Demonstrature

Kako bismo što kvalitetnije podržali naše studente u njihovom studiranju, nudimo besplatne demonstrature, osobno i putem Zooma, za niz naših kolegija u Zagrebu i Dubrovniku. 

Snažno potičemo studente da iskoriste ovu besplatnu uslugu jer naši studenti koji drže demonstrature blisko surađuju s nastavničkim osobljem kako bi ostalim studentima pomogli u učenju.

Demonstratori su studenti viših godina koji su prošli te kolegije s visokim ocjenama i članovi nastaničkog osoblja preporučili su im da vode trenutne studente kroz demonstrature. Demonstrature su dostupne svakog tjedna u semestru.

Prednosti korištenja demonstrature su višestruke:

  • Demonstrature pružaju dodatna pojašnjenja gradiva.
  • Rad u malim skupinama povećava šanse za razumijevanje gradiva.
  • Studenti koji koriste demonstraturea poboljšavaju svoje samopoštovanje i samopouzdanje.
  • Demonstrature također poboljšavaju radne i studijske navike pojedinaca.
  • Demonstrature poboljšavaju ukupnu akademsku uspješnost.