Zajedničko upravljanje

Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće  je tijelo koje omogućava sudjelovanje nastavnika u sustavu zajedničkog upravljanja. Uloga Nastavničkog vijeća je predlaganje i odobravanje novih akademskih pravilnika i procedura, kao i predlaganje promjena unutar postojećih pravilnika i procedura. Svi nastavnici koji su u stalnom radnom odnosu te dugogodišnji vanjski suradnici članovi su Nastavničkog vijeća.

Uz nastavnike, 15% članova Nastavničkog vijeća čine predstavnici studenata. S obzirom na to da svi članovi Nastavničkog vijeća sudjeluju u radu stalnih odbora Nastavničkog vijeća, i predstavnici studenata zastupljeni su u članstvu svakog odbora. Nastavničko vijeće RIT Croatia ima šest stalnih odbora.

Odbor za učinkovito podučavanje zadužen je za poboljšanje svih kolegija i studijskih programa na RIT Croatia te održavanje njihove kvalitete. Ovlašten je davati preporuke upravnim tijelima RIT Croatia te smjernice nastavnicima o svim pitanjima vezanima za spomenute aktivnosti:

 • razredna pedagogija
 • akademski standardi
 • kreativnost, tehnologija i inovacije.

Odbor za istraživanje zadužen je za nadzor svih istraživačkih aktivnosti koje utječu na RIT Croatia. Ključna aktivnost je prikupljanje podataka o pojedinačnim ili grupnim istraživačkim projektima te publikacijama nastavničkoga osoblja:

 • profesionalni razvoj
 • nadzorno povjerenstvo (IRB)
 • godišnje izvješće o istraživačkim aktivnostima.

Odbor za studentska pitanja zadužen je za sva pitanja koja se odnose na studentski život. Posebice je zadužen za Studentski odbor za pitanja časti koji se bavi pitanjima akademskoga nepoštenja i nedoličnoga ponašanja studenata:

 • studentski zbor
 • studentski život
 • studentske politike
 • Odbor zapitanja časti.

Odbor za nastavnička pitanja zadužen je za nadzor pitanja vezanih za rad, ponašanje, pritužbe itd. Odbor je ovlašten pred upravom predstavljati korporativna fakultetska pitanja.

 • pritužbe, profesionalno ophođenje
 • naknade, radno opterećenje
 • politika otrajno zaposlenome nastavnom osoblju, te vanjskim suradnicima.

Odbor za akademsku politiku odbor je akademske politike Senata. Odbor služi kao veza s odgovarajućim upravnim tijelima i skupinama dionika na glavnom kampusu RIT-a kako bi se osiguralo usklađivanje i stupanje na snagu ključnih akademskih politika i postupaka.

Odbor za akademsku politiku preispitat će, razviti i predložiti izmjene postojećih akademskih politika i postupaka na RIT Croatia s obzirom na potrebe ključnih interesnih skupina RIT Croatia i zahtjeve akreditacijskih institucija. Radeći u suradnji s ključnim interesnim skupinama, predložit će nove akademske politike i postupke kako bi se povećala kvaliteta akademskih aktivnosti na RIT Croatia.

Odbor za kurikulum proučava prijedloge vezane za kurikulum iz perspektive RIT Croatia. Odbor održava kvalitetne odnose unutar institucije vezane za kurikulum, periodično pregledava stručne prijediplomske i diplomske kurikulume te izrađuje prijedloge za unaprijeđivanje ili ukidanje kurikuluma.

 

Vijeće za osiguranje kvalitete

Svrha Vijeća za osiguranje kvalitete je stvaranje institucionalnih mehanizama za sustavno definiranje, provedbu, osiguranje, vrednovanje, poboljšanje i upravljanje kvalitetom, u skladu s najvišim standardima kvalitete u visokom obrazovanju koji se temelje na Zakonu o osiguranju kvalitete u području visokog obrazovanja (ESG), kao i standardima Middle State Commission on Higher Education (MSCHE).

Portret Alice Almer

Alice Almer, MS 
Voditeljica Odjela marketinga i komunikacija
alice.almer@croatia.rit.edu  

 

Portret Irene Guszak Cerovečki

Dr. sc. Irena Guszak
Dekanica 
irena.guszak@croatia.rit.edu

Portret Ivone Labaš 

Ivona Labaš, MS 
Direktorica strateškog razvoja & Odjela informatičke službe i održavanja objekata
ivona.labas@croatia.rit.edu  

Portret Milivoja Markovića

dr. sc. Milivoj Marković
Prodekan za nastavu
milivoj.markovic@croatia.rit.edu  

Portret Jakoba Patekara

Dr. sc. Jakob Patekar
Prodekan za znanost i opće obrazovanje
jakob.patekar@croatia.rit.edu  

Portret Ivane Silić 

Ivana Silić, MS
Direktorica Odjela za regrutiranje i upise
ivana.silic@croatia.rit.edu  

Portret Marije Šušak Mišetić 

Marija Šušak Mišetić, MS
Voditeljica Odjela za akademska pitanja i studentske referade
marija.susak@croatia.rit.edu  

Portret Jelene Tolić 

Jelena Tolić 
Direktorica Odjela računovodstva i financija
jelena.tolic@croatia.rit.edu  

Petra Vodopija Borković

Petra Vodopija Borković
Voditeljica Odjela za razvoj karijera, odnose s diplomantima, programe razmjene i međunarodne studente
petra.vodopija-borkovic@croatia.rit.edu

Portret Jelene Zvono

Jelena Zvono, MS
Voditeljica Odjela ljudskih resursa
jelena.zvono@croatia.rit.edu  

Studentski zbor

Studentski zbor je priznata organizacija koja daje glas studentskog tijela nastavnom i administrativnom osoblju, kao i Upravnom vijeću RIT Croatia. Članovi Studentskog zbora uključuju predstavnike kampusa u Dubrovniku i Zagrebu, a  usredotočuju svoje napore na rješavanje pitanja koja su najvažnija za poboljšanje kvalitete studentskog života, s krajnjim ciljem širenja mogućnosti i poboljšanja iskustva studiranja na RIT Croatia. Osim navedenih aktivnosti, Studentski zbor također je domaćin raznih događaja tijekom cijele godine kako bi se poticala uključenost studenata u sve sfere studentskog života. 

Saznaj više