Course Sem. Cr. Hrs.
First Year
FDTN-111
Drawing I
Ovaj kolegij predstavlja uvod u vizualizaciju forme, misli i izraza kroz proces crtanja. Koncepti se uvode metodom predavanja, rasprava, demonstracija, istraživanja i zadanih projekata. Osmišljen na način da osigura opsežno uvodno iskustvo, studentima će biti pružena prilika eksperimentiranja uz široku paletu medija, alata, tehnika i predmeta za razvoj stručnosti u području crtanja te vještina rješavanja problema koji se odnose na dizajn i oblikovanje. Rad tijekom kolegija ocjenjivat će se putem kritičkih osvrta, omogućavanja samoprocjene te rasta vizualnog i verbalnog vokabulara. Kolegij je usredotočen na osvještavanje o čitavom nizu načina na koje se crtanje upotrebljava kao alat za samoizražavanje i komuniciranje.
3
FDTN-121
2D Design I
Ovaj kolegij predstavlja strukturiran kumulativni uvod u osnovne elemente i načela dvodimenzionalnog dizajna. Organiziran u svrhu stvaranja širokog uvodnog iskustva, kolegij je usredotočen na razvoj kako vizualnog tako i verbalnog vokabulara kao sredstava za istraživanje, razvoj i razumijevanje dvodimenzionalnih kompozicija. Koncepti se uvode metodom predavanja, rasprava, demonstracija, istraživanja, zadanih projekata i kritičkih osvrta. Kolegij se bavi širokom paletom medija, alata i tehnika, kako tradicionalnih tako i tehnoloških, te teoretskih koncepata kako bi olakšao razvoj vještina i eksperimentiranje s procesom. Vizualno shvaćanje, mogućnost organiziranja percepcija i horizontalno razmišljanje koje spaja druge discipline i teorije ključne su temeljne komponente u razvoju vještina rješavanja problema. Akumulativni aspekti kurikuluma uključeni u istraživanje povijesnih i kulturnih tema te koncepata isprepleću se s aspektima osobne interpretacije i iskustva.
3
NMDE-111
New Media Design Digital Survey I
Ovaj projektni kolegij istraživanje je računala kao ilustrativnog, slikovnog i grafičkog alata za generiranje. Razvija temeljne dizajnerske vještine u stvaranju rasterskih i vektorskih slika, uređivanju, sastavljanju, izgledu i vizualnom dizajnu za internetsku produkciju. Naglasak će biti stavljen na primjenu metoda i principa organizacije vizualnog dizajna za elektroničke medije. Studenti će izrađivati i uređivati slike, grafike, rasporede i tipografiju kako bi oblikovali učinkovita dizajnerska rješenja za internetsku isporuku.
3
UWRT-100
Opće obrazovanje Izborni: Critical Reading and Writing
Ovaj je kolegij osmišljen kako bi pomogao studentima da razviju praksu opismenjavanja koje će im trebati kako bi bili uspješni u svom kolegiju First-Year Writing. Studenti će čitati, razumjeti, tumačiti i sintetizirati različite tekstove. Zadaci su osmišljeni kako bi studente intelektualno, kulturno i retorički izazvali. Kroz sekvence zadataka temeljene na upitima, studenti će poboljšati svoje pisanje razvijanjem akademskog istraživanja i prakse opismenjavanja koje će se dodatno ojačati u kolegiju First-Year Writing. Posebna pozornost posvetit će se kritičkom čitanju, konvencijama akademskog pisanja i reviziji. Rad u maloj grupi potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također ističe načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta u akademskom pisanju.
3
PHIL-103
Ethical or Social perspective; GE Izborni Critical Thinking
Svrha ovog kolegija je poboljšati vještine svakodnevnog prosuđivanja. Kritičko razmišljanje znači procjenjivanje razloga za djelovanje i uvjerenja. U idealnom slučaju smatramo da je naše djelovanje racionalno, ne arbitrarno. Međutim, ako pogledamo oko sebe, već tu možemo uočiti nesuglasje i očiglednu neracionalnost. Što to objašnjava? Ovaj kolegij istražuje kako učinkovito raspravljati, kako procjenjivati dokaze i obrazloženja te kako voditi dobru evidenciju i evidentirati obrazloženja kako bi se došlo do pouzdanih saznanja i opravdanih aktivnosti. On obuhvaća uobičajene pogreške koje ljudi rade pri kauzalnom, statističkom, moralnom i svakodnevnom prosuđivanja te poučava kako i kada se isplati skeptičnost, promišljenost i kritičnost.
3
FDTN-112
Drawing II
Ovaj kolegij predstavlja uvod u vizualizaciju forme, misli i izraza kroz proces crtanja. Koncepti se uvode metodom predavanja, rasprava, demonstracija, istraživanja i zadanih projekata. Osmišljen na način da osigura opsežno uvodno iskustvo. Studentima će biti pružena prilika eksperimentiranja s velikom lepezom medija, alata, tehnika i predmeta za razvoj stručnosti u području crtanja te vještina rješavanja problema koji se odnose na dizajn i oblikovanje. Rad tijekom kolegija ocjenjivat će se putem kritičkih osvrta, omogućavanja samoprocjene te procjene rasta vizualnog i verbalnog vokabulara. Kolegij je usredotočen na osvještavanje o čitavom nizu načina na koje se crtanje upotrebljava kao alat za samoizražavanje i komuniciranje.
3
FDTN-141
4D Design
Kolegij 4D Design daje studentima uvod u osnovne koncepte umjetnosti i dizajna u vremenu i prostoru. Kolegij istražuje elemente pokretnih slika kao što su kontinuitet, uređivanje fotografija i videosnimaka, prijelazi i sintaksa, odnosi zvuka i slike te načela kretanja. Računala, videooprema, fotografska oprema, oprema za ozvučenje i rasvjetu upotrebljavaju se za izradu kratkih uradaka koji stavljaju naglasak na vremensku dimenziju, a koji su relevantni za studente u svim glavnim kolegijima i programima potrebnim za ovaj kolegij. Kolegij se bavi povijesnim konvencijama vremena u umjetnosti i najnovijim tehnološkim dostignućima koja redefiniraju područja umjetnosti i dizajna. Fokusiranjem na odnose između vještina studenata koje se odnose na prostornu i vremensku dimenziju, kolegij 4D Design proširuje i nadopunjuje ostale temeljne kolegije te priprema studente za daljnji rad s medijima koji stavljaju naglasak na vremensku dimenziju.
3
YOPS-10
RIT 365: RIT Connection
Studenti RIT 365 sudjeluju u mogućnostima iskustvenog učenja osmišljenim da ih pokrenu u njihovoj karijeri na RIT-u, podržava ih se u stvaranju višestrukih i raznolikih veza diljem sveučilišta te uranja u procese razvoja kompetencija. Studenti će planirati i razmišljati o svojim iskustvima iz prve godine, dobiti povratne informacije i razviti osobni plan za buduće djelovanje kako bi razvili temeljnu samosvijest i prepoznali široke profesionalne kompetencije. Predavanja 1 (jesen, proljeće).
0
NMDE-112
New Media Design Digital Survey II
Formalnim istraživanjima i perceptivnim razumijevanjem, uključujući estetiku, grafičku formu, strukturu, razvoj koncepata, metode vizualne organizacije i načela interakcije, studenti će dizajnirati grafička rješenja za komunikacijske probleme za statičke i interaktivne projekte. Studenti će se usredotočiti na stvaranje odgovarajućih i upotrebljivih sustava dizajna putem uspješne primjene teorije i najboljih praksi u području dizajna. Uključeni će biti i zadaci koji istražuju aspekte grafičkih prikaza, tipografije, upotrebljivosti i produkcije za višestruke digitalne uređaje i formate.
3
NMDE-103
New Media Design Interactive I
Ovaj kolegij pruža uvod u ključne internetske, mrežne i multimedijske tehnologije. Obuhvaćene teme uključuju komunikaciju i informacije koje se temelje na računalnoj tehnologiji, osnovni HTML, Adobe Flash i softver za uređivanje WYSIWYG, osnovne internetske aplikacije poput FTP-a, osnovnu upotrebu digitalnih slika, audiotehnika i videotehnika, dizajn internetskih stranica, mrežnu animaciju za razvoj i objavljivanje.
3
PHAR-160
Intro to Digital Photography
Uvod u digitalnu fotografiju – tehnički, estetski, konceptualni – za studente čiji glavni kolegij nije fotografija. Putem tjednih zadataka studente će se upoznati s radom DSLR kamere i njezinih leća pri čemu će se istraživati osnovna načela osvjetljenja, dubine polja, dizajna, zamagljivanja/animacije, točne ekspozicije i manipulacije slike. Predavanja će obuhvaćati teme kao što su fotografska estetika, suvremene i povijesne prakse i profesionalne aplikacije. Studenti će naučiti kritički sagledavati rad putem sudjelovanja u raspravama o fotografskim zadacima. Samo studenti kojima fotografija nije glavni kolegij. **Za ovaj je kolegij obavezna naknada za materijale te dodatna naknada za korištenje kapacitetima za studente koji nisu studenti programa SPAS (studij fotografije kao znanosti i umjetnosti)**
3
Second Year
NMDE-201
New Media Design Elements II
Informacijski dizajn za statične, dinamične i interaktivne multimedije integrira sadržaj s vizualnim pokazateljima. Čitljivost i jasan protok informacija te njihov smjer kretanja važni su za uspjeh svakog dizajna korisničkog sučelja. Ovaj kolegij integrira slike, tipove, ikone, akcije, boju, vizualnu hijerarhiju i informacijsku arhitekturu kao temelj dizajniranja uspješnih interaktivnih projekata. Preduvjeti: NMDE-102 ili 112 ili jednakovrijedni kolegij i ispunjeni uvjeti programa NMDE-BFA ili HCC-BS odnosno DIGHSS-BS.
3
NMDE-202
New Media Design 3D
Sveobuhvatan kolegij vizualizacije kojim se proširuje prethodno iskustvo i vještine uključivanjem trodimenzionalnog stvaranja i dizajna. Ovaj će kolegij omogućiti istraživanje područja 3D modelinga, izvedbe i animacije za upotrebu u virtualnim prostorima, bogatim internetskim i mobilnim aplikacijama kao i u području pokretne grafike. Digitalni 3D alati upotrebljavat će se za rješavanje problema vizualnog dizajna i komunikacijskih problema. Od studenata će se očekivati da predoče dokaze o rastu u području stvaranja i upotrebe 3D sadržaja u obliku jednostavnih izvedbi proizvoda, interaktivne integracije i animacije koja se temelji na priči.
3
ISTE-120
Computational Problem Solving in the Information Domain I
Prvi kolegij upotrebe objektno orijentiranog pristupa za rješavanje problema u informacijskoj domeni. Studenti će naučiti projektirati programska rješenja upotrebom objektno orijentiranog pristupa, vizualno modelirati sustave upotrebom UML-a, implementirati programska rješenja upotrebom suvremenog programskog jezika kao i testirati ta programska rješenja. Dodatne teme uključuju objektno orijentirano razmišljanje i definiranje problema. Obvezni su projekti programiranja.
4
UWRT-150
Opće obrazovanje Izborni; Writing Intensive: FYW: Writing Seminar
Seminar pisanja je kolegij koji nosi tri boda i ograničen je na 19 studenata po grupi. Kolegij je osmišljen kako bi kod studenata prve godine razvio vještine analitičkog i retoričkog čitanja i pisanja te kritičkog mišljenja. Studenti će čitati, razumjeti i tumačiti razne neznanstvene tekstove koji predstavljaju različite kulturne perspektive i/ili akademske discipline. Ovi su tekstovi osmišljeni tako da intelektualno izazovu studente i potaknu njihovo pisanje za različite kontekste i svrhe. Kroz nizove zadataka koji se temelje na ispitivanju, studenti će razviti akademsko istraživanje i prakse opismenjavanja koje će dodatno ojačati tijekom svoje akademske karijere. Posebna pozornost posvetit će se procesu pisanja, uključujući naglasak na razgovorima predavača i studenata, kritičkom samoocjenjivanju, raspravi među studentima, recenziji, formalnom i neformalnom pisanju, istraživanju i reviziji. Mali broj studenata potiče čestu interakciju između studenata i predavača te studenata međusobno. Kolegij također naglašava načela intelektualnog vlasništva i akademskog integriteta za sadašnje akademsko i buduće profesionalno pisanje.
3
NMDE-204
New Media Design Animation
Ovaj projektni kolegij pruža obuku i praktično iskustvo u produkciji dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih animiranih sekvenci s pomoću postojećeg multimedijskog softvera. Za studente je predviđen čitav niz kratkih vježbi koje uključuju originalna računalna i nedigitalna umjetnička djela. Teme uključuju animaciju (tweening), animaciju vožnje bicikla, ubrzavanja, stješnjavanja i rastezanja, pozadine, bojanje, rotoskopiranje, zvuk, maskiranje, efekte višestrukih ravnina te prostor i vrijeme. Prikazivanjem profesionalno izrađenih filmova ilustirat će i pružiti povijesna perspektiva. Preduvjeti: FDTN-141 i NMDE-202 ili jednakovrijedni kolegij.
3
NMDE-203
New Media Design Interactive II
Ovaj kolegij proširuje prethodno iskustvo i vještine interaktivnog dizajna i razvoja s ciljem stavljanja naglaska na načela i razvoj interaktivnog dizajna. Naglasak u ovom kolegiju bit će stavljen na kreativni proces planiranja i provedbe interaktivnog projekta na više platformi. Studenti će se usredotočiti na arhitekturu informacija, interaktivni dizajn, konceptualno stvaranje, digitalnu imovinu, vizualni dizajn i programiranje u svrhu interakcija. Preduvjeti: NMDE-103 ili ISTE-140 te NMDE-112 i NMDE-201 ili jednakovrijedni kolegiji.
3
ISTE-121
Computational Problem Solving in the Information Domain II
Drugi kolegij korištenja objektno orijentiranog pristupa rješavanju problema u informacijskoj domeni. Studenti će naučiti: osnovna načela dizajna i smjernice za razvoj grafičkih korisničkih sučelja i korištenje modela događaja za implementaciju grafičkih sučelja; algoritmi za obradu struktura podataka; višeslojni koncepti i upotreba višeslojnog modela za projektiranje i provedbu naprednih metoda obrade. Dodatne teme uključuju relacijski model informacijske organizacije i model Klijent-poslužitelj. Potrebni su pojedinačni provedbeni projekti. Vježba implementacije tima koristi se kako bi se studentima pružila prilika za primjenu osnovnih praksi razvoja softvera i upravljanja projektima u kontekstu srednjeg projekta. Preduvjeti: ISTE-120 ili NACA-161 ili ekvivalentni kolegij.
4
ARTH-135
Opće obrazovanje Izborni; Artistic or Global Perspective Survey: Ancient to Medieval Art
U ovom kolegiju studenti će ispitivati oblike, stilove, funkcije i značenja važnih objekata i spomenika iz pretpovijesnog razdoblja do srednjeg vijeka, te će razmatrati ta umjetnička djela u njihovom društvenim, povijesnim i kulturnim kontekstima. Primarni ciljevi ovog kolegija uključuju učenje kako promatrati, opisati i analizirati ono što vidimo te kako upotrijebiti te vještine za razumijevanje i pojašnjavanje kako umjetnost izražava značenje na vizualan način. Na kraju semestra studenti će raspolagati temeljnim znanjem o predmetu, opsegu i metodama koje se upotrebljavaju u disciplini povijesti umjetnosti. Znanje stečeno ovim uvodnim kolegijem dat će studentima smjernice i za vlastite kreativne pothvate.
3
Third Year
NMDE-302
New Media Design Graphical User Interface
Ovaj kolegij proučava iterativne pristupe dizajnu koji su usmjereni na korisnike, a koji se odnose na primjenu i interaktivni razvoj s naglaskom na dizajn sučelja, ispitivanje i razvoj na višestrukim uređajima. Studenti će istraživati i ispitivati ljudske faktore, vizualne metafore i razvoj prototipova za stvaranje učinkovitih i najmodernijih korisničkih sučelja. Preduvjeti: NMDE-201 i NMDE-203 ili jednakovrijedni kolegiji.
3
NMDE-305
New Media Design Motion Graphics
Ovaj kolegij bavit će se konceptima dizajna koji se odnosi na pokretne vrste grafike. Razmatrat će se utjecaj vrste grafike dok se kreće, okreće, raspršuje, skalira i blijedi. Čitljivost poruke proučavat će se u odnosu na načine isporuke. Tijekom predavanja studenti će se upoznati s dodatnim mogućnostima kompozicije, trodimenzionalnim praćenjem kamerom te posebnim tehnikama i efektima. Preduvjeti: NMDE-204 ili jednakovrijedni kolegij.
3
ARTH-136
Opće obrazovanje Izborni; Artistic or Global Perspective: Survey: Renaissance to Modern Art
U ovom kolegiju studenti će ispitivati oblike, stilove, funkcije i značenja važnih objekata i spomenika iz razdoblja renesanse do početka dvadesetog stoljeća, te će razmatrati ta umjetnička djela u njihovom društvenim, povijesnim i kulturnim kontekstima. Primarni ciljevi ovog kolegija uključuju učenje kako promatrati, opisati i analizirati ono što vidimo te kako upotrijebiti te vještine za razumijevanje i pojašnjavanje kako umjetnost izražava značenje na vizualan način. Na kraju semestra studenti će raspolagati temeljnim znanjem o predmetu, opsegu i metodama koji se upotrebljavaju u disciplini povijesti umjetnosti. Znanje stečeno ovim uvodnim kolegijem dat će studentima smjernice i za vlastite kreativne pothvate.
3
PSYC-101
Opće obrazovanje-Social Perspective: Introduction to Psychology
Uvod u područje psihologije. Pruža pregled osnovnih pojmova, teorija i istraživačkih metoda. Teme uključuju: kritičko razmišljanje s psihološkom znanošću; neuroznanost i ponašanje; osjet i percepcija; učenje; memorija; razmišljanje, jezik i inteligencija; motivacija i emocija; osobnost; psihički poremećaji i terapija i socijalna psihologija.
3
NMDE-301
Writing Intensive- New Media Design Elements III
Ovaj kolegij usredotočen je na naprednu vizualnu komunikaciju unutar trenutačnog postojećeg zanimanja dizajna novih medija. Formalnim istraživanjem i perceptivnim razumijevanjem, uključujući estetiku, grafičku formu i strukturu, razvoj koncepata i metode vizualne organizacije, studenti će dizajnirati sofisticirana rješenja komunikacijskih problema. Ovaj kolegij integrira slike, tipografiju, ikone, dizajn korisničkih sučelja, stvaranje sadržaja i informacijsku arhitekturu s ciljem dizajniranja uspješnih statičnih, pokretnih i interaktivnih iskustava. Preduvjeti: NMDE-201 i NMDE-203 ili jednakovrijedni kolegiji te ispunjen zahtjev kolegija First-Year Writing (FYW).
3
NMDE-303
New Media Design Interactive III
Istraživanje primjene teorije i prakse dizajna informacija na razvojna područja novih medija. Kartografija i ikonografija promatrat će se u kontekstu internetske upotrebe te upotrebe kioska. Istraživat će se isporuka informacija za potrošače, upotreba interaktivnih i dinamičnih medija kao što su vozila. Preduvjeti: NMDE-302 ili jednakovrijedni kolegij i ispunjeni uvjeti programa NMDE-BFA.
3
GRDE-201
Typography I
Ovaj kolegij predstavlja uvod u temeljna načela tipografije (vizualnog prikaza jezika) u svrhu učinkovitog prijenosa informacija i ideja specifičnoj publici. Fokus je stavljen na komunikativnu funkciju i estetsku prirodu tipografskog rješavanja problema. Sadržaj kolegija i predavanja obuhvatit će tipografsku terminologiju, anatomiju tipova, povijest tipografije kao i klasifikaciju tipova, mjerenje tipova te probleme čitkosti i čitljivosti. Nakon što studenti dobiju uvod u osnove tipografije, prema potrebi će uključiti i slike. Studenti će također poboljšati svoje vještine korištenja relevantnim softverom. Preduvjeti: GRDE-106 i (GRDE-107 GRDE-107 ili FDTN-141) ili jednakovrijedni kolegiji.
3
ARTH-369
Art History Izborni; Opće obrazovanje Izborni : 20th Century Art Since 1950
Kritička studija umjetnosti i vizualne kulture druge polovine dvadesetog stoljeća. Glavni stilski pokreti u Europi i Americi proučavaju se uz posebnu pozornost na inovacije u materijalima, predmetima i filozofiji. Središnje teme uključuju umejtničke pokrete: apstraktni ekspresionizam, Pop Art, West Coast Junk, Funk and Beat, Nouveau Réalisme, CoBRA i postmodernizam, Arte Povera, Earthworks, koncept specifičnosti mjesta (Site Specificity), alegoriju, konceptualizam, minimalizam, feminizam, performans, događanja, instalacije i nove medije. Preduvjeti: ARTH-136 ili jednakovrijedni kolegij.
3
Fourth Year
NMDE-401
New Media Design Capstone I
Ovaj će se kolegij usredotočiti na pripremu pojedinačnih karijera s pomoću tema kao što su izrada životopisa, traženje poslovnih prilika, najbolje prakse razgovora za posao i stvaranje odnosno rafiniranje internetskog portfelja. Dodatno istraživanje i osvrti uključivat će poslovne aspekte, prakse, tijek rada industrije novih medija s fokusom na odnose između dizajnera, programera i klijenta. Studenti će integrirati tijek rada, upravljanje, izgradnju tima, generiranje koncepata i izradu prototipa putem malih timskih projekata i istraživanja projekata za kolegij NMD Capstone II. Uvjeti upisa: NMDE-BFA 4YR ili NWMEDID-BS 3+.
3
NMDE-404
New Media Design Interactive IV
Studenti će stvarati inovativne interaktivne promocije i instalacije proizvoda. Projekti koji budu stvoreni tijekom kolegija obuhvaćat će novu tehnologiju, a fokus će im biti na inovativna rješenja stvarnih problema u području dizajna. Naglasak će biti na istraživanju nove tehnologije i njezinoj upotrebi zajedno s odličnim vještinama interaktivnog dizajna u svrhu stvaranja inovativnih projekata. Preduvjeti: NMDE-303 ili jednakovrijedni kolegij.
3
ENGL-210
Opće obrazovanje Izborni; Artistic Perspective & Writing Intensive: Literature and Cultural Studies
Na ovom kolegiju studenti će proučavati književnost, pokrete i pisce unutar njihovih kulturnih konteksta i u odnosu na načine književne proizvodnje i cirkulacije. Studenti će usavršiti svoje vještine pažljivog čitanja i bavit će se književnom analizom i kulturnom kritikom. Predavanja će uključivati različite književne, kulturološke i interdisciplinarne teorije--kao što su psihoanalitička teorija, feminističke i queer teorije, kritičke rasne studije i postkolonijalna teorija. Koristeći ove teorijske okvire za proučavanje tekstova, studenti će dobiti snažne temelje za analizu načina funkcioniranja književnog jezika i istraživanje međuodnosa između književnosti, kulture i povijesti. Pritom će se baviti pitanjima koja uključuju kulturu, identitet, jezik, etiku, rasu, spol, klasu i globalizam, između svega ostaloga.
3
NMDE-411
New Media Design Capstone II
Ovaj kolegij uključit će kolegij New Media Design i povezane glavne kolegije u iskustvo završne produkcije. Predavač će oformiti suradničke timove studenata koji će dizajnirati i planirati projekte novih medija, izrađivati njihove prototipove te ih implementirati. Timovi studenata ispitivat će svoj proizvod s korisnicima te će pružiti pisane povratne informacije i analizu. Studente će se ocjenjivati prema njihovom osobnom doprinosu te završnom projektu njihova tima.
3
NMDE-406
New Media Design Experimental
Ovaj projektni kolegij pruža studentima mogućnost primjene eksperimentalnog pristupa integriranju digitalno generiranog sadržaja s pomoću novih medijskih tehnika i procesa na nove i maštovite načine. Studente će se poticati da računalu pristupe kao kreativnom mediju za istraživanje pitanja narativa, identiteta, mjesta i vizualne stvarnosti, za razliku od digitalne stvarnosti. Studenti će izlagati dovršene projekte u virtualnom ili javnom forumu. Ovaj se kolegij temelji na temama i može ga se slušati više puta za bodove. Određene je teme moguće slušati samo jednom. Teme će uključivati napredne koncepte u 3D, UX digitalnoj umjetnosti te interaktivnom dizajnu. Uvjet: NMDE-404 ili jednakovrijedni kolegij.
3
ISTE-240
Web & Mobile II
Ovaj se kolegij temelji na osnovama razvoja web-stranica koje su predstavljene u kolegiju Web and Mobile I te se to znanje proširuje kako bi se usredotočilo na teorije, pitanja i tehnologije povezane s dizajnom i razvojem web-stranica. Bit će pokriven i pregled koncepata web dizajna, uključujući upotrebljivost, pristupačnost, informacijsku arhitekturu i grafički dizajn u kontekstu weba. Također će se istražiti uvod u tehnologije web-stranica, uključujući HTTP, programiranje web klijenta i poslužitelja te dinamičko generiranje stranica iz baze podataka. Obvezne su razvojne vježbe. Preduvjeti: (ISTE-120 ili CSCI-140 ili CSCI-141 ili NACA-161 ili IGME-105 ili IGME-101 ili NMAD-180 ili GCIS-123) i (ISTE-140 ili NACA-172 ili IGME-230 ili IGME-235) ili jednakovrijedni kolegij.
3
ARTH-568
Art History Izborni; Opće obrazovanje Izborni: Art and Technology: from the Machine Aesthetic to the Cyborg Age
Studenti će istraživati vezu između umjetnosti i tehnologije u 20. stoljeću s posebnim naglaskom na povijesne, teorijske i ideološke implikacije. Teme uključuju tijelo u industrijskoj revoluciji, utopijske, distopijske i fašističke aproprijacije stroja, ugrožavanje mehaničkog tijela i eroticizam strojeva, humanizam, načela znanstvenog upravljanja, koncepte „paranoiac machine” i „bachelor machine”, reprodukcije, masovnu proizvodnju i tvornicu umjetnosti, industrijski dizajn i strojeve za život, tehnološku uzvišenost, kiborge, cyberpunk i postčovjeka. Ključni teoretičari o kojima će se raspravljati na ovom kolegiju: Karl Marx, Norbert Weiner, Reyner Banham, Siegfried Gideon, Marshall McCluhan, Michel Foucault, Deleuze i Guattari, Donna Haraway, i Martin Heidegger, kao i primjeri iz filma (Moderna vremena, Metropolis, Čovjek s filmskom kamerom i Blade Runner) literature (roman Frankenstein spisateljice Mary Shelley te Zamjatinov roman Mi). Umjetnici koji će biti obuhvaćeni ovim kolegijem: Tatlin, Rodchenko, Malevich, Moholy-Nagy, Léger, Sheeler, Picabia, Duchamp, Calder, Ernst, Le Corbusier, Klee, Tinguely, Oldenburg, Rauschenberg, Warhol, Beuys, Kiefer, Lewitt, Fischli and Weiss, Acconci, Nam June Paik, Survival Research Laboratories, Bureau of Inverse Technology, Stelarc, Orlan, Dara Birnbaum, Roxy Paine, Marina Abramovic, Kac and Bill Viola. Preduvjeti: Obavezan je dovršen jedan kolegij Art History (ARTH) razine 100.
3
ENVS-150
Opće obrazovanje, Izborni; Natural Science Inquiry Perspective; Scientific Principles Perspective; Science / Math Literacy: Ecology of the Dalmatian Coast
Ovaj kolegij predstavlja uvod u ekologiju stanovništva, zajednice i ekosustava; ističući dinamične međuodnose biljnih i životinjskih zajednica dalmatinskog primorja. Kolegij uključuje ekološke koncepte kao što su protok energije i trofičke razine u prirodnim zajednicama, populaciju i dinamiku zajednice, biogeografiju i ekologiju ekosustava. Obuhvaća terensku nastavu u lokalnim hrvatskim ekosustavima.
4