Upravno vijeće RIT Croatia

Glavna svrha Upravnog vijeća je osigurati dobro upravljanje. Važno je da Upravno vijeće osigura učinkovito upravljanje; ono ne bi trebalo abdicirati svoje odgovornosti prema vanjskim ili unutarnjim snagama, niti se samo involvirati u detalje uprave. Ne bi trebalo voditi instituciju visokog obrazovanja, ali bi trebalo osigurati da je dobro vođena.* 

Sve aktivnosti RIT Croatia nadzire Upravno vijeće. Ono se sastoji od stručnjaka koji predstavljaju američko i hrvatsko poslovanje, akademsku zajednicu i vladu. Vijeće se sastaje dva puta godišnje kako bi pregledao financijske rezultate visokoškolske institucije, kao i njegove strateške ciljeve.  

*Carnegiejeva komisija za visoko obrazovanje, upravljanje visokim obrazovanjem: šest prioritetnih problema (New York: McGraw-Hill Book Company, travanj 1973.)

Povjerenici

Upravno vijeće RIT Croatia čini deset aktivnih povjerenika (uključujući predsjednicu i dekanicu):