Martha Tuke Headshot

Martha Tuke

Administrative Assistant

VP for University Advancement Office
University Advancement

585-475-6915
Office Location

Martha Tuke

Administrative Assistant

VP for University Advancement Office
University Advancement

585-475-6915