Knjižnica

Uz računala i pristup internetu, naše knjižnice na kampusima u Dubrovniku i Zagrebu nude širok spektar znanstvene i stručne literature u digitalnom i tiskanom obliku.

Možete pristupiti domaćim i stranim knjigama, udžbenicima, časopisima i časopisima, diplomskim radovima, rječnicima, leksikonima i almanasima. Knjižnica ima računala rezervirana samo za pristup internetskoj bazi podataka RIT-a.

Usluge knjižnice

Priručnici i priručnici ne smiju se iznositi iz knjižnice.  Knjige se mogu čuvati tri tjedna, časopisi dva tjedna, a video materijal dva dana. Razdoblje zadržavanja drugih materijala može se konzultirati s knjižničarkom. U slučaju da želite zadržati materijal dulje od dodijeljenog datuma dospijeća, obratite se ili posjetite knjižnicu kako biste ga obnovili, u protivnom će se materijali koji se čuvaju dulje od datuma dospijeća smatrati "dospjelim" i može vam se naplatiti naknada. Za sve materijale koji se izgube ili vrate u oštećenom stanju, naplatit će vam se naknada. Vrlo cijenimo iskrenost u prijavljivanju bilo kakve materijalne štete. Iznos koji će se naplatiti za štetu i/ili gubitak materijala ovisit će o vrijednosti zamjenskog materijala ili trošku novog primjerka.

Knjižnica ima pisač u boji i nudi usluge ispisa. Planirajte ispis prije rokova kako biste izbjegli razdoblje čekanja. 

Kako bi se knjižnica i IT usluge u najvećoj mogućoj mjeri koristili, knjižnica nudi obuku o korištenju TIT online knjižnice (poznate i kao Wallace library), CBT -a (materijali za e-učenje) i knjižnice RIT Croatia.  Ostala obuka, u područjima kao što su korištenje interneta i istraživanje, može se dogovoriti s osobljem knjižnice.

Pravila ponašanja u knjižnici

  • tišina ili tihi razgovor,
  • preuzimanje na korisnička računala nije dopušteno, 
  • igranje računalnih igara nije dopušteno,
  • čavrljanje ili posjećivanje uvredljivih ili neprikladnih web-mjesta nije dopušteno,
  • ispis nije dopušten bez dozvole,
  • vađenje materijala iz knjižnice nije dopušteno bez obavještavanja osoblja knjižnice, 
  • jelo i piće u knjižnici nije dopušteno.

Donacije knjižnice

Knjižnica RIT Croatia prima donacije kao što su novine, časopisi, časopisi, videozapisi, karte, knjige, CDD setovi. Svi studenti, nastavno osoblje i ostali članovi zajednice RIT Croatia mogu koristiti usluge naše knjižnice. Radno vrijeme knjižnice mijenja se tijekom godine i uvijek se ažurira te objavljuje na vratima knjižnice.

Internetska knjižnica RIT-a

Studenti RIT Croatia imaju pristup nagrađivanoj RIT-ovoj online knjižnici Wallace, središtu za razmjenu resursa i informacija. Wallace online knjižnica nudi više od 55.000 pretplata na elektroničke časopise, više od 550.000 elektroničkih knjiga i približno 230 baza podataka sa našeg matičnog kampusa u Rochesteru u New Yorku.

Svi studenti, predavači i administrativno osobljr imaju račun koji se sastoji od korisničkog imena i lozinke. To omogućuje pristup i korištenje baza podataka i drugih usluga dostupnih u internetskoj knjižnici RIT-a.

Aktivirajte svoj račun i obratite se osoblju knjižnice kako biste organizirali obuku za korištenje internetskih usluga. Internetskoj knjižnici može se pristupiti s bilo kojeg računala koje ima internetsku vezu.

Za više informacija posjetite https://www.rit.edu/library/  ili se obratite knjižnjičaru.