Vigorus

May 22, 2023 Huadong Zhang, Liz Fan, Knife Cui, Lena Ge, Yunsheng Zhou, Lejia Zhang

Vigorus is a visually stunning rhythm platformer, a musical adventure into a bizarre world, with a talking frog puppet as your guide.

Media

Game Development