Program preporuke za diplomante

Diplomanti igraju neprocjenjivu ulogu u regrutiranju novih generacija Tigrova, a mi bismo željeli ponuditi priliku našim diplomantima da podijele svoj tigrov ponos pomažući zaslužnim budućim studentima s dodatnim stipendijama!

Program preporuke za diplomante RIT Croatia omogućuje diplomantima da nominiraju jednog budućeg studenta stručnog sprijediplomskog studija koji se prijavljuje za upis na RIT Croatia za stipendiju od 500 EUR/godišnje (može se obnoviti do četiri godine, u ukupnom iznosu do 2.000 EUR), a ovo su uvjeti:

  • Kandidati moraju biti novi kondidati koji se prijavljuju za nadolazeću akademsku godinu.
  • Kandidati se moraju prijaviti i dostaviti svu dokumentaciju za evaluiranje prava na upis do odgovarajućeg roka.
  • Kandidati moraju biti primljeni na RIT Croatia.
  • Kandidati moraju potvrditi namjeru upisa na RIT Croatia.

Stipendija će se automatski obnavljati svake godine, ako student ispunjava sljedeće kriterije:

  • Stipendija se može koristiti za najviše 8 semestara studija i može se prijaviti samo na jesenski i proljetni semestar.
  • Primatelji stipendija trebaju se pridržavati pravila ponašanja objašnjenih u Priručniku za studente. Stipendija će biti ukinuta u slučaju nepoštivanja očekivanog ponašanja studenta.
  • Studenti koji uzmu dopust duži od tri semestra (jesen, proljeće i ljeto) i žele se vratiti u sljedećem semestru morat će biti ponovno proći kroz upisni proces i ponovno biti procijenjeni za svoju stipendiju i financijsku pomoć.
  • Studenti će izgubiti dodijeljenu stipendiju ako počine čin akademskog nepoštenja.
  • Primatelji stipendija morat će održavati najmanje 3.0 kumulativni prosjek ocjena (od 4.0 mogućeg) na kraju svakog semestra i neće poduzimati nikakve disciplinske mjere protiv njih. Studenti koji ne uspiju održati svoj akademski status na ovoj razini, neće moći nastaviti primati stipendiju do kraja studija.

Imena preporuka moraju se dostaviti Odjelu za upise RIT Croatia ispunjavanjem obrasca preporuke