela ovog kolegija. 1.dio usredotočen je na razumijevanje paradigme korisničkog iskustva, identificiranje pokretača zadovoljstva korisnika, formuliranje strategija za optimizaciju korisničkog iskustva i upravljanje uslugama kroz razvoj plana usluge. 2. dio usredotočen je na ulogu eksponencijalnih tehnologija, kao što su umjetna inteligencija, robotika, proširena stvarnost, virtualna stvarnost i analitika podataka, u stvaranju iznimnih korisničkih iskustava. 3. dio govori o stvaranju iznimnih luksuznih korisničkih iskustava, uključivanju tehnologije i opisu načina na koji brendovi nadilaze tradicionalne okvire brendiranja kako bi stvorili luksuzna iskustva. Predavanja 3 (jesen).
3
MGMT-215
Organizational Behavior
Kao uvodni kolegij u upravljanje i vođenje organizacija, ovaj kolegij daje pregled ljudskog ponašanja u organizacijama na individualnoj, grupnoj i organizacijskoj razini s naglaskom na povećanje organizacijske učinkovitosti. Teme uključuju individualne razlike, radne timove, motivaciju, komunikaciju, vodstvo, rješavanje sukoba, organizacijsku kulturu i organizacijske promjene. (Ovaj je kolegij ograničen na studente dodiplomskog studija najmanje 2. godine.) Predavanja 3 (jesen).
3
HSPT-335
Food and Beverage Management
Ovaj će kolegij studentima pružiti znanja potrebna za učinkovito upravljanje poslovima usluživanja hrane. Studenti će identificirati trendove u industriji hrane i pića, naučiti principe upravljanja hranom i pićem i razumjeti kako pružanje iznimne usluge gostima može povećati profit u ugostiteljskoj industriji. Teme će uključivati kupnju hrane i pića, inventar, troškove, stilove usluge, financijske kontrole, dizajn jelovnika, sanitarne uvjete, sigurnost, etiku, automatizaciju posluživanja hrane, hardver i softver, pravna pitanja, odabir opreme i inovacije usluga u dizajnu i izgledu prehrambenih objekata. (Preduvjet: HSPT-215 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja 3 (jesen).
3
HSPT-315
Lodging Operations Analytics and Management
Ovaj kolegij uključuje pregled upravljanja hotelom od njegovog otvaranja do kontinuiranog poslovanja. Usredotočen je na integrirane funkcije recepcije, domaćinstva, inženjeringa, sigurnosti, hrane i pića, ljudskih potencijala i računovodstva, kao i na razmatranje njihovih pojedinačnih uloga. Studenti će primijeniti načela upravljanja prihodima (npr. upravljanje kapacitetima, kontrola trajanja, potražnja i predviđanje prihoda), obračun troškova (npr. proračun, marginalni troškovi, standardni troškovi i analiza varijanci, računovodstvo rada, uravnotežena tablica rezultata) i tumačiti financijska izvješća ugostiteljstva (jedinstveni sustav računa za smještaj i restorane) za razumijevanje i upravljanje organizacijskom izvedbom. Koelgij se bavi temeljnim mjernim podacima i definicijama koje koristi hotelska industrija i pruža priliku za polaganje certifikacijskog ispita (CHIA: Certification in Hotel Industry Analytics) koji provodi STR kroz American Hotel and Lodging Educational Institute. (Preduvjeti: ACCT-110 i HSPT-225 ili jednakovrijedni kolegiji.) Predavanja 3 (proljeće).
3
DECS-310
Operations Management
Pregled operacija i upravljanja opskrbnim lancem koji se odnosi na organizacije koje proizvode usluge i proizvode. Teme uključuju operacije i strategije opskrbnog lanca; etičko ponašanje; predviđanje; dizajn proizvoda i usluga, uključujući inovacije i održivost; upravljanje kapacitetima i zalihama; racionalno poslovanje; upravljanje projektima; osiguranje kvalitete; globalne opskrbne lance i utjecaje tehnologije. (Preduvjeti: STAT-145 ili MATH-251 ili jednakovrijedni kolegij.) Predavanja 3 (proljeće).
3
HSPT-372
Entrepreneurship in Hospitality Industry Concentration, Hospitality Entrepreneurship in Global Economy
Smatra se da poduzetništvo u ugostiteljstvu i turizmu regijama i gospodarstvima donosi mnoge koristi, uključujući gospodarski rast, otvaranje radnih mjesta i inovacije. Ovaj kolegij pružit će uvod i pregled poduzetništva u ugostiteljstvu i stvaranja novih poduzeća na nacionalnoj razini, razini poduzeća i pojedinca. Različiti modeli i studije slučaja iz svijeta ugostiteljstva upotrebljavat će se za analizu prilika i pružanje primjera relevantnih pitanja iz stvarnog svijeta, globalnog ugostiteljstva. Posebnu pozornost posvetit će se financiranju poduzetničkim kapitalom i poduzetničkim strategijama za ugostiteljska poduzeća. Značajno vrijeme bit će posvećeno prevođenju poduzetničkih (studentskih) vizija i identificiranih mogućnosti vezanih uz ugostiteljstvo u izradu poslovnog plana. Ovaj poslovni plan pružit će nacrt za pokretanje i vođenje novog ugostiteljskog poduzeća. Fokus će biti na razvoju održivog ugostiteljskog pothvata u "stvarnom svijetu" s praktičnim razmatranjima koji je podržan financijskim modeliranjem i projekcijama. Predavanja 3 (proljeće).
3
HSPT-377
Designing Luxury Experience Concentration- Hospitality Luxury Operations Design
Izuzetna i promjenjiva priroda vrhunskog turizma (iskustveni, emocionalni, autentični, individualizirani, itd.) sugerira da stručnjaci u luksuznom turizmu trebaju jedinstven skup vještina. Kao takav, ovaj će kolegij studentima pružiti teorijske temelje dizajna luksuznih usluga, pripremajući ih za rad u današnjem luksuznom segmentu i omogućujući im stvaranje i upravljanje personaliziranim iskustvima. Dizajn luksuznih usluga holistički je proces dizajna koji djeluje u carstvu stalne neizvjesnosti i promjena, odnosno kaosa koji proizlazi iz kontekstualne prirode personalizirane usluge i ambicije rješavanja problema za koje korisnici niti ne znaju da ih imaju. Posljedično, kaos dolazi od kupaca jer oni, želeći personalizaciju, zamjeraju standardizaciju, što zauzvrat znači da organizacije moraju preurediti svoje strategije u stvarnom vremenu oko onoga što čuju od svojih klijenata. Dizajn luksuzne usluge stoga mora koristiti vještine iz različitih disciplina (dizajn, psihologija, menadžment i procesno inženjerstvo) kako bi se razvili modeli zajedničkog stvaranja jedinstvene vrijednosti sa svakim pojedinačnim kupcem, odnosno personaliziranog iskustva u procesu kontinuiranog eksperimentiranja. Alati poput analize tržišta, aktivnog slušanja, analize ponašanja kupaca, mapiranja, toplinskog mapiranja, nacrta, marketinga usluga, složenih mreža usluga i zamišljanja pomoći će uočiti nove prilike za stvaranje vrijednosti u konvergenciji potreba i želja kupaca, tehnološke mogućnosti i organizacijske inovacije, odvodeći klijente izvan njihovog trenutačnog horizonta spoznaje. Predavanja 3 (proljeće).
3
HSPT-499
Co-op (ljeto)
Radno iskustvo vezano uz karijeru. Zapošljavanje u prehrambenoj, ugostiteljskoj ili turističkoj industriji upravljanja uslugama prati Program upravljanja ugostiteljstvom i uslugama i Ured za stručnu praksu i razvoj karijera. Stručna praksa je osmišljena kako bi student iskusio progresivnu obuku na poslu u vezi s akademskom opcijom. Studenti druge godine započinju stručnu praksu u ljeto nakon druge godine studija. Uvjet za diplomiranje: 2 stručne prakse. Potrebno je dopuštenje odjela. (Akademska razina od 2 do 4, diplomski studenti.) Stručna praksa (jesen, proljeće, ljeto).
0
ENGL-210
Opće obrazovanje Izborni; Artistic Perspective & Writing Intensive: Literature and Cultural Studies
Na ovom kolegiju studenti će proučavati književnost, pokrete i pisce unutar njihovih kulturnih konteksta i u odnosu na načine književne proizvodnje i cirkulacije. Studenti će usavršiti svoje vještine pažljivog čitanja i bavit će se književnom analizom i kulturnom kritikom. Predavanja će uključivati različite književne, kulturološke i interdisciplinarne teorije--kao što su psihoanalitička teorija, feminističke i queer teorije, kritičke rasne studije i postkolonijalna teorija. Koristeći ove teorijske okvire za proučavanje tekstova, studenti će dobiti snažne temelje za analizu načina funkcioniranja književnog jezika i istraživanje međuodnosa između književnosti, kulture i povijesti. Pritom će se baviti pitanjima koja uključuju kulturu, identitet, jezik, etiku, rasu, spol, klasu i globalizam, između svega ostaloga.
3
ENVS-150
Opće obrazovanje, Izborni; Natural Science Inquiry Perspective; Scientific Principles Perspective; Science / Math Literacy: Ecology of the Dalmatian Coast
Ovaj kolegij predstavlja uvod u ekologiju stanovništva, zajednice i ekosustava; ističući dinamične međuodnose biljnih i životinjskih zajednica dalmatinskog primorja. Kolegij uključuje ekološke koncepte kao što su protok energije i trofičke razine u prirodnim zajednicama, populaciju i dinamiku zajednice, biogeografiju i ekologiju ekosustava. Obuhvaća terensku nastavu u lokalnim hrvatskim ekosustavima.
4
MLFR-301
Intermediate French I
Ovo je prvi kolegij dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na francuskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog francuskog života i kulture, kao i kulturama frankofonog svijeta. Preduvjet: MLFR-202.
3
MLGR-301
Intermediate German I
Ovo je prvi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na njemačkom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog njemačkog života i kulture. Preduvjet: MLGR-202.
3
MLGR-302
Intermediate German II
Ovo je drugi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na njemačkom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog njemačkog života i kulture. Preduvjet: MLGR-301.
3
MLIT-301
Intermediate Italian I
Ovo je prvi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na talijanskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog talijanskog života i kulture. Preduvjet: MLIT-202.
3
MLIT-302
Intermediate Italian II
Ovo je drugi dio dvodijelnog kolegija Intermediate razine. Prvi dio kolegija studentima pruža alate potrebne za povećanje njihove sposobnosti funkcioniranja na talijanskom. Komunikacijske aktivnosti, suvremeni tekstovi, proučavanje vokabulara i gramatike upotrebljavaju se za proširenje svih komunikacijskih vještina, posebice usmenog govora. Ovaj dio kolegija nastavlja se baviti pitanjima suvremenog talijanskog života i kulture. Preduvjet: MLIT-301.
3
MLRU-301
Intermediate Russian I
Kolegij Intermediate Russian I započinje drugu godinu učenja ruskog jezika. Studenti uče nove teme sa složenijim jezičnim strukturama. Studenti se pripremaju za govor o temama, kao i za konstruiranje slobodnih razgovora na ruskom jeziku. Studenti nastavljaju razvijati svoje funkcionalne vještine na srednjoj razini. Studenti moraju pristupiti razredbenom ispitu i konzultirati se sa svojim programskim koordinatorom ako im je ovo prvi RIT sat ruskog jezika i prethodno su učili ruski. Preduvjet: MLRU-202.
3
MLRU-302
Intermediate Russian II
Kolegij Intermediate Russian II nastavlja drugu godinu učenja ruskog jezika. Studenti uče više novih tema i nastavljaju razvijati konverzacijske i funkcionalne vještine na Intermediate razini. Sposobni su razgovarati o raznim temama. Studenti počinju čitati složeniji tekst i pisati eseje o temi. Studenti moraju pristupiti razredbenom ispitu i konzultirati se sa svojim programskim koordinatorom ako im je ovo prvi RIT sat ruskog jezika i prethodno su učili ruski. Preduvjet: MLRU-301.
3
MLSP-301
Intermediate Spanish I
Ovo je prvi kolegij Intermediate Spanish (druga godina). Intermediate Spanish I kolegij je govora, uz pregled gramatike i proučavanje kulture. Naglasak je na dijalozima situacije turističkog preživljavanja, različitim oblicima razgovora i registrima formalnosti. Osnovne vještine naučene na kolegijima prve godine sada se primjenjuju u praksi. Studenti moraju polagati razredbeni ispit ako im je ovo prvi RIT kolegij španjolskog jezika, a prethodno su učili španjolski. Preduvjet: MLSP-202.
3
MLSP-302
Intermediate Spanish II
Ovo je drugi kolegij Intermediate Spanish (druga godina). Intermediate Spanish II kolegij je pisanja, s naglaskom na pregled gramatike, pisanje, pisanje poslovnih pisama, poslovni španjolski i kulturu, a uključuje i govor i slušanje. Osnovne vještine naučene na kolegijima prve godine sada se primjenjuju u praksi. Uz jezični rad, postoji značajan rad na kulturnim temama zemalja španjolskog govornog područja na Intermediate razini: formalna i neformalna kultura (umjetnost i svakodnevno ponašanje). Studenti moraju polagati razredbeni ispit ako im je ovo prvi RIT kolegij španjolskog jezika, a prethodno su učili španjolski. Preduvjet: MLSP-301.
3
Forth Year
MGMT-560
Strategic Management
Završni kolegij koji se oslanja na glavne poslovne funkcije - računovodstvo, financije, marketing, upravljanje operacijama i organizacijsku teoriju te kako strateški menadžeri integriraju funkcionalne teorije i koncepte kako bi stvorili konkurentsku prednost Kolegij pruža integriranu perspektivu poslovnih organizacija prema postizanju povećane profitabilnosti i održive konkurentske prednosti. Teme uključuju analizu poslovnog okruženja, privlačnost industrije i konkurentsku dinamiku. Studenti uče kako formulirati i implementirati učinkovite strategije na poslovnoj razini, korporativnoj razini i globalne strategije upotrebom teorije, slučajeva i simulacije. (Preduvjeti: MGMT-215 i MKTG-230 i FINC-220 i DECS-310 ili jednakovrijedni kolegiji.) Predavanja 3 (jesen).
3
HSPT-495
Hospitality Project Planning and Development (WI-PR)
Ovaj je kolegij usredotočen na procese u razvoju ugostiteljskih projekata. Ovaj će kolegij upoznati studente s procesom razvoja ugostiteljskih projekata (npr. hotela, restorana, odmarališta, toplica) provođenjem analiza lokacije i studija izvedivosti, razlikovanjem vlasničkih entiteta, prepoznavanjem razlika između franšize i društva za upravljanje, identificiranjem opcija financiranja, proračunom, raspoređivanje i planiranje operacija. Studenti će komunicirati s organizacijom povezanom s ugostiteljstvom kako bi stekli praksu u vođenju konzultantskog projekta. (Preduvjeti: HSPT-315 i HSPT-335 or equivalent courses.) Predavanja 3 (proljeće).
3
MGIS-130
Information Systems & Technology
Za uspjeh u našem globalno umreženom poslovnom okruženju, suvremeni stručnjaci za menadžment moraju imati snažnu potporu u načelima informacija i informacijske tehnologije. Ovaj kolegij pruža uvod u područje upravljačkih informacijskih sustava (MIS), uključujući alate i tehnike za upravljanje informacijama i informacijskim tehnologijama unutar organizacija. Poseban naglasak stavljamo na prirodu sustava, ulogu informacija u poslovnim procesima, upravljanje podacima i planiranje projekata dizajna MIS-a. Predavanja 3 (proljeće).
3
HSPT-444
Meeting and Event Management
Kongresna industrija (MICE) nastavlja rasti. Organizacije organiziraju događaje, održavaju konvencije, slave postignuća i motiviraju ljude. Kako bi odgovorili na ovaj složeni zahtjev, suvremeni organizatori događaja moraju znati planirati, provesti i analizirati bilo koju vrstu događaja. Da bi bili učinkoviti, moraju ići korak dalje od tradicionalne produkcije događaja (dizajn, catering, promocija itd.) i razumjeti široke skupove vještina kao što su usluge, personalizacija, platforme društvenih medija, chatbotovi, umjetna inteligencija, virtualna stvarnost, proširena stvarnost itd. Ovaj kolegij pruža studentima znanja i vještine potrebne za planiranje, razvoj i provođenje događaja. To uključuje istraživanje tržišta i financijsko planiranje. Predavanja 4 (jesen).
4
HSPT-489
Designing Luxury Experience Concentration- ST: Negotiation and Conflict Resolution in Luxury Service
Sve je u našim današnjim životima pregovaranje, od rješavanja sukoba s članovima obitelji, kolegama u domu i na fakultetu pa do zaposlenika, poslodavaca i organizacija. To dodatno komplicira činjenica da živimo u globalnom okruženju u kojem se svakodnevno suočavamo s interkulturalnim problemima. Ovaj će kolegij identificirati preferirane stilove pregovaranja, kako prepoznati strategije i stilove drugih, i što je najvažnije, kako inovativno raditi s drugom osobom u sukobu kako bi se pronašlo rješenje problema. Kolegij se bavi konkurentnim pregovorima i pregovorima o suradnji te kako se uspješno uključiti u njih. Predavanja 3 (proljeće).
3
HRDE-380
Entrepreneurship in Hospitality Industry Concentration - Human Resources Management
Ljudski resursi unutar organizacije daju organizaciji dimenziju dodane vrijednosti, koja zauzvrat utječe na šire društvo unutar kojeg organizacija postoji. Upravljanje tim ljudskim resursima ključna je funkcija unutar svake organizacije. Cilj odjela za upravljanje ljudskim resursima (HRM) je privući kvalificirane zaposlenike, upravljati sustavima koji zadovoljavaju njihove potrebe i uspostaviti politike i protokole za zadržavanje i promicanje angažmana zaposlenika. Ovaj trud razvija radnu snagu koja može ispuniti organizacijske strateške ciljeve za rast i stalnu relevantnost u svijetu rada. Ovaj kolegij pruža pregled HRM-a i konteksta unutar kojeg HRM funkcionira u organizacijama. Predavanja 3, (proljeće).
3
NUTR-215
Foundations of Nutritional Sciences
Ovo je uvodni kolegij u suvremenu problematiku prehrane. Ovaj kolegij pokriva proučavanje specifičnih hranjivih tvari i njihovih funkcija, razvoj prehrambenih standarda i vodiča te kako se ti standardi primjenjuju tijekom životnog ciklusa. Studenti uče analizirati vlastitu prehranu i razviti strategije za uvođenje svih potrebnih promjena u prehrani za cjeloživotno dobro zdravlje. Razgovarat će se o aktualnim zdravstvenim i prehrambenim problemima te dezinformacijama o prehrani. Predavanja 3 (proljeće).
3
ENVS-151
Opće obrazovanje - Scientific Principles Perspective, Scientific Inquiry in Environmental Science
Ovaj je kolegij dio dvosemestralnog kolegija koji u kombinaciji predstavlja integrirani pristup međusobno povezanim, interdisciplinarnim principima znanosti o okolišu kroz studije slučaja, posjete gradilištima i terenski rad. Kroz zadanu literaturu, raspravu na predavanjima i studije slučaja koji se bave globalnim ekološkim problemima, kao i ekološkim problemima vezanim uz dalmatinsku obalu, studenti će naučiti kako kritički analizirati ekološke probleme iz multidisciplinarne perspektive i predlagati rješenja.
4
COMM-253
Communication
Uvod u komunikacijske kontekste i procese s naglaskom na konceptualnu i praktičnu dimenziju. Studenti se bave javnim govorom, rješavanjem problema u malim grupama i vođenjem te vježbama pisanja dok stječu teorijsku pozadinu prikladnu za razumijevanje ovih vještina. Predavanja 3 (jesen).
3

Uvjeti za upis

Saznajte više o uvjetima za upis

Međunarodno priznate diplome i visoki obrazovni standardi

Po završetku studija naši studenti dobivaju dvije diplome: međunarodno priznatu američku Bachelor of Science (BS) diplomu koju im dodjeljuje Rochester Institute of Technology, te hrvatsku diplomu, koju im dodjeljuje RIT Croatia, s titulom prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije. To našim diplomantima otvara dodatne mogućnosti i povećava im šanse za zapošljavanje diljem Europske unije i svijeta.

Programi i nastavni planovi RIT Croatia u potpunosti su usklađeni s visokim standardima obrazovanja i akademskim programima američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology*.

Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a većinu predavača čine američki i europski profesori s bogatim profesionalnim i stručnim iskustvom. Kvalitetu studija potvrđuju i brojne međunarodne institucije i mediji.

*Rochester Institute of Technology akreditirala je organizacija Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104 (267-284-5000). Middle States Commission on Higher Education je agencija za vrednovanje visokoškolskih institucija koju odobrava američko ministarstvo prosvjete (U.S. Secretary of Education), kao i Vijeće za akreditiranje visokoškolskih institucija (Council for Higher Education Accreditation).

Izjave

Previous Testimonial Next Testimonial