Course Sem. Cr. Hrs.
First Year
ISTE 600
Analitičko razmišljanje
<p>Sve je više dokaza o potrebi poboljšanja sposobnosti pojedinaca i skupina da razmišljaju promišljeno i analitički kako bi razvili odgovarajuća i korisna rješenja složenih problema. Izvori složenosti uključuju ljudska kognitivna ograničenja, nesigurnost, dinamiku sustava i pogreške u rasuđivanju. Ovaj će tečaj studentima pružiti okvire, tehnike, metode i alate za poboljšanje analitičkog i kritičkog razmišljanja i prezentacijskih vještina. Studenti će raditi pojedinačno i u grupama na zadacima i analizama studija slučaja.</p>
3
ISTE 605
Stipendija u IST-u
<p>Očekuje se da će studenti diplomskog studija IST-a dati znanstveni doprinos kao uvjet za diplomu MS-a. Tečaj Stipendija u informacijskim znanostima i tehnologijama studentima pruža temeljne vještine potrebne za definiranje i provođenje programa znanstvenog istraživanja u obliku projekta capstone ili teze. Tečaj se fokusira na vještine kao što su akademsko pisanje, pretraživanje literature, prepoznavanje i artikuliranje zanimljivih i važnih tema i problema, etika stipendiranja, razvoj capstone prijedloga, kritičko razmišljanje te učinkovita usmena i pisana komunikacija i prezentacija stipendije.</p>
3
ISTE 610
Upravljanje nerelacijskim podacima
<p>Ovaj tečaj studentima pruža izloženost temeljnim informacijskim znanostima i tehnologijama. Teme uključuju pregled vrsta podataka, strukturiranje i obradu podataka i znanja, transformaciju podataka te pohranu i skladištenje podataka. Studenti će raditi s netradicionalnim (noSQL) spremištima podataka za upravljanje velikim skupovima podataka u kontekstu specifičnih scenarija problema.</p>
3
ISTE 612
Dohvaćanje informacija i rudarenje teksta
<p>Ovo je drugi tečaj u nizu od dva slijeda koji pruža polaznicima izloženost temeljnim informacijskim znanostima i tehnologijama. Teme uključuju internetske middleware tehnologije, analitiku podataka i teksta te vizualizacijuinformacije. Napomena: Potrebna je jedna godina programiranja u objektno orijentiranoj zajednici, tečaj teorije baze podataka, tečaj razvoja weba i statistički pregled.</p>
3
ISTE 782
Vizualna analitika
<p>Ovaj tečaj upoznaje studente s Visual Analyticsom ili znanošću analitičkog rasuđivanja koju olakšavaju interaktivna vizualna sučelja. Predavanja na tečajevima, zadaci čitanja i praktična laboratorijska iskustva obuhvatit će kombinaciju teorijskih i tehničkih tema vizualnog analyticsa. Teme uključuju analitičko rasuđivanje, ljudsku spoznaju i percepciju vizualnih informacija, vizualnu reprezentaciju i tehnologiju interakcije, prikaz i transformaciju podataka, produkciju, prezentaciju i širenje rezultata analitičkih procesa te studije i aplikacije slučaja vizualne analize. Nadalje, studenti će naučiti relevantne trendove istraživanja Visual Analyticsa kao što su Prostor, Vrijeme i Multivariate Analytics i Extreme Scale Visual Analytics.</p>
3
ISTE 780
Otkrivanje znanja temeljeno na podacima
<p>Brzo rastuće zbirke podataka iz svih područja društva postaju dostupne u digitalnom obliku. Dostupne su računalne metode kako bi se olakšalo otkrivanje novih informacija i znanja ugrađenih u te zbirke podataka. Ovaj tečaj pruža studentima uvod u korištenje ovih analitičkih metoda podataka, s naglaskom na statističke modele učenja, u kontekstu procesa otkrivanja znanja temeljenog na podacima. Teme uključuju motivacije za otkrivanje temeljeno na podacima, izvore znanja koje se može otkriti (npr. podatke, tekst, web, karte), odabir i dohvaćanje podataka, transformaciju podataka, računalne metode za otkrivanje temeljeno na podacima i interpretaciju rezultata. Naglasak se stavlja na primjenu metoda otkrivanja znanja na određene domene.</p>
3
ISTE 764
Projektni menadžment
<p>Projekti informacijske tehnologije zahtijevaju primjenu dobrih načela upravljanja projektima kako bi se razvili na vrijeme, na proračun i po specifikaciji. Ovaj tečaj vodi studente kroz devet područja znanja suvremenog upravljanja projektima i korištenja načela upravljanja projektima u tradicionalnom i agilnom okruženju.</p>
3
ISTE 724
Skladištenje podataka
<p>Ovaj tečaj pokriva svrhu, opseg, mogućnosti i procese koji se koriste u tehnologijama skladištenja podataka za upravljanje i analizu podataka. Studenti će se upoznati s teorijom skladištenja podataka, dimenzionalnim modeliranjem podataka, procesom izdvajanja/transformacije/opterećenja, implementacijom skladišta, dimenzionalnom analizom podataka i zbirnim podacima. Također će se raspravljati o osnovama rudarenja podataka i važnosti sigurnosti podataka. Praktične vježbe uključuju implementaciju skladišta podataka.</p>
3
ISTE 740
Geografska informacijska znanost i tehnologija
<p>Ovaj tečaj pruža pregled teorije, koncepata i tehnologija povezanih s reprezentacijom i razumijevanjem Zemlje - znanstvene domene poznate kao Geografska informacijska znanost i tehnologija (GIS &amp; T). Studenti će steći praktično iskustvo s tehnologijama kao što su Globalni sustavi pozicioniranja (GPS), Geografski informacijski sustavi (GIS-ovi), daljinsko istraživanje, Virtualni globusi (Google Earth) i mashupovi za web mapiranje. Nadalje, studenti će naučiti relevantnu GIS &amp; T teoriju, koncepte i trendove istraživanja kao što su prostorno rasuđivanje, prikaz spatiotemporalnih podataka i prostorna analiza.</p>
3