Organizational Leadership and Innovation, MS program

Žele li uspjeti u današnjoj globalnoj ekonomiji, organizacije moraju na čelu imati vizionare koji znaju uobličiti i provesti strateške inicijative. Organizational Leadership and Innovation jedinstveni je Master of Science studij sveučilišta Rochester Institute of Technology koji stručnjake priprema za promjene u svojim organizacijama i postizanje mjerljivih ishoda koristeći inovacije u poslovnom upravljanju. Diplomanti RIT-ovog MS studija spremni su za budućnost i prepoznaju prilike kako pozicionirati svoje organizacije – ali i same sebe – kako bi dosegli nove razine uspjeha u svijetu koji se neprestano mijenja.

Pregled

Kurikulum i plan studija razvijeni su u skladu s najvišim standardima školovanja na RIT-u. Nastavu izvode profesori s RIT-a na engleskom jeziku, a predavanja se odvijaju putem interneta i u predavaonicama. Studij je osmišljen za široki raspon stručnjaka koji žele steći napredna znanja u leadershipu. Tijekom studija studenti stječu dubinsko znanje o različitim aspektima upravljanja, kao što su organizacijske strukture, organizacijsko vodstvo, rudarenje podataka, upravljanje projektima i inovacije.

Nova kohorta počinje ove jeseni u listopadu. Prijave primamo do kraja rujna. 

Kako učinkovito upravljati promjenama

Zahvaljujući ovom studiju, polaznici će moći učinkovito upravljati promjenama u svojim organizacijama koristeći neuobičajene i nove načine razmišljanja, rješavanja problema i planiranja budućnosti. Jedinstveni fokus studija studentima će omogućiti sljedeće:

 • razvijanje strateških leadership osobina kako bi potaknuli inovacije i rast,
 • promicanje inovacija,
 • mapiranje, mjerenje i analiziranje podataka,
 • osmišljavanje sustava usmjerenih na korisnike.

Potrebno je znanje engleskog jezika. Po završetku studija studenti stječu međunarodno priznatu američku diplomu – MS iz organizacijskog vodstva i inovacija – koju dodjeljuje Rochester Institute of Technology. Njegovu reputaciju jednog od najboljih svjetskih sveučilišta priznali su mnogi vodeći vodiči za fakultete, industrija i međunarodno cijenjene publikacije.

Program Director Malarvizhi Hirudayaraj discusses the Organizational Leadership and Innovation program

Što je Master of Science studij?

Master of Science napredni je akademski stupanj koji se polaznicima dodjeljuje po završetku studija Master of Science.  Taj studij podrazumijeva napredno teorijsko razumijevanje, specijalizirana praktična znanja i vještine te visoku razinu stručnosti u određenoj akademskoj disciplini. 

Specifičnosti Master of Science studija

 • traje 19-20 mjeseci,
 • obuhvaća 10 kolegija, uključujući završni istraživački rad,
 • provodi se putem online nastave i predavanja u učionicama*,
  • predavanja na kampusu odvijaju se u popodnevnim satima (od 17 sati nadalje) – prilagođeno zaposlenim osobama,
 • uključuje 30 sati predavanja/kolegija,
 • za dobivanje diplome potrebno je ostvariti 30 credit hours (bodovi koji odgovaraju zahtjevnosti i opterećenju pojedinog kolegija)
 • po uspješnom završetku studija studenti dobivaju renomiranu američku diplomu - Master of Science in Organizational Leadership and Innovation, koju dodjeljuje Rochester Institute of Technology

Povežite se s nama

Kurikulum

Očekuje se da će brz tempo napretka tehnologije i demografske promjene radne snage utjecati na to kako će posao izgledati u budućnosti, osim na strukturu i prirodu samog posla. Neke od tih promjena mogu biti postupne, a druge radikalnije i ometajuće utjecati na poslovanje. Brzina, priroda i veličina ovih promjena zahtijevaju da poduzeća, organizacije, edukatori, kreatori politike, vođe, menadžeri i pojedinačni zaposlenici preispitaju modele zapošljavanja, uključujući organizaciju i funkcioniranje radne snage. Ovaj kolegij ima za cilj pružiti studentima globalnu perspektivu budućnosti rada i zapošljavanja, te uvid u implikacije na njihova određena zanimanja i karijere. Između ostalog, ovaj će se kolegij baviti sljedećim pitanjima: Koje su vještine i kompetencije potrebne od radne snage za ovu novu budućnost rada? Koje vještine, kompetencije i radne uloge mogu postati suvišne? Kako bi se korporacije trebale pripremiti za suočavanje s tim promjenama? Koja će biti uloga vođa i menadžera u ponovnom osmišljavanju i razvoju radne snage budućnosti?

Inicijative velikih promjena unutar organizacija propadaju zbog nedostatka razumijevanja procesa promjene i nedostatka namjerne i fokusirane pozornosti na proces promjene. Studenti u okviru ovog kolegija uče o procesu promjene i promjenama potrebnim u strukturama, procesima i aktivnostima za učinkovitu provedbu inicijativa promjena unutar organizacija. Komponente ovog kolegija uključuju primijenjene pristupe i alate koji pomažu u analizi prepreka za promjenu, iskorištavanju moći i utjecaja te osiguravaju okvira za planiranje i provedbu promjena.

Ovaj kolegij ispituje zašto se ljudi ponašaju u organizacijama na određene načine i što menadžeri mogu učiniti da poboljšaju organizacijsku izvedbu utječući na ponašanje ljudi. Studenti će naučiti niz okvira za dijagnosticiranje i suočavanje s dinamikom menadžerskih izazova na individualnoj, grupnoj i organizacijskoj razini. Teme uključuju vodstvo, motivaciju, izgradnju tima, sukobe, organizacijske promjene, kulture, donošenje odluka i etičko vodstvo.

Ovaj kojegij uvodi koncepte, načela i prakse potrebne za vođenje u budućnost i izbjegavanje organizacijskih pogrešaka primjenom pristupa usmjerenog na planiranje, provedbu, evaluaciju i revidiranje konkurentske strategije u uslužnim tvrtkama. Kolegij će se baviti osnovnim konceptima i načelima konkurentske strategije, procesom razvoja i implementacije strategije u organizacijama, razvojem robusnih strategija usmjerenih na budućnost korištenjem scenarija učenja, mapiranjem strategije i alatima za evaluaciju strategije kao što su metrika učinka, tablice rezultata i nadzorne ploče .

Ovaj uvodni kolegij nudi široki pregled procesa i praksi društvenog istraživanja u kontekstu usluga. Sadržaj uključuje načela i tehnike dizajna istraživanja, uzorkovanja, prikupljanja podataka i analize uključujući prirodu dokaza, vrste istraživanja, definiranje istraživačkih pitanja, tehnike uzorkovanja, prikupljanje podataka, analizu podataka, pitanja koja se tiču ljudskih subjekata i istraživačke etike te povezane izazove s provođenjem istraživanja u kontekstu stvarnog svijeta. Analitička komponenta kolegija pruža razumijevanje statističke metodologije koja se koristi za prikupljanje i tumačenje podataka pronađenih u istraživanju, kao i kako čitati i tumačiti instrumente za prikupljanje podataka.

Ostvarivanje konkurentske prednosti u današnjem svijetu od organizacija zahtijeva da znaju kako inovirati, i to ne jednom, već kontinurano. Ključni su kreativnost, brzo učenje kontinuiranim usavršavanjem i sposobnošću pretvaranja ideja u djelo, proizvode, procese i usluge. Kako lideri potiču i održavaju kulturu inovacija? Koje jedinstvene kompetencije i vještine trebate kao lider i koje vještine trebaju vaši timovi? Na koji se način upravljanje inovacijskim timom razlikuje od upravljanja drugim vrstama timova unutar organizacije? 

Tijekom ovog kolegija studenti će iskoristiti svoje rastuće znanje o inovacijama, individualnim i grupnim vještinama potrebnim za inovacije koje su stekli na kolegiju SERQ-712 i nadograditi ga. Studenti će steći dublji uvid u zahtjeve inovativnog vođenja za stvaranje, upravljanje i održavanje uspješnog okruženja u kojem se potiču, rađaju i rastu vrhunske ideje. 

Prikupljanje i analiza informacija radi donošenja odluka cilj je svake uprave javnog/privatnog sektora. Ti podaci mogu potaknuti uspjeh vlade i organizacija ili dovesti do njihove propasti. U okviru ovog kolegija istražit će se rudarenje podataka koje se upotrebljava u javnom/privatnom sektoru, kako ih prikupiti i iskoristiti rezultate prikupljenih podataka za donošenje odluka koje odražavaju potrebe i želje dionika u ovom sektoru. 

Korištenje kreativnog rješavanja problema za otkrivanje novih alternativa u dizajnu proizvoda i usluga bit je dizajnerskog razmišljanja. Proces razmišljanja o inovativnom dizajnu traži kreativnu inspiraciju za rješavanje problema, generiranje i odabir ideja za razvoj puta od dizajna do tržišta. Raspravlja se o alatima i strategijama dizajnerskog razmišljanja kao i o "opakim problemima" i utjecaju koji dizajnersko razmišljanje može imati na razvoj rješenja za te probleme. Dubinski pristup koristi priče i prototipove za dizajniranje proizvoda/usluga u nastojanju da se problemi riješe na inovativan i održiv način.

Upravljanje projektima složen je i zahtjevan proces koji uključuje etička razmatranja, vođenje, sposobnost razumijevanja složenih pravila i propisa, politike administracije i promjenjivosti proračunskog procesa. Ovaj konceptualni okvir bavit će se planiranjem, odabirom članova tima, ugovorima i sporazumima, praćenjem i prilagodbom napretka projekta i završetkom projekta kroz faze ključ u ruke. Krajnji rezultat ovog procesa doprinos je uspostavljanju povjerenja javnog ili privatnog poduzeća, minimiziranje neuspjeha i maksimiziranje uspjeha. 

Svrha ovog kolegija je pružiti studentima priliku za provođenje istraživanja, razvoj plana i komponenti evaluacije te predaju projekta kao demonstraciju konačnog znanja u programu. Tema koju je odabrao student bit će vođena od strane nastavnika koji vodi kolegij.

Uvjeti za upis

Kandidati moraju ispuniti zahtjeve navedene u Graduate Admission procedure kako bi bili uzeti u obzir za upis na MS studij Organizational Ladership and Innovation.

Za dodatne informacije o MS programu obratite se našem Uredu za upis MS studenata:
T. + 385 (0)1 643 9100
E-mail: ms@croatia.rit.edu