Predavač

Francis Brassard

Naš je posao pripremiti naše studente za poslove budućnosti, odnosno one koji se pojavljuju tijekom studija ili čak nakon što diplomiraju. U tom smislu predani smo učenju kako razmišljati, ali i širenju njihovih horizonta. Tu dolazi do razvoja diplomanata u obliku slova T. Samo takvim pristupom pojedinci će, bez obzira na njihovo područje praktične stručnosti, moći percipirati i prilagoditi se brzim transformacijama tržišta rada.

Francis Brassard, dr. sc.
Predavač