Nagrade za diplomante

Projekt Nagrade za diplomante osmišljen je kako bi prepoznao najbolje od najboljih- diplomante koji su ostavili trag unutar odabranih industrija i kompanija, na širu zajednicu ili na RIT Croatia.

Diplomanti se mogu nagraditi kroz tri različite kategorije nagrada: Distinguished Alumni Award, Notable Alumni Award i Early Achievement Award. U nastavku možete pronaći detaljnije informacije o kriterijima prihvatljivosti, postupku nominacije i postupku odabira za svaku od navedenih nagrada.

Nakon završetka postupka imenovanja i odabira, odabrani primatelji bit će javno objavljeni na jednom od događanja organiziranom za diplomante ili putem mrežne stranie RIT Croatia.

Pojedinosti o svim kategorijama i postupku nominacije možete pronaći u nastavku.

Distinguished Alumni Award

Dodjeljuje se diplomantu koji je ostvario izvanredni doprinos RIT Croatia ili zajednici i/ili dao izniman doprinos u odabranoj profesiji ili drugom području nastojanja na lokalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini.

Ova se nagrada dodjeljuje jednom godišnje.

Kriteriji prihvatljivosti

 • Nominirani moraju biti diplomanti RIT Croatia (pojedinci koji su dobili diplomu BS ili AAS diplomu RIT Croatia i/ili MS diplomu RIT-a na programima koji se izvode na kampusima RIT Croatia);
 • Nominirani trenutno ne mogu biti zaposlenici RIT Croatia, predsjednik zajednice diplomanata ili potpredsjednik zajednice diplomanata i/ili sadašnji članovi Odbora diplomanata RIT Croatia;
 • Nominirani nisu prethodni dobitnici u kategoriji za koju se podnosi kandidatura. Prethodni dobitnici nagrada mogu biti nominirani za drugu kategoriju.
 • Nominirani moraju:
  • dati izniman doprinos u odabranoj profesiji ili drugom području nastojanja na lokalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini i/ili
  • pružiti izvanrednu uslugu zajednici i/ili
  • pruženi izvanrednu uslugu RIT Croatia i/ili
  • demonstrirati i podržavati vrijednosti koje promiče RIT Croatia, i/ili
  • služiti je kao uzor studentima, kolegama diplomantima i široj zajednici RIT Croatia i/ili
  • aktivno sudjelovati u raznim aktivnostima i/ili događanjima u organizaciji RIT Croatia (uzeta u obzir prethodna godina) i/ili
  • imati primjerene rezultate volontiranja svog vremena, talenata i služenja lokalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj zajednici.

Postupak nominacije

 • Kandidaturu može podnijeti svaki član RIT Croatia ili šira zajednica, koji smatra da određeni diplomant/ica zaslužuje ovu prestižnu nagradu
 • Prihvaćaju se samonominacije
 • Nominacije se mogu podnijeti putem ovog NOMINACIJSKOG OBRASCA 
 • Konačni rok za nominaciju bit će objavljen putem e-pošte
 • Kandidat mora prihvatiti nominaciju
 • Od kandidata se može zatražiti da dostavi dodatne informacije ako to zahtijeva Povjerenstvo za odabir (članovi Savjetodavnog odbora zajednice diplomanata RIT Croatia)
 • Ured za diplomante RIT Croatia i Povjerenstvo za odabir zadržavaju pravo utvrditi jesu li imenovani pojedinci prihvatljivi dobitnici nagrada
 • Sve nominacije bit će povjerljive i dijelit će ih samo Ured za diplomante, Povjerenstvo za odabir i odabrani članovi RIT Croatia
 • Nominacije za nagradu za ugledne diplomante ocjenjivat će se na temelju kriterija navedenih u okviru prihvatljivosti
 • Ako nominacija bude uspješna, kandidat će biti kontaktiran od strane Ureda za diplomante za sljedeće korake.

Postupak odabira

 • Članovi povjerenstva za odabir određuju primatelje nagrada nakon pregleda svih nominacija i prihvatljivosti;
 • Ako je nominator ili kandidat dio povjerenstva za odabir, oni će biti isključeni iz postupka odabira.

Notable Alumni Award

Ovo je nagrada za profesionalno postignuće. Nagrada se dodjeljuje Alumnusu/Alumni za izvanredna postignuća u bilo kojem području (vlada, znanost, tehnologija, umjetnost, mediji, poslovanje, inženjerstvo i još mnogo toga).

Nagrada se dodjeljuje svake godine ako imamo kandidate koji ispunjavaju kriterije. Ako nemamo nominirane svake godine, ne mora se dodjeljivati na godišnjoj razini.

Kriteriji prihvatljivosti

 • Nominirani moraju biti diplomanti Hrvatska (pojedinci koji su nagrađeni diplomom BS ili AAS na Hrvatska i/ili MS diplomom-a koja se izvodi u kampusima Hrvatska)
 • Nominirani trenutno ne mogu biti zaposlenici Hrvatska, predsjednik Alumnija ili potpredsjednik alumnija Hrvatska i/ili sadašnji članovi Uprave bivših studenata
 • Nominirani nisu prethodno dodijeljeni u kategoriji za koju se podnosi kandidatura. Prethodni dobitnici nagrada mogu biti nominirani za drugu kategoriju
 • Nominirani moraju imati:
  • primljeno nacionalno priznanje i/ili
  • imao značajnu vodeću ulogu u uglednoj karijeri i istaknuo se u svojim profesionalnim područjima i/ili;
  • služio je kao uzoran uzor studentima, kolegama bivšim studentima i široj zajednici Hrvatska i/ili
  • demonstrirao i podržavao vrijednosti ili Hrvatska

Nominacije

 • Svaki član Hrvatska ili šira zajednica, koji vjeruje da alumnus Hrvatska, zaslužuje ovu prestižnu nagradu, može podnijeti nominaciju
 • Samonominacije su jednako prihvaćene
 • Nominacije se mogu podnijeti putem ovog NOMINACIJSKI OBRAZAC dostupan na web stranici Hrvatska
 • Konačni rok za nominaciju bit će objavljen putem e-pošte
 • Kandidat mora prihvatiti nominaciju
 • Od kandidata se može zatražiti da dostavi dodatne informacije u skladu sa zahtjevima Povjerenstva za odabir (članovi Savjetodavnog odbora bivših studenata Hrvatska)
 • Ured za bivše studente Hrvatska i Povjerenstvo za odabir zadržavaju pravo utvrditi jesu li imenovani pojedinci prihvatljivi dobitnici nagrade
 • Sve nominacije bit će povjerljive i dijelit će ih samo Alumni ured Hrvatska, Povjerenstvo za odabir i odabrani članovi Hrvatska
 • Nominacije za nagradu Poznati alumni ocjenjivat će se na temelju kriterija navedenih u prihvatljivosti
 • Ako nominacija bude uspješna, za sljedeće korake kontaktirat će se Alumni ured Hrvatska

Postupak odabira

 • Članovi povjerenstva za odabir određuju primatelje nagrade nakon pregleda svih nominacija i prihvatljivosti
 • Ako je nominator ili kandidat dio povjerenstva za odabir, oni će biti isključeni iz postupka odabira

Early Achievement Award

Nedavno diplomirani studenti imaju pravo na ovu nagradu. Predstavlja se pojedincima koji su svojim postignućem u karijeri donijeli razliku sebi, kolegiju ili zajednici u kojoj žive. U biti, slično značajnim nagradama za bivše studente, ali usmjereno na mlađe učenike mlađe od 30 godina.

Nagrada se dodjeljuje svake godine ako imamo kandidate koji ispunjavaju kriterije. Ako nemamo nominirane svake godine, ne mora se dodjeljivati na godišnjoj razini.

Kriteriji prihvatljivosti

 • Nominirani moraju biti diplomanti Hrvatska (pojedinci koji su nagrađeni diplomom BS ili AAS na Hrvatska i/ili MS diplomom-a koja se izvodi u kampusima Hrvatska)
 • Nominirani trenutno ne mogu biti zaposlenici Hrvatska, predsjednik Alumnija ili potpredsjednik alumnija Hrvatska i/ili sadašnji članovi Uprave bivših studenata
 • Nominirani nisu prethodno dodijeljeni u kategoriji za koju se podnosi kandidatura. Prethodni dobitnici nagrada mogu biti nominirani za drugu kategoriju
 • Nominirani moraju:
  • biti nedavno diplomirani Hrvatska (mlađi od 30 godina) i/ili;
  • prikazati neku vrstu jedinstvenog profesionalnog postignuća koje je donijelo razliku kolegiju i samom kandidatu i/ili;
  • moraju predstavljati vrijednosti Hrvatska i istaknuti se u svojim profesionalnim područjima (utjecaj na mladu karijeru) i/ili;
  • dobio nacionalno priznanje.

Nominacije

 • Svaki član Hrvatska ili šira zajednica, koji vjeruje da alumnus Hrvatska, zaslužuje ovu prestižnu nagradu, može podnijeti nominaciju
 • Prihvaćaju se samonominacije
 • Nominacije se mogu podnijeti putem ovog NOMINACIJSKI OBRAZAC dostupan na web stranici Hrvatska
 • Konačni rok za nominaciju bit će objavljen putem e-pošte
 • Kandidat mora prihvatiti nominaciju
 • Od kandidata se može zatražiti da dostavi dodatne informacije u skladu sa zahtjevima Povjerenstva za odabir (članovi Savjetodavnog odbora bivših studenata Hrvatska)
 • Ured za bivše studente Hrvatska i Povjerenstvo za odabir zadržavaju pravo utvrditi jesu li imenovani pojedinci prihvatljivi dobitnici nagrade
 • Sve nominacije bit će povjerljive i dijelit će ih samo Alumni ured Hrvatska, Povjerenstvo za odabir i odabrani članovi Hrvatska
 • Nominacije za nagradu za rano postignuće ocjenjivat će se na temelju kriterija navedenih u okviru prihvatljivosti
 • Ako nominacija bude uspješna, za sljedeće korake kontaktirat će se Alumni ured Hrvatska

Postupak odabira

 • Članovi povjerenstva za odabir određuju primatelje nagrade nakon pregleda svih nominacija i prihvatljivosti
 • Ako je nominator ili kandidat dio povjerenstva za odabir, oni će biti isključeni iz postupka odabira